Pressmeddelanden

Pressinbjudan: Omsorgens dag 19-20 september – mötesplats för medarbetare i omsorgen

2017-09-18 09:02 CEST
För att inspirera till fortsatt utveckling inom kommunens omsorg och vård arrangeras Om...

Uddevallaförlaget släpper två nya titlar

2017-09-17 13:32 CEST
Lagom till bokmässan i Göteborg släpper fantasyförlaget Seraf förlag två nya titlar. Ca...

Vilken är årets cykelvänligaste arbetsplats?

Vilken är årets cykelvänligaste arbetsplats?

2017-09-15 08:30 CEST
Under ett år har 38 arbetsplatser gjort upp om titeln Cykelvänlig arbetsplats 2017. På ...

Funktionshinderbanan stannar i Växjö under 80 mils cykelturné för fler och bättre LSS-hem

Funktionshinderbanan stannar i Växjö under 80 mils cykelturné för fler och bättre LSS-hem

2017-09-12 08:50 CEST
Funktionshinderbanan är ute på en 80 mil lång cykelturné för fler och bättre LSS-bostäd...

Växjö kommun på MAT2017

Växjö kommun på MAT2017

2017-09-07 08:00 CEST
​Växjö kommun är en av de som arrangerar och finansierar MAT2017. Kommunens medarbetare...

Ett steg närmare ett nytt stads- och stationshus

Ett steg närmare ett nytt stads- och stationshus

2017-09-06 08:00 CEST
Det nya förslaget på Växjös nya stads- och stationshus är nu klart. Under våren har Whi...

​​Växjö kommun vidtar åtgärder mot våldsbejakande extremism

2017-09-05 15:42 CEST
Idag redovisade Växjö kommuns projektgrupp som arbetat för att ta fram åtgärder som ska...

Växjös miljömål lyfts i USA

2017-09-05 08:00 CEST
​Idag reser Växjö kommuns borgmästare och ordföranden i kommunfullmäktige Bo Frank (M) ...

Fler lärare får vidareutbildning i specialpedagogik för att öka trygghet och resultat i skolan

2017-08-31 09:17 CEST
Torsdag 31 augusti börjar 34 lärare att vidareutbilda sig på betald arbetstid till spec...

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor flyttar till Växjö

2017-08-30 10:56 CEST
Den statliga myndigheten MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, flytt...