Pressmeddelanden

2014-06-03 13:40 CEST Hyresgästföreningen region Sydost Tack vare Hyresgästföreningen får närmare 30 av Hyresgästföreningens medlemmar i Växjö tillbaka drygt 200 000 kronor.

2014-06-03 12:53 CEST Länsstyrelsen i Kronobergs län Sedan flera år tillbaka förmedlar Länskommittén Sveriges Nationaldag i Kronobergs län fanor och flaggor till föreningar, organisationer och enskilda personer i länet. Till Kronobergs län har Rikskommittén Sveriges Nationaldag delat ut två fanor och två flaggor till föreningar.

Nu kopplas fibernäten i södra Sverige ihop

2014-06-03 11:24 CEST VEAB - Växjö Energi

2014-06-03 08:38 CEST Länsstyrelsen i Kronobergs län Datum: Torsdag 5 juni 2014 Tid: kl. 09:00 Plats: Båtrampen på ön Marsholm i Norra Möckeln

2014-06-03 07:00 CEST Växjö kommun Välkomna till presskonferens om alliansens budgetförslag för 2015 med plan för 2016-2017.

2014-06-02 07:00 CEST Växjö kommun VISA-projektet ska avslutas efter 2,5 års verksamhet och vi som har arbetat med projektet vill nu dela med oss av våra erfarenheter och resultat.

2014-06-02 07:00 CEST Växjö kommun Polisen omorganiseras från 1 januari 2015. Under hösten 2014 kommer Växjö kommun arbeta fram en samverkansöverenskommelse med Polisen för att utveckla ett tryggare Växjö. Samverkansöverenskommelsen ska klargöra roller och ansvar och bli en gemensam plattform baserat på analys och med konkreta och handfasta åtgärder.

2014-05-30 08:00 CEST Länsstyrelsen i Kronobergs län Datum: måndag 2 juni Tid: 15:30 – 17:00, Kaffe och smörgås serveras från kl. 15.00 Plats: IKEA-salen, Hus N, Linnéuniversitetet Växjö

2014-05-30 07:00 CEST Växjö kommun Från vår nya scen i den grönskande Linnéparken underhåller Pettson och Findus, Måndagsfunk och Smålandsoperan. Även prisutdelningar, Växjö Manskör och Kulturskolans blåsorkester står på nationaldagsprogrammet i Växjö.

Stadsbruk skapar meningsfull sysselsättning i Växjö

2014-05-28 16:14 CEST Växjö kommun Växjö är del av projektet Stadsbruk som får närmare 10 miljoner kronor för att skapa ett nytt sätt att odla på kommersiella villkor inom staden. Det är ett projekt för samverkan där städer och organisationer i Sverige ska sammanföras. Målet är på sikt att skapa försörjning för dem som står långt ifrån arbetsmarknaden.