Dokument

Förstudie till ungdomsstrategi i Jämtlands län

2013-02-12 16:42 CET Kompetensplattformen Jämtland/Härjedalen

Beviljade utvecklingsprojekt i Norra regionen 2013

2013-02-07 07:15 CET Specialpedagogiska skolmyndigheten En lista över de utvecklingsprojekt i Norra regionen som Specialpedagogiska skolmyndigheten beviljat särskilt stöd till insatser på skolområdet, (SIS-medel) under 2013.

Program för demokratidag i Sundsvall 7 februari 2013

2013-02-05 07:30 CET Sundsvalls kommun Program för demokratidag för ungdomar i Kyrkans Hus. En del av Sundsvalls kommuns deltagande i Sveriges Ungdomsråds Medborgarprojekt.

Luften i Sundsvall

2013-01-31 15:54 CET Sundsvalls kommun - Luften är både smutsig och ren när miljökontoret mäter luften i Sundsvall, säger Per Hansson Miljökontoret. Nivåerna av luftföroreningar från trafiken är fortfarande höga men föroreningarna från industrin har minskat kraftigt. Kommunen arbetar med ett åtgärdsprogram för att minska föroreningarna från trafiken.

Inbjudan för press och media till pressinformation

2013-01-16 16:03 CET Assistanspoolen i Kalmar Län AB Inbjudan för press och media till pressinformation och invigning den 17 jan kl 15.00 Assistanspoolen har flyttat till nya lokaler på Ölands Köpstad i Färjestaden

Kort om Frontwalker

2012-12-20 11:30 CET Frontwalker AB Frontwalker grundades 1996 och har idag ca 115 medarbetare. Vi har kontor i Stockholm (huvudkontor), Sundsvall och Uppsala. Vi arbetar med hela kedjan från affärsutveckling till IT-utveckling. Och detta kryddar vi med en tydlig hållbarhetsprofil. Vår ledstjärna är ansvarsfull utveckling och det ska genomsyra allt vi gör.

Antal företag som drivs av kvinnor resp män 2006-2010 Västernorrland

2012-12-06 10:08 CET Tillväxtverket

Västernorrland sysselsättning

2012-12-06 10:08 CET Tillväxtverket

Västernorrland omsättning

2012-12-06 10:08 CET Tillväxtverket

Västernorrland företag

2012-12-06 10:08 CET Tillväxtverket