Dokument

Nyfiken på internet i Stöde

2012-10-05 14:28 CEST Sundsvalls kommun

Topplista – Västernorrlands läns största företag

2012-10-04 09:11 CEST Nordic Netproducts AB Largestcompanies sammanställer just nu topplistor över det svenska näringslivet inom olika branscher och län samt de största företagen räknat efter omsättning, resultat m.m. till Largestcompanies-Magasinet som kommer ut i december. Detta är topplistan för Västernorrlands län, baserad på bokslutsinformation för 2011 och placeringen av företagens huvudkontor.

Program 3-4okt2012

2012-10-01 08:23 CEST Sundsvalls kommun

Informationsbrev om Fritt val hemtjänst till befintliga hemtjänstkunder

2012-09-18 10:35 CEST Sundsvalls kommun Informationsbrev om Fritt val hemtjänst till befintliga hemtjänstkunder i Sundsvalls kommun. Brevet är det tredje i ordningen som har skickats ut till kunderna.

SSGs kundtidning WE nr 2/2012

2012-09-05 10:00 CEST SSG Standard Solutions Group AB Tema: Innovation som standard Samverka! Intervju med Annie Lööf 72-timmarsracet gav resultat på Ortviken Världens mest innovativa företag - Här är människorna i fokus Hetaste trenden inom utveckling just nu

SSGs kundtidning WE nr 1/2012

2012-09-05 09:58 CEST SSG Standard Solutions Group AB Tema: Kollektiv intelligens Med fokus på Sveriges framtid - Intervju med Sverker Martin-Löf Europa faller isär - Nu krävs samverkan Effektiva team - Så skapas de The SSG Way - Unik samarbetsmodell

Nytt nummer av Frontwalkers kundtidning! (nr 1 2012)

2012-09-04 09:25 CEST Frontwalker AB I detta nummer av Frontwalkers kundtidning kan du bland annat läsa om hur SIS lyckades förkorta ledtiden från 6 veckor till 3 dagar och hur våra konsulter använder Ipad som arbetsredskap. Konsulten Henrik Stenberg redogör i en artikel om vikten av kravarbete vid agil utveckling. Vill du prenumera på Frontwalkers kundtidning, skicka ditt namn och din postadress till info@frontwalker.se.

Inlandsinnovation delårsrapport Q2 och halvårsrapport 2012

2012-08-06 09:41 CEST Inlandsinnovation AB Under andra kvartalet investerade Inlandsinnovation i ytterligare två företag, Grönklittsgruppen och CPD-Center AB, varvid portföljen vid halvårets slut bestod av fem portföljbolag. Halvårsresultatet blev 3 miljoner kronor och eget kapital 2 018 miljoner kronor.

Medlemsföreningar

2012-07-23 14:15 CEST Svenska Danssportförbundet En lista över anslutna medlemsföreningar i Svenska Danssportörbundet med distriktstillhörighet. Listan är per 2012-07-23