Pressmeddelanden

2015-03-12 07:41 CET Luleå Näringsliv Nu är laget komplett på Luleå Näringsliv. Den vakanta tjänsten som Affärsutvecklingschef är tillsatt med Andreas Lundqvist, Luleå.

Extra pengar till nya lärare i Jokkmokk - och stipendium till lärarutbildning

2015-03-11 12:59 CET Jokkmokks kommun 3.000 kronor i månaden under utbildningstiden och garanterad tjänst efter det- erbjudandet från Jokkmokks kommun ska locka behöriga lärare inom olika områden. Dessutom får alla nyanställda lärare 30.000 kronor extra, utbetalt efter tre års tjänst. - Det är ett försök att råda bot på lärarbristen och kunna garantera kvalitét i skolan, säger skolchef Kerstin Fors Mattsson som lagt förslaget.

Banbrytande samhandling mellan 16 kommuner och 2 län genom 47 aktiviteter i gemensam strukturfondsansökan för ökad tillväxt i besöksnäringen

2015-03-11 11:40 CET Swedish Lapland Visitors Board

Fiskars biomassa kan bli dubbelt så stor utan att födomängden ökar

2015-03-11 08:22 CET Umeå universitet För att öka fiskars biomassaproduktion krävs det antingen mer energirik föda eller att mängden föda ökar. Nu visar forskare vid Umeå universitet i en experimentell studie av akvariefiskar att biomassaproduktionen även kan öka när mängden och typen av föda är identiska beroende på hur mängden föda fördelas mellan olika storleksstadier. Resultaten publiceras i tidskriften Nature Communications.

Årets lägesrapport över de samiska språken överlämnas idag till regeringen

2015-03-10 10:50 CET Sametinget Situationen för samiskan bedöms utifrån Unescos nio kriterier för hur hotat ett språk är. I år konstateras att engagemanget och intresset för att revitalisera de samiska språken fortsätter att öka. Negativt är att det i princip är omöjligt att uppnå tvåspråkighet i samiska och svenska genom den svaga utbildningsmodell som är vanligast i Sverige.

Håkan Stenlund, ny PR-ansvarig på Swedish Lapland Visitors Board

2015-03-10 09:20 CET Swedish Lapland Visitors Board

Följ med Sjöhistoriska på polarexpedition

2015-03-10 08:00 CET Sjöhistoriska museet Inför Världsvattendagen öppnar Alla tiders poler på Sjöhistoriska museet. Teknikens Hus i Luleå har utvecklat den interaktiva utställningen som tar barn och vuxna med på lärorika äventyr i Arktis och Antarktis. Vad söker polarforskarna efter? Hur kan de arbeta i kylan? Hur fungerar isbrytaren? Sjöhistoriska har fri entré.

2015-03-10 07:00 CET Specialpedagogiska skolmyndigheten Lärmiljön för elever med språkstörning behöver vara språkligt och kommunikativt tillgänglig. Annars kan eleverna få för lite stimulans när de inte förstår vad andra säger eller när omgivningen inte förstår vad de säger. Tisdag den 10 mars kommer lärare i Luleå att få höra vad just de kan göra för att anpassa sin undervisning för elever som har en språkstörning.

Concent nyanställer inom affärsområdet Fastighetsinvesteringar

2015-03-10 06:50 CET Concent AB Concent anställer David Hansson till affärsområdet Fastighetsinvestering. Concent är unika som fastighetsutvecklare genom att kom­binera sin verksamhet med att skapa investeringsprojekt inom fastigheter. Bolagets fastighetsprojekt ger placerare möjlighet att direktinvestera i nyproducerade hyresrättsfastigheter i form av exempelvis preferens­aktier och obligationer.

Två nya företagsidéer med fokus på hälsa och miljövänligt bränsle tar plats i Sveriges nordligaste inkubator ABI

2015-03-09 14:59 CET ABI - Arctic Business Incubator ​För att fira de nya företagen arrangerade Arctic Business Incubator ABI en inspark på Entreprenören i Skellefteå. På scen var Eco-Oil med sitt nya biobränsle och Senior Fitness med sitt koncept Active age där de presenterade sina affärsidéer och berättade och hur det hela började och vilka framtidsplanerna är.