Pressmeddelanden

Pressinbjudan: Regionen kommer till kommunen för dialog

2013-04-12 13:33 CEST Osby kommun På måndag besöker regionledningen Osby kommun för att ha dialogmöte med kommunledningen. Mötet är en del i arbetet med framtagandet av en ny regional utvecklingsstrategi för Skåne.I samband med besöket bjuds pressen in för ett kortare presstillfälle med Pia Kinhult och Anders Pettersson.

2013-04-10 08:25 CEST Sparbanken Skåne Igår höll Sparbanken 1826 stämma på Yllan i Kristianstad. VD Bo Bengtsson redogjorde för verksamhetsåret 2012 och kunde konstatera att banken är stark även när det blåser. Bankens rörelseresultat, som är ett av de bästa i bankens historia skrevs till 150 mkr och huvudmännen beslutade att avsätta över åtta miljoner kronor av vinsten till allmännyttiga ändamål.

2013-04-02 13:26 CEST Osby kommun Onsdagen den 27 mars hade kommunstyrelsen sammanträde. Diskussionerna rörde främst kommunens väntade underskott i år och det besparingsbeting som är lagt för de kommande två åren. Kraftiga kostnadssänkningar krävs.

2013-03-22 08:00 CET Sparbanken Skåne Sparbanken 1826 är Sveriges äldsta sparbank, men har kvar sin ungdomliga nyfikenhet. På måndag den 25 mars fyller banken 187 år. När banken grundades var bankexpeditionen endast öppen en dag i veckan, idag är banken alltid öppen.

Ekstrands dörrar & brandskyddspaneler till Ideon Gateway

2013-03-20 15:36 CET EKSTRANDS Ekstrands har levererat dörrar och brandpaneler till 182 hotellrum på Ideon Gateway Hotell. Brandpanelerna som bygger på Ekstrands egen typgodkända obrännbara Allboard-skiva har liksom brand- och ljudreducerande dörrar och karmar yta av horisontalt Wenge fanér. Brandpanelerna har använts som ett designelement i väggbeklädnad av hotellrums- korridorer.

2013-03-18 14:30 CET Osby kommun Idag presenterades en studie av markföroreningen i området kring den nedlagda kemtvätten i Sibbarp. Studiens syfte är att undersöka föroreningens omfattning och påverkan på mark- och vattenmiljö, för att man ska kunna vidta lämpliga långsiktiga åtgärder.

Ekstrands expanderar och förvärvar lackeringsföretag

2013-03-15 16:33 CET EKSTRANDS Dörr- och fönsterföretaget Ekstrands i Osby förvärvade i januari ett annat osbyföretag, Killebergs Industrilackering AB med 8 medarbetare. Killebergs Industrilackering har varit underleverantör till Ekstrands företagen under många år samtidigt som man sålt lackeringstjänster till andra företag. Samtliga medarbetare erbjuds fortsatt anställning på Ekstrands.

2013-03-15 14:46 CET Osby kommun Under åren 1955-2001 drevs en kemtvättinrättning i Sibbarpsområdet, strax söder om Osby. Området är idag identifierat som ett av de tjugo mest förorenade områdena i Skåne. För närvarande pågår en riskvärdering för att besluta om vilka åtgärdsmål som är lämpliga och hur de ska nås. I samband med detta bjuds press och berörda in till ett informationsmöte.

Sparbankerna och Swedbank lanserar två nya mobilbanker

2013-03-12 13:28 CET Sparbanken Skåne Sparbanken 1826 fortsätter att möta kundernas mobila behov genom att lansera två nya app:ar. Nu finns en särskild app för företagskunder och en som är anpassad för ungdomar.

2013-03-12 12:32 CET Sparbanken Skåne 2013 års Lantbruksbarometer visar att lantbrukarna upplever försvagad lönsamhet, men att det är skillnad mellan olika produktionsinriktningar och olika regioner. Undersökningen är den största återkommande kartläggningen av det svenska lantbruket, och är den 26:e i ordningen. Totalt har 1.000 lantbrukare intervjuats av Sifo. Hela undersökningen presenteras på torsdag den 14 mars.