Pressmeddelanden

2008-09-29 16:50 CEST Lycksele kommun

2008-06-25 16:32 CEST Lycksele kommun

2008-06-25 15:32 CEST Lycksele kommun

2008-06-04 13:29 CEST Lycksele kommun

2008-05-23 16:07 CEST Folkets Hus och Parker

2008-04-28 13:08 CEST Lycksele kommun

2008-04-08 14:22 CEST E.ON Sverige AB E.ON planerar för det största effektiviseringsprojektet någonsin i sin svenska vattenkraft. I den första fasen av projektet planeras ett nytt aggregat att installeras i anslutning till Bålforsens kraftverk i Umeälven. Det innebär en produktionsökning med 28 miljoner kilowattimmar årligen och en ökning av den installerade effekten med 50 MW.

Pressen välkommen till Gold of Laplands föreningsstämma 4 april

2008-04-03 14:18 CEST Gold of Lapland Den ekonomiska föreningen Gold of Laplands föreningsstämma på Koppargården, Rönnskär, i Skelleftehamn, förväntas bli välbesökt.

2008-04-01 09:10 CEST Lycksele kommun

2008-03-07 11:05 CET Landsbygdsdepartementet