Pressmeddelanden

Ny EU-gemensam symbol för internethandel med läkemedel

2015-05-12 09:41 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Den 1 juli införs en EU-gemensam symbol som ska användas av alla apotek och försäljningsställen som säljer läkemedel på webben. Syftet är att konsumenten enkelt ska kunna avgöra om handeln är laglig. Nya regler har trätt ikraft, och senast den 1 juni ska de som redan nu säljer läkemedel via en webbplats skicka in en anmälan till Läkemedelsverket.

2015-05-08 12:53 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i april 2015.

2015-05-08 08:38 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Under 2014 tog Läkemedelsverket emot 6781 rapporter om biverkningar, 5421 av dessa kom från den svenska hälso- och sjukvården, vilket innebär en ökning med åtta procent jämfört med året innan. Från konsumenter ökade rapporteringen med 34 procent, med totalt 1360 rapporter under 2014.

Första spadtaget tas för snabbcykelleden till Flogsta

2015-05-08 08:37 CEST Uppsala kommun Måndag 11 maj klockan 15.00 tar kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick (S) och Johan Lundqvist (MP) ordförande i gatu- samhällsmiljönämnden, det första spadtaget till Flogstaleden. Platsen är Korsningen St. Johannesgatan-Kyrkogårdsgatan.

2015-05-07 12:28 CEST Uppsala kommun ​Kulturnämnden har gett Uppsala konstmuseum i uppdrag att hyra lokaler i Uppsala slott för café och programverksamhet för ökad service och attraktiv programverksamhet och möjligheter till nya former av samarbeten. Efter upphandling har kontrakt nu tecknats med Cajsa´s kök som kommer att driva caféet och festvåningen Vasasalen.

2015-05-06 20:29 CEST Uppsala kommun Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutade på onsdagen att införa restidsgaranti i Uppsala kommuns regler för färdtjänst. Resegarantin ska börja gälla från och med 1 juni 2015.

GULD OCH GRANATER - arkeologiska fynd från storhögen i Gnista

2015-05-06 15:28 CEST Upplandsmuseet ​Sommaren 2013 gjordes en stor arkeologisk undersökning i Gnista söder om Uppsala. Nu kan vi visa fynden från den stora gravhögen. Området kring Gnista visade sig vara en plats där en mäktig dynasti begravt sina döda. När högen grävdes ut uppdagades ett häpnadsväckande innehåll med fynd från 500-talet som glimmade av guld och granater. Utställningen invigs fredag den 8 maj kl 15.

2015-05-05 15:09 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Under 2014 har 486 rapporter om biverkningar av läkemedel hos djur sänts in till Läkemedelsverket. Drygt hälften av alla rapporter handlar om biverkningar hos hundar, följt av biverkningar hos katt, häst och nötkreatur.

2015-05-05 13:15 CEST Uppsala kommun Föreningen Scenkonst Uppsala får stöd till projektet Ung scenkonst för framtidens Uppsala. Det är arbetsmarknadsnämnden och kulturnämnden som tillsammans stöder projektet med totalt 400 000 kronor. Syftet är att bidra till att unga scenkonstnärer ska få bättre anställningsbarhet. Ett resultat av projektet är en uppsättning på Reginateatern i höst.

Riskhantering för teknik/underhåll - Ny utbildning!

2015-05-05 13:11 CEST Bergström & Hellqvist AB Bergström & Hellqvist AB lanserar en ny utbildning anpassad för de som arbetar med teknik/underhåll på livsmedelsföretag. Syftet med utbildningen är att bidra till att öka riskmedvetenheten och förmågan att att identifiera och hantera risker för livsmedelssäkerheten förknippade med arbeten inom teknik/underhåll, samt öka förståelsen för rollen i arbetet med HACCP och livsmedelssäkerhet.