Kontaktpersoner

Jerry Engström
Kristina Nilsson

SSG Standard Solutions Group AB Kristina Nilsson är projektledare på SSG.

Dan Persson

SSG Standard Solutions Group AB Dan Persson är tjänsteägare för SSG Registrerad Leverantör på SSG.

Erik Törnblom

Havs- och vattenmyndigheten Erik jobbar bland annat med Limniskt områdesskydd, Uppföljning i skyddade områden, och Ramsar.

Anders Skarstedt
Elin Nylund
Ann-Karin Thorén
Lars Oscarson

Duplicera Lars är vårt ankare och navet för projekt och kundkontakter. Han projektleder våra uppdrag och sköter även upphandlingar och kampanjplanering.

Nicklas Sångberg

Duplicera Nicklas jobbar i huvudsak med säljoptimerande insatser hos våra kunder. Han är också vår expert på sökoptimering och att trimma webben till att bli en bättre säljare.

Andreas Ohlsjö

Duplicera Andreas arbetar med övergripande ansvar för grafisk form i alla kanaler. Han jobbar även med texter och manus.