Kontaktpersoner

Anders Ekhem

Svenska Kyrkan Malmö Anders Ekhem har tillträtt som ny kyrkoherde och prost för hela Svenska kyrkan Malmö från 1 januari 2014. -Det är med stor glädje och tillförsikt som jag nu tillträder i Malmö. Som kyrkoherde kommer jag prioritera att finnas med i gudstjänstlivet, i det ständigt pågående samtalet med ledare och medarbetare i kyrkan kring uppdraget och de konkreta uppgifterna men inte minst också företräda...

Kulturförvaltningen, Dick Fredholm

Kulturförvaltningen i Malmö

Grundskoleförvaltningen: Yvonne Hammarberg
Anders Kupsu

Diligentia Verkställande direktör, Diligentia Fotograf: Ulf Blomberg

Jocce Pettersson

KAGAMI Restaurant Jag jobbar med allt som rör sig runt all vår PR, marknadsföring, presshantering och såväl privata som företagsevenemang. Förutom att det finns underbara möjligheter i våra lokaler så har vi även möjligheten att ta en del av Occo till dig. Kontakta mig för mer information.

Förskoleförvaltningen: Jenny Ränzlöw
Stadsområde Innerstaden: Henrik Eklundh Paglert
Sociala resursförvaltningen: Maria Wogensen