Pressmeddelanden

Hyresgäster i Norrland fick åtta miljoner kronor

2014-03-03 09:03 CET Hyresgästföreningen region Norrland Hyresgäster som flyttade in bland vägglöss, som blev sjuka av kranvattnet och hyresgäster som hade vattenskador som aldrig lagades. Under 2013 hjälpte Hyresgästföreningen hyresgäster i Norrland att få tillbaka sammanlagt åtta miljoner kronor för att de betalade hyra för ett boende som inte höll måttet.

Toppforskare diskuterar skönhet och förklaring i matematik

2014-03-03 08:02 CET Umeå universitet Är skönhet i matematik och förklaringar i matematik relaterade till varandra? Denna fråga ställer sig filosofer, matematiker och matematikdidaktiker från nära och fjärran som samlas vid Umeå universitet 10-12 mars.

2014-02-28 16:49 CET Umeå universitet Med stöd av Sametingets kulturnämnd delar Vaartoe/CeSam varje år ut stipendium till två studenter som skrivit uppsats på C-, D-, examens-, eller masteruppsats inom det samiska ämnesområdet. Årets stipendiater är Anna-Maria Fjellström och Charlotta Svonni. Stipendierna delas ut torsdagen den 6 mars klockan 9:30 i Bio Abelli, Västerbottens museum.

Bra försäljning och låga driftskostnader präglar 2013

2014-02-28 13:00 CET Norrmejerier Norrmejeriers styrelse har nu fastställt föreningens resultat för 2013 till 22 miljoner kronor efter skatt. Tack vare en bra försäljning och lägre driftskostnader har mejeriföreningen under året som gått kunnat betala ut en rekordstor summa för mjölken till sina ägare, de norrländska mjölkbönderna - hela 53 miljoner kronor mer än under 2012.

2014-02-28 12:09 CET Piteå kommun Piteå kommun har tidigare serverat halalslaktad kyckling till alla elever men har nu tagit beslut att halalslaktad kyckling istället ska anses som specialkost. – Piteå är på väg att utvecklas till ett allt mer mångkulturellt samhälle och därför känns det viktigt att vi tar hänsyn till det i alla våra verksamheter, säger Christer Lindström.

Snabbare miljöresultat med datorsimulerad cement- och kalkproduktion

2014-02-28 10:33 CET Umeå universitet Bodil Hökfors har tagit fram ett databaserat simuleringsverktyg som ska göra cement- och kalktillverkning mer miljösmart samtidigt som kvaliteten på produkten bibehålls. Hon försvarar sitt avhandlingsarbete vid Umeå universitet fredagen den 14 mars.

2014-02-28 09:47 CET Kalix kommun

2014-02-28 09:25 CET LKAB LKAB:s styrelse föreslår en ordinarie utdelning om 2.4 miljarder kronor för 2013. Styrelsen lämnar också förslag om en extra utdelning på 1.1 miljarder kronor till ägaren svenska staten.

2014-02-28 09:12 CET Kalix kommun

2014-02-28 08:15 CET Umeå universitet Flickiga prinsessor, Tantteater och livsviktiga mostrar är bara en del av det som kommer att presenteras lördagen den 1 mars, då det hålls en Tantflickans & Flicktantens dag. Temadagen är arrangerad av institutionen för kultur- och medievetenskaper och TantForsk! respektive FlickForsk!, Umeå universitet, och vill inspirera åhörarna till ett uppvaknande i jämställdhetsfrågor.