Pressmeddelanden

2014-12-01 16:34 CET ParkOnOff

KAGAMI RESTAURANT

2014-12-01 16:21 CET KAGAMI Restaurant An international dining experience in Malmö.

2014-12-01 10:36 CET Växjö kommun ​Växjö kommun vill fördjupa samarbetet med Linnéstudenterna. I ett förslag om nytt avtal med Linnéstudenterna satsar Växjö kommun en heltidstjänst för samordning av vänfamiljer för internationella studenter. Avtalet är en del i kommunens arbete med att stärka universitetsmiljön i Växjö.

Vilka är de största företagen i ditt län? Largestcompanies listar de största företagen i Sveriges alla län.

2014-12-01 09:14 CET Nordic Netproducts AB Largestcompanies.se sammanställer just nu topplistor över det svenska näringslivet inom olika branscher och län samt de största företagen räknat efter omsättning, resultat m.m. till magasinet Largest Companies 2014 som kommer ut i december.

Växjö får EU-bidrag för energieffektivisering värt 55 miljoner kronor

2014-11-28 15:18 CET Växjö kommun EU har nu skrivit under det projektavtal som kallas READY som Växjö har ansökt om tillsammans med Århus i Danmark och Kaunas i Litauen! Projektet har en totalbudget på cirka 300 miljoner kronor, av dem ger det 55 miljoner till Växjö kommun med bolag (Växjöbostäder, Vöfab, Växjö Energi, Wexnet), CA-Araby fastigheter, Linnéuniversitetet och Energikontor Sydost.

2014-11-28 13:38 CET Växjö kommun ​Skol- och barnomsorgsförvaltningen har i oktober granskats av Arbetsmiljöverket angående situationen i förskolan där förskolechefernas förhållanden har lyfts fram. Nu har återkopplingen kommit och i rapporten pekar verket på ett antal brister, som nu förvaltningen har till den 15 mars att återkomma med hur de ska lösa.

Ny lösning för integration av nordisk affärsdata till salesforce.com

2014-11-28 13:19 CET Nordic Netproducts AB Largestcompanies i samarbete med ​Actly AB introducerar en ny revolutionerande lösning för integration av affärsdata till salesforce.com, ACTLY CONNECT. Detta kommer att ge alla salesforce.coms kunder en möjlighet att integrera uppdaterad affärsdata för den Nordiska marknaden direkt in i salesforce.com. Databasägare är Nordic Netproducts AB som levererar Nordisk data via largestcompanies.com.

2014-11-28 10:16 CET Länsstyrelsen i Kronobergs län

2014-11-28 07:00 CET Växjö kommun Välkomna till Folkets hus i Lammhult den 3 december klockan 18.00 då politiker och tjänstemän från Växjö kommun bjuder in allmänheten till dialogmöte om vårt samverkansprojekt. Vi satsar på barn och ungas bästa i ett projekt som handlar om hälsa, lärande och utveckling i Lammhult.

Mehrdad Mahdjoubi är Årets Tekniker 2014

2014-11-27 10:00 CET Handelskammaren Årets Tekniker är ett årligt pris som uppmärksammar teknikens betydelse för samhälle, livskvalitet och företagande. Mottagare av priset Årets Tekniker 2014 är Mehrdad Mahdjoubi, VD och grundare av Orbital Systems, för hans utveckling av ett vatten- och energibesparande duschsystem. Prissumman 50 000 kr (+ CSR-check 50 000 kr) delas ut på Handelskammarens Höstmöte idag, den 27 november, kl 17.30.