Pressmeddelanden

Hotel Svea i Simrishamn är årets Sweden Hotel 2011

2011-09-15 00:02 CEST Sweden Hotels På Sweden Hotels Gala utsågs Hotel Svea Sweden Hotels i Simrishamn till Årets Sweden Hotel 2011. Glädjestrålande tackade Thomas Beranek sina fantastiska medarbetare och konstaterade att tillsammans med fjolårets pris Årets Hôtelier 2010 har han nu tagit hem storslam.

Hälsoförändringar hos personer som arbetat på Argos

2011-09-08 16:00 CEST Havs- och vattenmyndigheten Preliminära uppgifter från företagshälsovården visar att några av de som arbetat ombord på forskningsfartyget Argos har förändringar på lungorna. Enligt företagshälsovården kan det inte uteslutas att asbest har bidragit.

2011-09-01 07:03 CEST Carema Sjukvård AB Det finns många exempel på brister i jämställdhet mellan män och kvinnor inom vården. En del av dem beskrivs i en rapport från en studie som Carema Sjukvård genomfört i samarbete med SKL. Men det görs också en del för att komma tillrätta med bristerna. Vid Caremas Hälsocentral i Simrishamn finns nu en genusambassadör, som ska hjälpa personalen till ett mer jämställt förhållningssätt.

Havs- och vattenmyndigheten söker många nya medarbetare

2011-07-25 08:15 CEST Havs- och vattenmyndigheten Rekryteringsarbetet för den nystartade Havs- och vattenmyndigheten i Göteborg är i full gång. Sammanlagt är det ett fyrtiotal tjänster som nu är utannonserade. Främst är det naturvetare med specialistkompetens inom vattenmiljöområdet som efterfrågas. -Det är ovanligt att så här många specialisttjänster utannonseras vid ett och samma tillfälle, säger personalchefen Jennie Knutsson.

11,5 milj till projekt om undervattensljud

2011-07-17 09:01 CEST Havs- och vattenmyndigheten Den nya Havs- och vattenmyndigheten har beviljat 11,5 miljoner kronor till studier om hur ljud påverkar fisk och däggdjur i Östersjön och Västerhavet. - Det finns exempel på att fisk och andra djur i haven undviker fartygstrafik eller dör eller skadas allvarligt på grund av de höga ljudnivåer som byggen till havs kan medföra, säger Bertil Håkansson, enhetschef vid Havs- och vattenmyndigheten.

Låt Skagerrak bli pilot i EU:s nya fiskeripolitik

2011-07-13 12:10 CEST Havs- och vattenmyndigheten EU-kommissionen presenterar idag ett första förslag till ny fiskeripolitik. Det innehåller bland annat ett förbud mot att kasta fångad fisk överbord. En stor del av all fisk som idag fångas i EU:s vatten kommer aldrig i land. Om förslaget går igenom kommer fiskeflottan behöva rapportera all fisk man fångar, inte som idag, bara den mängd man levererar till hamn.

HaV vill kartlägga torskmasken

2011-07-03 15:59 CEST Havs- och vattenmyndigheten Havs- och vattenmyndigheten, HaV, kommer att initiera ett arbete tillsammans med Statens Veterinärmedicinska anstalt för att samla kunskapsläget kring förekomsten av torskmask.

Så får alla plats i havet – seminarium i Almedalen

2011-07-01 15:34 CEST Havs- och vattenmyndigheten Vågkraften och vindkraften. Gasledningarna och alfåglarna. Fartygen och fiskarna. Alla älskar de havet – men vem får egentligen plats?

Starkt stöd för Havs- och vattenmyndighetens arbete

2011-06-29 15:35 CEST Havs- och vattenmyndigheten På onsdagen invigdes Havs- och vattenmyndigheten ombord på fartyget Ostindiefararen Götheborg. På plats överlämnade miljöminister Andreas Carlgren en rad löften från svenska organisationer.

Välkommen till invigning av Havs- och vattenmyndigheten

2011-06-27 17:23 CEST Havs- och vattenmyndigheten Sveriges nya miljömyndighet invigs den 29 juni i Göteborg. På plats finns miljöministern, en nyutsedd generaldirektör – och en märklig orgel. Under dagen jobbar dessutom Havs- och vattenmyndighetens chefer som guider på kanalbåtar.