Kontaktpersoner

Stefan Ruda

Skoogs Stefan Ruda driver RUDA Solutions tillsammans med sin bror Håkan Ruda. Stefan har en bakgrund som entreprenör men även som global marknadschef och VD för bland annat Metso Panelboard. Produkt- och konceptutveckling går som en röd tråd genom Stefans varierande yrkesroller. Senaste åren har varumärke och image varit lockande frågor eftersom Stefan brinner för att skapa mervärde för sina kunder...

Niklas Egriell

Havs- och vattenmyndigheten Tel: 010-698 60 86 Mobil: 076-538 60 86 E-post: niklas.egriell@havochvatten.se

Martin Rydgren
Johan Stål

Havs- och vattenmyndigheten Johan Stål utredare Internationella enheten Planeringsavdelningen Tel: 010-698 63 89 Mobil: 076-538 60 89 E-post: johan.stal@havochvatten.se

Susanne Viker

Havs- och vattenmyndigheten Susanne Viker Utredare Enheten för biologisk mångfald Åtgärdsavdelningen Tel: 010-698 60 76 Mobil: 073-089 79 67 E-post: susanne.viker@havochvatten.se

Lars Höglund
Robert Rundberget
Torbjörn Ullsten

Mjälloms Tunnbröd