Pressmeddelanden

2014-06-12 08:32 CEST Växjö kommun I den senaste PISA-undersökningen hade en fjärdedel av de 15-åriga pojkarna i Sverige bristande funktionell läsförmåga. Växjö kommun vill med projektet Framtidens bibliotek påverka för att förändra detta. Nu bidrar Kulturrådet med 440 000 kr till Växjö kommuns satsningar.

2014-06-10 12:15 CEST Växjö kommun Den rödgröna oppositionens budget för 2015 präglas av en stor satsning på skolan. 83 miljoner extra satsas på skolan under året. – Vi föreslår en skattehöjning på 30 öre och varenda öre därifrån kommer vi att lägga på skolan. Det behövs för att bygga Växjö så starkt som möjligt. Barnen i Växjö förtjänar en skola i världsklass, säger Åsa Karlsson Björkmarker, kommunalråd för Socialdemokraterna.

2014-06-09 11:12 CEST Växjö kommun Välkomna till presskonferens om oppositionens budgetförslag för 2015, 10 juni, klockan 12.00 på Pilbäckens förskola, Surbrunnsvägen 78B, Växjö. Medverkande: Åsa Karlsson Björkmarker (S), Carin Högstedt (V), Cheryl Jones Fur (Mp), Tony Lundstedt (S), Rose-Marie Holmqvist (S), Lars Edqvist (Mp), Anders Mårtensson (V), Gunnar Storbjörk (S), Charlotta Svanberg (S)

Alliansen positiv till fler laddstoplar i Växjö

2014-06-05 09:34 CEST Växjö kommun Fler laddstolpar i Växjö, det förslaget kommer från Miljöpartiet i en motion som även efterfrågar bättre information om var laddmöjligheterna finns. Och lösningen kan delvis finnas på plats redan under 2014, skriver kommunens tjänstemän.

Annevik – en pärla värd att renovera

2014-06-05 08:16 CEST Växjö kommun Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade i går föreslå nämnden att den gula villan i Annevik ska renoveras så att det går att bedriva verksamhet i byggnaden även under vintern.

PM & Vänner Bröd och Sovel valt till Sveriges bästa konditori 2014

2014-06-04 15:07 CEST PM & Vänner PM & Vänners egna bageri och café Bröd och Sovel fick igår motta pris som "Sveriges bästa konditori". Priset delades ut av White Guide Café under årets gala som anordnades på Operakällaren där över 300 personer från caféer, branschorganisationer, media och regering närvarade. Totalt finns 263 caféer med i årets guide där också trender och notiser från kaffets och konditoriernas värld finns med.

2014-06-04 10:20 CEST Växjö kommun Fortsatta satsningar inom alla verksamheter karaktäriserar det budgetförslag för 2015 med verksamhetsplan för 2016-2017 som alliansen presenterar idag. -Under alliansens styre har Växjö kommun gjort årliga överskott, det är ordning och reda i ekonomin, påpekar Bo Frank (M), kommunstyrelsens ordförande, detta möjliggör fortsatta satsningar.

2014-06-03 07:00 CEST Växjö kommun Välkomna till presskonferens om alliansens budgetförslag för 2015 med plan för 2016-2017.

2014-06-02 07:00 CEST Växjö kommun VISA-projektet ska avslutas efter 2,5 års verksamhet och vi som har arbetat med projektet vill nu dela med oss av våra erfarenheter och resultat.

2014-06-02 07:00 CEST Växjö kommun Polisen omorganiseras från 1 januari 2015. Under hösten 2014 kommer Växjö kommun arbeta fram en samverkansöverenskommelse med Polisen för att utveckla ett tryggare Växjö. Samverkansöverenskommelsen ska klargöra roller och ansvar och bli en gemensam plattform baserat på analys och med konkreta och handfasta åtgärder.