Pressmeddelanden

2014-10-03 07:30 CEST Sundsvalls kommun Studenterna på Mittuniversitetets Industridesignprogram har fått i uppdrag att ta fram förslag på hur Sundsvall Energi kan använda sig av sina byggnader för att stärka sitt varumärke och skapa igenkänning.

Umeå Energis film nominerad till flera nya stora pris

2014-10-03 07:00 CEST Umeå Energi Umeå Energis film "Living with lag", som blev en stor viral succé på YouTube och tog silver vid välrenommerade reklamtävlingen Clio, är nominerad till nya fina priser. Denna gång är det Lovie Awards, en europeisk tävling för internetbaserade verksamheter, samt en dubbelnominering i den svenska tävlingen 100-wattaren.

Här är Årets Byggnadsvårdare 2014!

2014-10-03 06:30 CEST Svenska byggnadsvårdsföreningen Årets Byggnadsvårdare 2014 är korade! Under Byggnadsvårdsföreningens branschmingel på Hamburgerbryggeriet i Stockholm utropades tre vinnare till de hedervärda priset inom kategorierna Försvara, Vårda och Utveckla.

PoesY - poesivecka i Västernorrland

2014-10-02 16:45 CEST Sundsvalls kommun Vecka 41 är det poesivecka i Västernorrland igen. Runt om i länet arrangeras program som på olika sätt uppmärksammar poesin. Det blir författarframträdanden, aktiviteter för barn, poesipromenad, poesibingo, poesi på olika språk inklusive teckenspråk och mycket mer. Poesiveckan avslutas med en stor poesikväll på sambiblioteket i Härnösand lördag 11 oktober.

Inlandsinnovation investerar 20 miljoner kronor i Umlax

2014-10-02 13:00 CEST Inlandsinnovation AB Inlandsinnovation investerar 20 miljoner kronor i vattenbruksföretaget Umlax, en av världens ledande producenter av röding.

2014-10-02 11:34 CEST Umeå universitet Två Umeåbaserade forskningsprojekt tilldelas tillsammans närmare 57 miljoner kronor de kommande fem åren i en satsning från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Dessutom får Umeå universitet ta del av stora anslag som fördelats till nationell infrastruktur inom livsvetenskap.

2014-10-02 10:20 CEST Umeå universitet Barn som har hög risk att drabbas av glutenintolerans får inte minskad risk att utveckla sjukdomen, trots förebyggande behandling med små doser gluten när de är fyra till sex månader gamla. Detta enligt en internationell studie som publiceras i tidskriften New England Journal of Medicine.

2014-10-01 15:35 CEST Sundsvalls kommun Från och med måndag vecka 41 påbörjas arbetet med att reparera bron över E4 vid Bygatan. Reparationsarbetet kommer att pågå i tre dagar och beräknas vara klart på onsdagen. Arbetsinsatserna innebär att vi åtgärdar påkörningsskador på huvudbalkar.

2014-10-01 13:20 CEST Mittuniversitetet På torsdag möter Mittuniversitetets studenter cirka 25 företag och organisationer från regionen som bjuder in till samarbete. Studenterna uppmanas fördjupa sig i frågor som företagen vill ha studenternas kunskap kring. Det är ett samarbete som gynnar både studenten, som får arbetslivskontakter och erfarenheter, och företaget som får ett uppdrag utfört och kontakt med möjliga framtida medarbetare.

2014-10-01 09:07 CEST Mittuniversitetet Universitetskanslerämbetet (UKÄ) har bedömt kvaliteten i utbildningar som leder till en examen inom pedagogik vid Mittuniversitetet. Medan utbildningen på kandidatnivå bedöms ha brister, så får utbildningen på avancerad nivå omdömet ”hög kvalitet”.