Pressmeddelanden

2014-12-12 11:00 CET Hyresgästföreningen region norra Skåne Förhandlingarna är klara mellan Hyresgästföreningen och Eslövs Bostads AB. Från och med den 1 januari 2015 höjs hyrorna med i genomsnitt 0,94 procent.

2014-12-11 11:00 CET Hyresgästföreningen region norra Skåne Förhandlingarna är klara mellan Hyresgästföreningen och Treklövern Bostads AB. Från och med den 1 januari 2015 höjs hyrorna med 1,1 % i genomsnitt.

2014-12-10 13:08 CET Halmstads kommun Institutet för Arbetsmarknads- och Utbildningspolitisk Utvärdering (IFAU) beviljade i november ut ett forskningsanslag till Mikael Thelin på 1 339 700 kr. IFAU delade totalt ut 6 miljoner kronor i forskningsbidrag för forskning inom arbetsmarknadspolitik och utbildningspolitik. Nästan en tredjedel av dessa medel gick till läraren/doktoranden Mikael Thelin på Sannarpsgymnasiet.

2014-12-10 11:00 CET Hyresgästföreningen region norra Skåne Förhandlingarna är klara mellan Hyresgästföreningen och Perstorps Bostäder AB. Från och med den 1 januari 2015 höjs hyrorna med 61 kronor i månaden.

VARANNAN DAMERNAS PÅ HAVERDALS GOLFKLUBB

2014-12-10 08:43 CET Destination Halmstad I september i år arrangerades Haverdal Open på Nordea Tour för herrar, i maj nästa år är det damernas tur i PGA Halmstad Ladies Open.

Efterlängtad guideutbildning startar

2014-12-09 15:00 CET Destination Halmstad I sommar väntas ett tyskt kryssningsfartyg med 600 tyska passagerare till Halmstad. Tall Ships Races 2017 och Bordtennis VM 2018 är några andra händelser framöver som kommer att kräva ett gott värdskap till utländska och svenska besökare. Därför startas en guideutbildning i slutet av januari.

2014-12-09 13:38 CET Halmstads kommun Planerna för Tullkammarkajen, framtida vindkraftsutbyggnad och två detaljplaner i Snöstorp. Det var några av de ärenden som behandlades på dagens möte med kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

2014-12-09 09:29 CET Halmstads kommun Sedan en tid tillbaka finns det en kör/sånggrupp för de personer som har hemtjänst. Kören är en del av en större satsning med stöd av kulturmedel från kulturrådet och är ett samarbete mellan Hallands bildningsförbund och hemvårdsförvaltningen.

Med graffitin som inspirationskälla – utställning på Rådhuset

2014-12-08 13:08 CET Halmstads kommun Under hösten har ungdomar på Zonen, mötesplatsen på Andersberg i Halmstad, skapat nya konstverk, med inspiration från den odödliga och slagkraftiga graffitikulturen. Det här är en del av startskottet för halmstadsgraffitikultur som är kraftfullare än någonsin. Mellan 11 dec-7 Jan i rådhusets foajé, har allmänheten chansen att beskåda premiären av Andersbergs tidigare dolda talanger.

2014-12-08 11:00 CET Hyresgästföreningen region norra Skåne Förhandlingarna är klara mellan Hyresgästföreningen och Halmstads kommun vars fastighetsbestånd består av 1272 lägenheter. Från och med den 1 januari 2015 höjs hyrorna med 0,8 procent med undantag för lägenheter inom äldreomsorgen som höjs med 0,8 procent från och med den 1 april 2015.