Nyheter

Vi är med och bygger ett helt nytt kvarter i Helsingborg

2014-04-04 10:03 CEST Starka Ett nytt kvarter ska byggas på Konsul Perssons plats i stadsdelen Söder i Helsingborg. Starka Betongelement uppför betongstommen till den första etappen som omfattar en hotelldel i sju plan.

1 miljon till Vallentunas Skapande skola

2014-04-03 14:01 CEST Vallentuna kommun Vallentuna kommun har sökt och tilldelats medel från Kulturrådet för Skapande skola även i år. För läsåret 2014/2015 kom besked häromdagen om 1 miljon kronor. Den årliga redovisningen pekar på att Vallentuna valt en modell som fungerar. Vallentuna-modellen i Skapande skola bygger på lokal förankring. Barn och ungas rätt till kultur står i centrum och skolan äger projektet.

Ny organisation för försäljning av LED Paneler

2014-04-01 10:16 CEST KLAR Design Vi har idag ett avtal med vår tillverkare i England på att marknadsföra och försälja LED paneler och designad ljusmiljö. Med vår samlade erfarenhet av glaskonstruktioner och blandade tekniker ser vi en god marknad för LED i olika miljöer. Vårt samarbete med Ulf Johansson avlutades 25/3 som tidigare representerat oss i Södra Sverige. För vidare information och affärsmöjligheter kontakta oss.

Mentorprogram för chefer!

2014-03-31 14:00 CEST KKiKK Team KKiKK startar upp ett mentorprogram för chefer på ledningsnivå!

2014-03-31 07:05 CEST Mälardalsrådet I april fattar regeringen beslut om den Nationella transportplanen 2014-2025. Stockholm och östra Mellansverige växer i högt tempo och vi står för en stor del av befolkningsökningen och sysselsättnings- och produktionstillväxten i riket, vår betydelse bör inte förbises och staten behöver investera. Undertecknas av ledande politiker och landshövdingar från Stockholm och östra Mellansverige.

2014-03-25 14:02 CET Mälardalsrådet Kollektivtrafiknämnden i Uppsala har beslutat att Uppsala län ska gå vidare i planerna på att utveckla en större och mer sammanhållen storregional tågtrafik. Planerna går under arbetsnamnet Trafikplan 2017. - Med tanke på den växande befolkningen i östra Mellansverige och vikten av mer klimatsmarta resor är detta väldigt angeläget, säger Mälardalsrådets generalsekreterare Anders Lönn.

Ta din produktidé till Formex

2014-03-25 09:00 CET Munktell Science Park Har du en ny produktidé inom inredningsdesign? Anmäl dig till idétävlingen Sörmex. Du avsätter tid och engagemang för att utveckla din idé. Vi bidrar med inspiration, rådgivning och stöd. 22 finalister tävlar om 10 platser på Sveriges största inredningsmässa, Formex 2015.

Hello Innovation - ett kunskapsforum för dig som är intresserad av innovation

2014-03-24 14:13 CET Munktell Science Park Hello Innovation – kunskapsforumet för dig som är intresserad av innovation. Dagens tema: Innovationstävlingar. Vi går i snabb takt från låsta RnD-avdelningar till att företag nu gärna märker sina produkter med ”Not invented here” (NIH). Den kompetens som krävs för att ta fram morgondagens varor och tjänster finns inte längre inom företagets väggar, den finns där ute.

2014-03-23 20:55 CET Grafikens Hus För exakt en vecka sedan brann Grafikens Hus ned. Det är fortfarande svårt att förstå, att den underbara verkstaden och all den fantastiska konsten som fanns i huset inte längre finns kvar. Även fast vi som jobbar på Grafikens Hus har varit lite som i chock den senaste veckan har det arbetats otroligt intensivt. Nu vill jag berätta lite kort om vad vi gjort denna tunga vecka.

 KREATIVA MÖTESPLATSER - Hållbar utveckling och framtidens samverkan i Stockholm-Mälarregionen

2014-03-19 11:26 CET Mälardalsrådet Vari ligger utmaningarna för offentliga verksamheter att utveckla en dynamisk Stockholm-Mälarregion där kulturella och kreativa sektorn är en viktig komponent för att skapa attraktiva och hållbara samhällen? Välkomna på heldagsseminarium 27 mars!