Kontaktpersoner

Linnéa Egnor

Hållbart Resande Örnsköldsvik Projektsamordnare - Hållbart resande Örnsköldsvik

Helena Näsström

Hållbart Resande Örnsköldsvik Tillförordnad Projektledare till augusti 2013 för projektet Hållbart resande Örnsköldsvik.

Cecilia Nordlund
Mattias Grundström Mitz
Magnus Hennlock
Kajsa Berggren
Berit Pettersson
Tomas Andersson
Björn Risinger
Madeleine Wikström

Specialpedagogiska skolmyndigheten Madeleine Wikström är kommunikatör hos Specialpedagogiska skolmyndigheten, Norra regionen. Hon samordnar den regionala interna och externa kommunikationen. Madeleine Wikström ansvarar också för regionens presskontakter samt förmedlar information och kontakter för journalister och andra med intresse för lokala eller regionala nyheter från Specialpedagogiska skolmyndigheten och Norra regionen. ...