Pressmeddelanden

2015-03-12 09:03 CET Länsstyrelsen i Kronobergs län

O’Learys medarbetare möter skolbarn i Etiopien

2015-03-12 08:00 CET O'Learys Sportsbar & Restaurant Lördag den 14 mars åker medarbetare från O’Learys till Etiopien. Där kommer de att träffa barn som tack vare O’Learys skolmåltidsprogram Meal4Meal får möjlighet att gå i skolan. Resan genomförs i samarbete med Svenska FN-förbundet för att se vad Meal4Meal innebär och väcka engagemang för mer insatser.

​​Växjö Småland Airport firar 40 år med flygkalas!

2015-03-11 15:07 CET Växjö Småland Airport

Kulturkullen, Krösaberget, Växjös Kreuzberg…nu ska Växjös nya kulturcentrum namnges

2015-03-11 08:00 CET Växjö kommun ​Växjö kommun utvecklar området Ringsberg/Kristineberg, fastighet 8:30, i folkmun känd som ”kulturkullen” till en kulturell knutpunkt i Växjö. Tanken är att platsen ska få stor betydelse för stadens kreativitet, innovation och entreprenörskap. Nu ska området få ett namn och medborgare bjuds in att lämna förslag.

Årets bästa arbetsplats 2014 – Kometens förskola på Östra Lugnet

2015-03-10 17:14 CET Växjö kommun Förskolan Kometen med nio avdelningar på Östra Lugnet utses till Årets arbetsplats 2014 i Växjö kommun. Eva Sjöman har som chef tillsammans med sina medarbetare bl. a. arbetat framgångsrikt med LEAN i sitt förbättringsarbete, stresshantering, aktivt miljöarbete och uppvisat ett positivt ekonomiskt resultat.

2015-03-10 14:30 CET Specialpedagogiska skolmyndigheten Skolor och förskolor behöver dagligen tackla utmaningar kring mångfald, inkludering och tillgänglighet. I årets upplaga av konferensen Rektor med vetande belyser vi just dessa ämnen på olika sätt. Vi tar även upp utmaningarna i samband med särskilt stöd och åtgärdsprogram samt att den nya diskrimineringslagen betraktar bristande stöd i skola och förskola som grund för diskriminering.

PM & Vänner Restaurant är Sveriges åttonde bästa restaurang 2015

2015-03-10 10:09 CET PM & Vänner Under gårdagens gala blev det officiellt att restaurangen på PM & Vänner Hotel är den åttonde bästa restaurangen i Sverige enligt White Guide 2015. Dessutom mottog PM & Vänners grundare och kreativa ledare Per Bengtsson priset "Årets Hyllning av en Långtida Betydelsefull Gastronomisk Gärning".

Belysningsexperter föreläser i Kalmar

2015-03-10 08:34 CET Energikontor Sydost Gatubelysning och annan utomhusbelysning utgör stora delar av kommuners och andra belysningsägare kostnader och energianvändningen står för den största delen. Med en ny anläggning är energibesparingar upp till 80 % möjliga. Energikontor Sydost bjudit in flera av Sveriges främsta experter att dela med sig av sin kunskap och sina erfarenheter till Kalmar den 17 mars på Calmar Stadshotell.

2015-03-10 08:30 CET Länsstyrelsen i Kronobergs län

2015-03-10 08:28 CET Deflamo AB ​Aktieägarna i Deflamo AB (publ) (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 9 april 2015 kl. 18.00 på Deflamo AB:s kontor, Höjdrodergatan 32 i Malmö. Se bifogad kallelse