Dokument

2013-09-10 10:05 CEST Sundsvalls kommun

Insikt 2013 Sundsvalls kommun_rapport

2013-09-10 10:05 CEST Sundsvalls kommun

Inbjudan studieresa till Sundsvallsbron

2013-09-09 10:30 CEST Stålbyggnadsinstitutet Information och program för studieresa till Sundsvallsbron den 14 oktober 2013

Inbjudan nätverksträff/kickoff

2013-08-19 08:53 CEST KNUT-projektet

Subarctic Urban

2013-08-15 15:00 CEST Tema Temas förslag Subartic Urban fick hedersomnämnande i den internationella idétävlingen Coldscape. Syftet med tävlingen var att hitta nya sätt att se på "cold weather cities" och undersöka potentialen med de unika förutsättningar som råder i ett kallt klimat. Tävlingen anordnades av Cleveland Urban Design Collaborative.

Inlandsinnovations Q2 och halvårsrapport 2013

2013-07-19 10:20 CEST Inlandsinnovation AB Inlandsinnovation har till och med halvåret 2013 investerat i ägarkapital med totalt 197 miljoner kronor i 20 bolag, lånat ut 222 miljoner kronor och tillskjutit 5 miljoner kronor i form av en förlagsinsats. I juni utökades Inlandsinnovations investeringsmandat till att omfatta de sju nordligaste länen i sin helhet.

Inlandsinnovations geografiska marknadsområde

2013-07-19 10:20 CEST Inlandsinnovation AB Inlandsinnovations investeringsmandat utökades i juni 2013 till att omfatta de sju nordligaste länen i sin helhet: Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län.

Nytt centrumtorg och stadspark i Tyresö - situationsplan

2013-06-10 10:19 CEST Tema Tyresö kommun förnyar Tyresö centrum med nytt centrumtorg och en stadspark. Efter ett parallellt uppdrag har Tyresö beslutat att gå vidare med Temas förslag.

Perspektiv Rosenlundsparken

2013-05-24 14:32 CEST Tema Tema har tillsammans med Vera arkitekter vunnit Stockholmshems arkitekttävling om nya bostäder i Rosenlundsparken. Uppgiften var att utforma ett nytt bostadshus i anslutning till befintlig parkmiljö och samtidigt öka parkens attraktionskraft.

Utställningskatalog (Där ingen vill bo?)

2013-05-22 13:59 CEST Sundsvalls kommun Utställningskatalog för utställningen Där ingen vill bo? Katalogen innehåller texter om utställningens tema av museets intendenter samt texter om de deltagande konstnärerna.