Kontaktpersoner

Berit Pettersson
Tomas Andersson
Björn Risinger
Madeleine Wikström

Specialpedagogiska skolmyndigheten Madeleine Wikström är kommunikatör hos Specialpedagogiska skolmyndigheten, Norra regionen. Hon samordnar den regionala interna och externa kommunikationen. Madeleine Wikström ansvarar också för regionens presskontakter samt förmedlar information och kontakter för journalister och andra med intresse för lokala eller regionala nyheter från Specialpedagogiska skolmyndigheten och Norra regionen. ...

Maria Hellsten
Jessica Hjerpe Olausson
Emil Hast
Henry Magnusson