Bilder

Bridge view from Skidmore, Owings & Merrill

2014-06-18 11:00 CEST SERNEKE Skidmore, Owings & Merrill designs Scandinavia's tallest building

Base view from Skidmore, Owings & Merrill

2014-06-18 11:00 CEST SERNEKE Skidmore, Owings & Merrill designs Scandinavia's tallest building

Aerial view from Skidmore, Owings & Merrill

2014-06-18 11:00 CEST SERNEKE Skidmore, Owings & Merrill designs Scandinavia's tallest building

Grönyteskötsel

2014-06-16 14:04 CEST Green Landscaping Trivsel skapar attraktionskraft. Vi erbjuder skötsel för att era grönytor ska bli gröna och sköna och får människor att må bra. Vi ser god skötsel av utemiljö som en investering som höjer värdet på en stad, ett område eller en fastighet. Vår kunskap ger oss förmågan att utifrån varje enskild plats skapa en skön, grön miljö som människor och djur trivs i.

Expertis - Lekplatser

2014-06-16 14:02 CEST Green Landscaping En lekplats ska vara rolig att leka på samtidigt som den ska vara säker på ett sätt så att skador förhindras eller förmildras. Mamma och pappa ska kunna lita på att klätterställningar och lekredskap håller för barnens hårda tag. Vi bygger lekplatser, besiktigar och underhåller enligt svensk standard för säkerhet vid lekplatser (SS EN 1176-1177) så att dina och andras barn kan leka fritt.

Markanläggning

2014-06-16 14:00 CEST Green Landscaping De perfekta utemiljöerna skapar vi tillsammans. Vi erbjuder totalentreprenad på anläggning av utemiljö - om ni så önskar från första idéskissen till en helt färdig anläggning. Vår breda kännedom om allt från markarbeten och schaktning till beläggningsmaterial och växter gör att vi kan erbjuda mesta möjliga ur en given budget.

Finplanering

2014-06-16 13:56 CEST Green Landscaping Anläggning av gröna ytor, växter och hårda ytor. Då det gäller att få det rätt från början.

Markanläggning

2014-06-16 13:54 CEST Green Landscaping De perfekta utemiljöerna skapar vi tillsammans. Vi erbjuder totalentreprenad på anläggning av utemiljö - om ni så önskar från första idéskissen till en helt färdig anläggning. Vår breda kännedom om allt från markarbeten och schaktning till beläggningsmaterial och växter gör att vi kan erbjuda mesta möjliga ur en given budget.

Expertis - Lekplatser

2014-06-16 13:45 CEST Green Landscaping En lekplats ska vara rolig att leka på samtidigt som den ska vara säker på ett sätt så att skador förhindras eller förmildras. Mamma och pappa ska kunna lita på att klätterställningar och lekredskap håller för barnens hårda tag. Vi bygger lekplatser, besiktigar och underhåller enligt svensk standard för säkerhet vid lekplatser (SS EN 1176-1177) så att dina och andras barn kan leka fritt.

Finplanering

2014-06-16 13:36 CEST Green Landscaping Anläggning av gröna ytor, växter och hårda ytor. Då det gäller att få det rätt från början.