Pressmeddelanden

Snabbväxande vårdcentral utökar

2015-08-26 08:28 CEST Ekeby Hälsocenter AB Ekeby Hälsocenter är Uppsalas snabbast växande vårdcentral. 15 nya medarbetare börjar under den närmaste månaden och vårdcentralen utökar med lika många nya rum och ett större gym för sjukgymnastik och träning. - Vi satsar på fler sjukgymnaster, läkare och personer från andra yrkesgrupper för att möta den stora och växande efterfrågan, säger Mats Brolin, verksamhetschef.

2015-08-24 15:07 CEST Uppsala studentkår På pressträffen kommer Uppsala studentkårs ordförande berätta om studenternas syn på projektet, arkitekten Kerstin Bernow kommer visa programskissen för projektet och en redogörelse för markens historia kommer att presenteras. Det kommer också finnas möjlighet att ställa frågor.

Konstskogen - en annorlunda utställning i Stadsskogen

2015-08-24 14:53 CEST Uppsala kommun Under Stadsskogens dag är det vernissage för Konstskogen, en ny form av konstutställning som Uppsala kommun nu satsar på. Konstnären Bella Rune har skapat en en skulpturserie som går längs en tillgänglighetsanpassad slinga i skogen. Vernissagen är kl 14.00 söndag den 30 augusti.

2015-08-24 08:00 CEST Uppsala kommun Uppsala kommun kommer under de kommande åren satsa ännu mer än tidigare på cykelfrågor. Mellan 17 augusti och 30 september är en webbenkät öppen där man kan lämna förslag och synpunkter på hur Uppsala kan nå det högt ställda målet.

2015-08-21 11:00 CEST Uppsala kommun Vid en presskonferens idag presenterade kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick (S) förslagen till ny översiktsplan och riktlinjer för innerstadsstrategin. Det är första gången som man i Uppsala tar fram särskilda riktlinjer för utvecklingen av innerstaden. Förslagen går nu på samråd och målet är att beslut om ny öp och innerstadsstrategi fattas hösten 2016.

2015-08-20 14:39 CEST Uppsala kommun 900 personer har deltagit i en kundundersökning om färdtjänsten. 85 % av de svarande ger färdtjänsten betyg 4 eller 5 på skala 1-5. Det är glädjande tycker gatu- och samhällsmiljönämndens ordförande Johan Lundqvist, men betonar samtidigt att man måste arbeta vidare för att få ännu fler nöjda kunder.

2015-08-19 13:33 CEST Uppsala kommun Fredag 21 augusti firar Funbo förskola tioårs-jubileum. Det blir en lång, hembakad tårta, besök av brandbild och mycket mer.

2015-08-19 08:38 CEST Uppsala kommun Kommunen bjuder in till pressträffa angående förslag till ny översiktsplan och strategi för innerstadens utveckling.

2015-08-19 07:56 CEST Uppsala kommun En ny bro i Flottsund ska vara klar om två år. Nu påbörjas arbetet med den provisoriska bro som ska ersätta den gamla bron under byggtiden. I samband med att den nya bron byggs, ska även områdena kring brofästena rensas upp och göras trivsamma att vistas i.

Arcona och Veidekke bygger nytt storprojekt inom Life science vid Karolinska universitetssjukhuset Huddinge

2015-08-17 16:35 CEST Arcona Arcona och Veidekke har fått i uppdrag att bygga ”Neo – Medicinaren 25” i vilken Karolinska Institutet i Huddinge kommer att bedriva forskningsverksamhet. Uppdraget åt TKV2 är en totalentreprenad med kontraktssumma på 504 miljoner kronor. Byggnaden omfattar 26.000m2 BTA och ska vara färdigställd i november 2017.