Dokument

Skatepark centralt i Sundsvall

2013-02-21 07:30 CET Sundsvalls kommun Vecka 8 börjar markarbeten i Sundsvall för att göra plats för en skate- och BMX-anläggning längs Selångersån. Skisser för utformningen diskuteras med representanter för föreningen Drakstaden.

Bokslutskommuniké 2012 och delårsrapport kvartal 4 från Inlandsinnovation

2013-02-15 11:51 CET Inlandsinnovation AB 2012 var Inlandsinnovations första hela verksamhetsår. Vi har etablerat en flexibel organisation och byggt upp en investeringsportfölj bestående av ägarkapital i tio företag.

Beviljade utvecklingsprojekt i Norra regionen 2013

2013-02-07 07:15 CET Specialpedagogiska skolmyndigheten En lista över de utvecklingsprojekt i Norra regionen som Specialpedagogiska skolmyndigheten beviljat särskilt stöd till insatser på skolområdet, (SIS-medel) under 2013.

Program för demokratidag i Sundsvall 7 februari 2013

2013-02-05 07:30 CET Sundsvalls kommun Program för demokratidag för ungdomar i Kyrkans Hus. En del av Sundsvalls kommuns deltagande i Sveriges Ungdomsråds Medborgarprojekt.

Luften i Sundsvall

2013-01-31 15:54 CET Sundsvalls kommun - Luften är både smutsig och ren när miljökontoret mäter luften i Sundsvall, säger Per Hansson Miljökontoret. Nivåerna av luftföroreningar från trafiken är fortfarande höga men föroreningarna från industrin har minskat kraftigt. Kommunen arbetar med ett åtgärdsprogram för att minska föroreningarna från trafiken.

Kort om Frontwalker

2012-12-20 11:30 CET Frontwalker AB Frontwalker grundades 1996 och har idag ca 115 medarbetare. Vi har kontor i Stockholm (huvudkontor), Sundsvall och Uppsala. Vi arbetar med hela kedjan från affärsutveckling till IT-utveckling. Och detta kryddar vi med en tydlig hållbarhetsprofil. Vår ledstjärna är ansvarsfull utveckling och det ska genomsyra allt vi gör.

Västernorrland företag

2012-12-06 10:08 CET Tillväxtverket

Västernorrland omsättning

2012-12-06 10:08 CET Tillväxtverket

Västernorrland sysselsättning

2012-12-06 10:08 CET Tillväxtverket

Antal företag som drivs av kvinnor resp män 2006-2010 Västernorrland

2012-12-06 10:08 CET Tillväxtverket