Kontaktpersoner

Stadsområdesförvaltning Väster: Örjan Lindén

Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster ansvarar för individ- och familjeomsorg, vård och omsorg samt kultur- och fritidsverksamhet. Förvaltningen har även ett särskilt ansvar för att utveckla närdemokratin.

Bombina Bombast

Stadsområdesförvaltning Norr: Anette Gustavsson

Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr (Kirseberg och Centrum) ansvarar för individ- och familjeomsorg, vård och omsorg samt kultur- och fritidsverksamhet. Förvaltningen har även ett särskilt ansvar för att utveckla närdemokratin.

Joachim Bähr
Karl Stenqvist
Robert Rennel
Olov Schagerlund
Gatukontoret: Johan Fridh

Malmö stad Kommunikationsansvarig för Malmöfestivalen.