Pressmeddelanden

Amerikansk mask kan förbättra miljön i Östersjön

Amerikansk mask kan förbättra miljön i Östersjön

2012-01-02 09:44 CET
En nordamerikansk havsborstmask kan bli en räddare i nöden för övergödda och syrefria h...

Stopp för laxfiske till havs

Stopp för laxfiske till havs

2011-12-20 11:50 CET
Yrkesfisket efter lax i öppet hav i Östersjön fasas ut till 2013. Det är följden av Hav...

Så förebygger Carema Psykiatri i Skåne suicid

2011-12-19 07:06 CET
Alla medarbetare inom Carema Psykiatri vid samtliga enheter i Sverige har nu genomgått ...

PRESSINBJUDAN Framtidsbygd – Dryckessymposium

2011-12-02 16:21 CET
Vilken betydelse har de svenska måltidsdryckerna – öl, vin, fruktvin, cider, sprit, mjö...

Havs- och vattenmyndigheten säger ja till hårdare miljökrav på sjöfarten

Havs- och vattenmyndigheten säger ja till hårdare miljökrav på sjöfarten

2011-12-01 12:15 CET
Om sjöfarten börjar använda olja med lägre svavelhalt får det mycket positiva följder f...

Havs- och vattenmyndigheten kartlägger båtbottentvättar

Havs- och vattenmyndigheten kartlägger båtbottentvättar

2011-11-24 14:57 CET
Havs- och vattenmyndigheten har fått i uppdrag från regeringen att kartlägga de tvättal...

Stärkt skydd för den vilda laxen

Stärkt skydd för den vilda laxen

2011-11-18 10:01 CET
Havs- och vattenmyndigheten föreslår att den svenska laxkvoten i första hand ska gå til...

Risk för övertalighet när HaV vill skrota fartyget Argos

Risk för övertalighet när HaV vill skrota fartyget Argos

2011-11-15 12:27 CET
Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har för avsikt att skrota undersökningsfartyget Argos...

Tummen upp för EU:s räddningsplan om vild lax

Tummen upp för EU:s räddningsplan om vild lax

2011-11-03 11:40 CET
Havs- och vattenmyndigheten välkomnar EU-kommissionens förslag till flerårig plan för v...

Brister i lagen försvårar skydd av havet

Brister i lagen försvårar skydd av havet

2011-10-27 11:58 CEST
Sex havsområden har skyddats, en ny rapport visar behoven av framtida fiskeregler och f...