Bilder

The Masters Voice för Världens Barn 2017

The Masters Voice för Världens Barn 2017

2017-09-13 08:20 CEST

The Masters Voice medverkar i en insamlingskonsert för Världens Barn, i Stockholm den 30 september 2017

Do you remember?

Do you remember?

2017-09-12 12:16 CEST

Yuriy Pomeshchik // Laurent Roybon lab. Den här bilden visar en neurosfär som är skapad från pluripotenta stamceller. Bilden är tagen för att identifiera vilka celler som finns i neurosfären. På Laurent Roybons labb försöker man identifiera de mekanismer som är involverade i Alzheimers sjukdom och försöker förstå varför sjukdomsmekanismen leder till nervskador. Målet är att identifiera diagnostiska verktyg för att tidigare kunna diagnostisera och behandla Alzheimerpatienter.

Paulo Mascagni (1752-1815)

Paulo Mascagni (1752-1815)

2017-09-12 12:16 CEST

Anatomia Universale, (Florens, 1833) Anatomia universale anses vara en av de mest spektakulära anatomiska atlas som någonsin producerats. Konstnären Antonio Serrantoni var ansvarig för teckning, gravering och handfärgning av de fantastiska illustrationerna. Den publicerades först i naturlig storlek, i en volym, i storformat (70 x 100 cm) vilket uppenbarligen var omöjligt att använda. Senare reducerades den till en ny version med de 75 graverade sidorna i normal storlek, tryckt i färger och färdigställda för hand.

Resistance is futile

Resistance is futile

2017-09-12 12:16 CEST

Laura Comley // Eva Hedlund lab. Bilden visar en frisk muskel i foten som förbinds till motoriska nervceller i ryggmärgen som är mycket känslig och som oftast drabbas tidigt av muskelförtvining vid ALS. Titeln kommer från serien Star Trek och är en träffande beskrivning av när ALS erövrar kroppen – men det är också en beskrivning av hur forskarna ser på sitt hårda arbete: ”lower your shields and surrender your ships. We will add your biological and technological distinctiveness to our own. Your culture will adapt to service us. Resistance is futile.” På Eva Hedlunds labb försöker man att bättre förstå de mekanismer som gör att de motoriska nervcellerna som styr ögats muskulatur är så motståndskraftiga mot ALS – det är oftast dessa muskler som drabbas sent i sjukdomsutvecklingen. De har identifierat ett antal faktorer som gör dem starka. När dessa faktorer applicerats på de mer känsliga motoriska nervcellerna så blir även de mer resistenta och överlever längre.

Det centrala nervsystemet, Gustaf Retzius (1842-1919)

Det centrala nervsystemet, Gustaf Retzius (1842-1919)

2017-09-12 12:16 CEST

Biologische Untersuchungen. Neue Folge. Vols.- I- XIX, (Stockholm, 1890-1922) Många av Gustaf Retzius fantastiska monografier illustreras med utmärkta illustrationer som han själv gjorde. De flesta av hans vetenskapliga papper publicerades i hans egen tidskrift, Biologische Untersuchungen, där Retzius ensam var ansvarig för kostnaden, var den enda bidragsgivaren och vanligtvis också stod för hantverket. Några av de magnifika volymerna innehåller tusentals illustrationer.

Feelings

Feelings

2017-09-12 12:16 CEST

Saida Hadjab / François Lallemend lab I den här bilden har man satt samman 33 bilder i syfte att undersöka specifika molekylers roller vid nervtillväxt samt bortfall av neuroner vid smärta. På François Lallemends labb studerar man hur det perifera nervsystemet utvecklas och hur sensoriska neuroner påverkas av genetiska processer. Här studerar man också hur olika sensoriska kanaler bidrar till hjärnans processer för att skapa en uppfattning.

The milky way

The milky way

2017-09-12 12:16 CEST

Sara Nolbrant // Malin Parmar lab. Bilden visar astrocyter som är odlade på laboratorium. De spelar en viktig roll i hjärnan där de hjälper nervcellerna att utföra sina välorkestrerade uppgifter. På Malin Parmars laboratorium utvecklar man nya cellbaserade behandlingar för Parkinsons sjukdom. Syftet är att ersätta de celler som går förlorade vid sjukdomen med nya friska celler. Dessa skapas från stamceller eller via omprogrammering av hudceller och transplanteras sedan in i hjärnan. Forskargruppen försöker programmera om astrocyter till dopaminproducerande nervceller genom att modifiera cellernas DNA. De som lider av Parkinsons sjukdom förlorar de dopaminproducerande nervcellerna vilket resulterar i problem med rörelse och motorik. Omprogrammering av astrocyter till dopaminceller skulle kunna vara ett sätt att ersätta de förlorade nervcellerna med nya friska celler och kan därmed vara en ny möjlighet att behandla sjukdomen.

The root to it all

The root to it all

2017-09-12 12:16 CEST

Karl Annusver // Maria Kasper lab Den här bilden är ursprunget till idén om projektet Den osynliga kroppen. Den är helt enkelt roten till utställningen. Den visar en hårsäck, som också kan sägas vara en rot. Man studerar bilden i jakt på så kallade cancer hot spots, områden i huden där det är gynnsamt för muterade celler att initiera cancertillväxt. På Maria Kaspers laboratorium studerar man mikromiljöer i huden, som till exempel dessa hot spots, för att förstå deras samband med sårläkning och cancer. Nyligen visade laboratoriet en kartläggning av 25 olika celltyper i huden och hårsäcken, vilket är av stor betydelse för att förstå hudens funktioner i både friskt tillstånd och vid sjukdom.

See my pattern

See my pattern

2017-09-12 12:16 CEST

Cajsa Classon // Liv Eidsmo lab. Bilden avslöjar hur tjockt det övre hudlagret är – ett mått på psoriasis sjukdomsaktivitet. De gröna cellerna i bilden är ansvariga för att fånga bakterier, virus och parasiter och visa upp dem för resten av immunsystemet, framför allt för T-celler, som här ses i blått. T-celler kan både döda inkräktare och dirigera immunsystemet vidare enligt instruktioner från celler som här är orange. På Liv Eidsmos laboratorium studerar man vilka faktorer som re-aktiverar immunförsvarets minnes-T-celler, vilka gör att psoriasis återkommer på samma ställe på kroppen, och provar olika metoder för att se om detta sjukdomsminne kan behandlas bort. I det här specifika forskningsprojektet jämför man hur bra olika behandlingar är på att återställa huden till sitt normala tillstånd efter psoriasis.

One is healthy both are beautiful

One is healthy both are beautiful

2017-09-12 12:16 CEST

Tomas McKenna // Maria Eriksson lab I bild ser vi två olika hudprover – vänster sida är frisk vävnad medan höger sida kommer från vävnad som drabbats av Hutchinson-Gliford progeri. Progeri är en medfödd genetisk sjukdom som leder till att kroppen åldras cirka tio gånger snabbare än normalt. Den friska vävnaden har ett funktionellt system med celldelning för att reparera sår, medan den sjukdomsdrabbade huden läker långsammare och med ett flertal problem. På Maria Erikssons laboratorium använder man sig av Hutchinson-Gilford progeri som modell för sina studier om åldrande. De flesta fall av progeri orsakas av mutationer i en specifik gen, LMNA-genen. Barn som påverkas av progeri är normala vid födseln men under de första åren av livet börjar de utveckla flera symptom på för tidigt åldrande så som förlust av subkutant fett och håravfall, och minskad benmineraldensitet. De flesta barn dör i tidiga tonåren av komplikationer av hjärt-kärlsjukdomar, så kallad ateroskleros.