Pressmeddelanden

2015-02-12 16:35 CET Dag Hammarskjöld Foundation The Dag Hammarskjöld Foundation is pleased to announce the appointment of Henrik Hammargren as its new Executive Director.

2015-02-12 09:56 CET Socialdemokraterna i Uppsala Regeringens uppgörelse med Alliansen innebär att upp till 100 skolor i landet ska få testa betyg från årskurs fyra. Den rödgröna majoriteten i Uppsala säger dock nej till detta – vilket innebär att ingen av de kommunala skolorna kommer att ingå i experimentet.

Premiär för Al Hakawati - syriska folksagor på MKC

2015-02-12 09:45 CET Mångkulturellt centrum Den 19:e februari har föreställningen Al Hakawati - Historieberättaren premiär på Mångkulturellt centrum. Professionella historieberättare levandegör syriska folksagor med inspiration från syriska flyktingars berättelser. Föreställningen är en del i projektet Al Hakawati som syftar till att bevara och förmedla en del av Syriens mångtusenåriga kulturarv.

2015-02-11 15:50 CET Uppsala kommun Nu presenteras resultaten från Uppsalaenkätens undersökning 2014 av kulturen i Uppsala. Det är i stort samma frågor som ställts sedan 2010 och resultatet är fortsatt stabilt. De medborgare som tar del av utbudet är generellt mycket nöjda med utbudet och kulturen har en stark legitimitet. Stadsbiblioteket är den institution som flest känner till och får högst betyg.

Arcona bygger nytt kontorshus i centrala Uppsala

2015-02-11 11:00 CET Arcona Arcona har fått i uppdrag av Jernhusen att på totalentreprenad bygga kvarteret Eldaren i Uppsala. Entreprenaden omfattar nybyggnad av en kontorsfastighet på ca 8900 kvadratmeter BTA alldeles invid centralstationen, Uppsala konsert & kongress och det gamla godsmagasinet som inrymmer både handel och restaurangytor. Projektet skall vara färdigställt i juni 2016. Ordervärdet är 130 miljoner SEK.

2015-02-11 09:56 CET Socialdemokraterna i Uppsala På den nya Kulturnämndens andra möte i morgon torsdag antas en reviderad budget för 2015 med satsningar på kultur av och för barn och unga. – Det är en viktig demokratisatsning och en investering i barnens framtid som stärker deltagandet i kulturlivet för många decennier framöver, säger Peter Gustavsson (S).

Läkemedelsverket förbjuder försäljningen av tre olika avsminkningsservetter som kan ge allergiska besvär

2015-02-10 10:04 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency Läkemedelsverket förbjuder företaget AB Gunry att sälja och leverera avsminkningsservetterna Gunry Aloe Vera avsminkningsservett, Gunry Avsminkningsservetter och Gunry Cleansing Wipes. Anledningen till försäljningsförbudet är att de innehåller två konserveringsmedel som inte är deklarerade på förpackningen. Dessa två konserveringsmedel är kända för att orsaka kontaktallergi.

Många miljoner till cykelinfrastruktur i nya budgeten

2015-02-09 14:41 CET Uppsala kommun Den 4 februari beslutade gatu- och samhällsmiljönämnden om en ny budget som ska gälla fram till 2018. Nu ska cykling prioriteras ännu högre än tidigare med målet att bli Sveriges bästa cykelstad. Nämnden avsätter totalt 310 miljoner kronor för cykelinvesteringar under mandatperioden. Stora resurser läggs även på driften och områden som exempelvis vinterväghållning, där cykelvägarna prioriteras.

​ Mer offentlig konst när Uppsala växer

2015-02-06 10:47 CET Uppsala kommun Under rubriken Uppsala växer, Uppsala bygger, presenterar Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län våren 2015 två offentliga konstprojekt i Offkonsten! c/o Teatergalleriet. Först ut är den finska konstnären Sari Palosaari och White för Akademiska sjukhuset med vernissage 10 februari. I mars är det dags för Fideli Sundqvists modeller och skisser för gång- och cykeltunnel i Östra Salabacke.

Rockad ​vinnare i markanvisningstävling

2015-02-06 08:30 CET Tema Ett kvarter som ska underlätta för en ekologiskt hållbar vardag med gemenskap och trivsel. "Rockad" utsågs till ett av de vinnande förslagen när Uppsala kommun sökte förslag på bostäder med oväntade lösningar till etapp två i det nya området Rosendal i Uppsala. Tema är landskapsarkitekt och SandellSandberg arkitekt bakom förslaget som lämnades in av Småa.