Pressmeddelanden

2014-10-07 09:30 CEST Västerbottens läns landsting Mannen opererades för en tarmcancer som hade spritt sig till levern. Under året som följde fick han cellgift och lokal värmebehandling av dottersvulsten i levern.

HM Konungen får inblick i vatten- och avfallsteknik på UMEVA

2014-10-07 08:56 CEST Umeå Vatten och Avfall Aktiebolag Den här veckan kommer kung Carl XVI Gustaf till Umeå för ett två dagar långt besök i samband med Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) teknikresa. UMEVA kommer att visa på den affärsmässiga potentialen i kunskaperna som ett samhällsnyttigt bolag besitter.

Umeåstudenter prisas för designprojekt av Red Dot

2014-10-07 08:37 CEST Umeå universitet Mer ergonomisk arbetsmiljö för rörmokare. En kuvös där det lilla barnet får känslan av att ligga på sin mammas bröst. Designstudenterna Dawid Dawod, Alastair Warren och Alexander Turesson kammade hem ”Best of the Best” – i tävlingen Red Dot Award: Design Concept.

Motverka nätmobbning – ny guide till vuxna från Bris och .SE

2014-10-07 06:00 CEST BRIS - Barnens Rätt i Samhället Nästan två av tre barn som svarat på en enkät på Bris stödsajt uppger att de känt sig taskigt behandlade på nätet. För vuxna kan det vara svårt att veta hur man ska agera när ett barn utsätts för kränkningar på nätet. Därför har .SE och Bris tagit fram guiden ”Motverka nätmobbning” som ett stöd till föräldrar, lärare och andra vuxna för att hjälpa utsatta barn.

Svensk Form korar lokala Formbärare över hela landet

2014-10-06 18:45 CEST Svensk Form I dag klockan 18.45 koras Formbärare över hela landet. Det är personer, organisationer eller företag som på olika sätt spelar en stor roll för utvecklingen av form- och designområdet i sin region. Utnämningen sker i samband med Svensk Forms födelsedag. Svenska Slöjdföreningen, som föreningen hette då, bildades just den 6 oktober 1845.

Reningsverk på hjul. UMEVA börjar med miljövänligare slamtömning

2014-10-06 14:19 CEST Umeå Vatten och Avfall Aktiebolag Som ett led i att minska verksamhetens miljöpåverkan kommer UMEVA från 2015 börja arbeta med slamavvattnande teknik vid tömning av enskilda avlopp i hela kommunen. I ett första skede kommer försöksverksamhet att påbörjas under hösten 2014 i Hössjö med omnejd. Det är 79 fastigheter som deltar i försöket.

2014-10-06 09:11 CEST Umeå2014 - Europas Kulturhuvudstad Varmt välkomna till pressträff inför Tjakttja – Drivkraftens årstid! Plats: Pub Freja i Umeå Folkets Hus. Datum och tid: torsdag den 9 oktober klockan 15.00.

2014-10-06 08:38 CEST Västerbottens läns landsting Om man inte redan tagit ställning till donation är Donationsveckan, 6-12 oktober, ett tillfälle att göra det. Genom att göra sin vilja känd kan man rädda liv.

Protein hjälper rothår att växa åt rätt håll

2014-10-06 08:15 CEST Umeå universitet Proteinet aktin i cellskelettet är en huvudaktör i att samordna växtcellerna under plantors utveckling. Christian Kiefer har i sin avhandling vid Umeå universitet identifierat vilka gener som bidrar till att styra processen och hjälps åt att ändra växtcellers form i jorden, så att cellerna vet vad som är upp och ner.

Internationella korttidsutbyten leder till lärande på djupet

2014-10-06 08:01 CEST Umeå universitet Internationalisering och utbyten i olika former har under 2000-talet ökat kraftigt inom utbildningsområdet och förväntas fortsätta öka. Vad är det då för slags lärande som sker i internationella skolutbyten?