Pressmeddelanden

2009-12-01 14:18 CET Skogforsk Fram tills i dag har det saknats grundläggande spelregler som reglerar avtalsförhållanden kring skogsentreprenader. Men nu blir det ändring. Den 10 december skakar skogsbruket hand på en uppsättning avtalsregler, allmänna bestämmelser, som gäller för samtliga entreprenadavtal. Missa inte det.

2009-10-21 09:49 CEST Svensk Handel AB På Ung Handelns Dag får 350 handelselever från Umeå, Skellefteå, Lycksele och Örnsköldsvik inspiration och tips om vilka karriärmöjligheter som finns efter gymnasiet. Dagen är ett samarbete mellan Svensk Handel och Östra gymnasiet i Umeå.

2009-05-25 09:20 CEST Skellefteå Kraft Skellefteå Kraft presenterar idag sin delårsrapport, som under det första tertialet visar på ett högre resultat än 2008. Detta beror på ett stabilt elpris och hög produktion som tillfälligt höjer resultatet.

2009-05-20 08:20 CEST Västerbottens museum Under två dagar nästa vecka samlas arkeologer, museipedagoger, arkivarier, musik- och teaterfolk från norra Sverige och Nordvästra Ryssland för att lära sig mer om vår nordliga hällkonst.

2009-05-13 09:17 CEST Skellefteå Kraft Nu står det klart att bredbandsnätet inom kommunen ska byggas ut. Skellefteå kommun satsar vidare på utveckling i byarna och har tecknat avtal med Skellefteå Kraft om utbyggnad av fibernätet.

2009-03-26 09:10 CET Skellefteå Kraft I dag presenterar Skellefteå Kraft sin bokslutskommuniké som visar på ett resultat på 622 miljoner kronor vilket är drygt 100 miljoner kronor bättre än för 2007.

2009-03-10 15:57 CET Hertz Biluthyrning Bilbolaget i Umeå minskar personalstyrkan i Umeå och Lycksele till följd av krisen i bilbranschen Företaget söker samtidigt en underentreprenör som kan ta över Hertz hyrbilsverksamhet i Lycksele och Örnsköldsvik. Moderbolaget First Rent A Car AB garanterar fortsatt hyrbilsservice i Örnsköldsvik och Lycksele, med målsättningen att växa ännu starkare på dessa orter.

2009-02-02 17:02 CET Lycksele kommun

2008-11-25 08:43 CET Lycksele kommun

Företag i Lycksele kommun får pris för bästa tillväxt 2008!

2008-11-21 11:47 CET SYNA AB Förra veckan delade SYNA AB ut pris till kommunerna med Bästa Tillväxt 2008. Nu får även företagen i de vinnande kommunerna pris för sin insats. Företagen som får pris ska enligt senaste bokslutet ha: -Nyanställt -Ökat omsättningen med mer än 5% -Gå med vinst Endast 1296 av Sveriges ca 300.000 aktiebolag får ta emot priset.