Pressmeddelanden

Låt Skagerrak bli pilot i EU:s nya fiskeripolitik

2011-07-13 12:10 CEST Havs- och vattenmyndigheten EU-kommissionen presenterar idag ett första förslag till ny fiskeripolitik. Det innehåller bland annat ett förbud mot att kasta fångad fisk överbord. En stor del av all fisk som idag fångas i EU:s vatten kommer aldrig i land. Om förslaget går igenom kommer fiskeflottan behöva rapportera all fisk man fångar, inte som idag, bara den mängd man levererar till hamn.

HaV vill kartlägga torskmasken

2011-07-03 15:59 CEST Havs- och vattenmyndigheten Havs- och vattenmyndigheten, HaV, kommer att initiera ett arbete tillsammans med Statens Veterinärmedicinska anstalt för att samla kunskapsläget kring förekomsten av torskmask.

Så får alla plats i havet – seminarium i Almedalen

2011-07-01 15:34 CEST Havs- och vattenmyndigheten Vågkraften och vindkraften. Gasledningarna och alfåglarna. Fartygen och fiskarna. Alla älskar de havet – men vem får egentligen plats?

Starkt stöd för Havs- och vattenmyndighetens arbete

2011-06-29 15:35 CEST Havs- och vattenmyndigheten På onsdagen invigdes Havs- och vattenmyndigheten ombord på fartyget Ostindiefararen Götheborg. På plats överlämnade miljöminister Andreas Carlgren en rad löften från svenska organisationer.

Välkommen till invigning av Havs- och vattenmyndigheten

2011-06-27 17:23 CEST Havs- och vattenmyndigheten Sveriges nya miljömyndighet invigs den 29 juni i Göteborg. På plats finns miljöministern, en nyutsedd generaldirektör – och en märklig orgel. Under dagen jobbar dessutom Havs- och vattenmyndighetens chefer som guider på kanalbåtar.

2011-05-26 13:25 CEST Carema Sjukvård AB Elva patienter hos Carema Hälsocentral i Simrishamn har i vår fått prova på Traditionell Yoga som medicinsk behandling av stressrelaterade sjukdomar. Yogagruppen leds av läkaren Hania Katarina Kramlund och utvärderas med kliniskt relevanta mätmetoder. Resultaten har så här långt varit goda.

2011-04-13 07:05 CEST Carema Sjukvård AB Carema Sjukvård överlåter Hälsobackens Hälsocentral i Ystad till Novakliniken och Novakliniken överlåter sin hälsocentral i Simrishamn till Carema Sjukvård. Båda enheterna har haft problem med lönsamheten sedan Hälsoval Skåne infördes och genom samordning med befintlig verksamhet på respektive ort hoppas man kunna bli effektivare och kunna ge ett bättre erbjudande till kunderna.

2011-04-11 15:04 CEST VINNOVA Odling av marina mikroalger för livsmedel, optimering av vindkraft och en editor för utveckling av intelligenta datorspelskaraktärer. Det är några av satsningarna i nio nystartade, FoU-baserade företag som finansieras med 300 000 kronor vardera i satsningen VINN NU. Företagen är från Linköping, Lund, Mölnlycke, Simrishamn och Stockholm.

Eldig flamenco med Ewa Flycht

2011-03-30 10:10 CEST Medborgarskolan Natur och flamenco-dans är Ewa Flychts stora passion i livet. Efter två veckors flamenco-festival i Jerez, Spanien, är Ewa laddad att hålla eldiga flamenco-kurser i Ystad. Kursstart är tisdagen den 14 april hos Medborgarskolan.

2011-03-15 09:35 CET Simrishamns Moderata Krets Det är viktigt att vi löpande jobbar med att skapa så bra förutsättningar för det lokala näringslivet som möjligt. Förenklingar, förutsägbara handläggningstider, och en positiv politisk attityd, är några viktiga delar i detta. Österlen har mycket att vinna på att utveckla det lokala företagsklimatet. Nya företag behövs för förnyelse och utveckling.