Bilder

Expertis - Lekplatser

2014-06-16 13:45 CEST Green Landscaping En lekplats ska vara rolig att leka på samtidigt som den ska vara säker på ett sätt så att skador förhindras eller förmildras. Mamma och pappa ska kunna lita på att klätterställningar och lekredskap håller för barnens hårda tag. Vi bygger lekplatser, besiktigar och underhåller enligt svensk standard för säkerhet vid lekplatser (SS EN 1176-1177) så att dina och andras barn kan leka fritt.

Finplanering

2014-06-16 13:36 CEST Green Landscaping Anläggning av gröna ytor, växter och hårda ytor. Då det gäller att få det rätt från början.

Grönyteskötsel

2014-06-16 13:34 CEST Green Landscaping Trivsel skapar attraktionskraft. Vi erbjuder skötsel för att era grönytor ska bli gröna och sköna och får människor att må bra. Vi ser god skötsel av utemiljö som en investering som höjer värdet på en stad, ett område eller en fastighet. Vår kunskap ger oss förmågan att utifrån varje enskild plats skapa en skön, grön miljö som människor och djur trivs i.

Grönyteskötsel

2014-06-16 13:32 CEST Green Landscaping Trivsel skapar attraktionskraft. Vi erbjuder skötsel för att era grönytor ska bli gröna och sköna och får människor att må bra. Vi ser god skötsel av utemiljö som en investering som höjer värdet på en stad, ett område eller en fastighet. Vår kunskap ger oss förmågan att utifrån varje enskild plats skapa en skön, grön miljö som människor och djur trivs i.

Svenska sjömanstatueringar

2014-06-10 13:19 CEST Sjöhistoriska museet Bokomslag till boken Svenska sjömanstatueringar, utgiven av Sjöhistoriska museet i samarbete med Medströms förlag.

Ogräsbekämpning med NCC Spuma®

2014-06-10 10:44 CEST Green Landscaping NCC Spuma är en termisk och miljöanpassad metod som bekämpar ogräs utan några kemikalier. Metoden är utvecklad för att bekämpa oönskad vegetation på och kring trottoarer, vägkanter, refuger, parkeringsplatser, beväxta ytor och liknande.

Cirkuskollo

2014-06-09 13:35 CEST Västerås stad

Tommy Östmar på Bror Hjorths Hus

2014-06-05 10:07 CEST Bror Hjorths Hus Tommy Östmar - 11 juni -31 augusti Bror Hjorths Hus, Uppsala. Tommy Östmar (1934–2007) var elev till Bror Hjorth på Konstakademien och blev senare själv professor i teckning där. Med några få linjer fångade Östmar rörelse, rytm och det karaktäristiska hos en människa eller en situation. Utställningen på Bror Hjorths Hus hålls samman av två för konstnären centrala teman: kroppen och linjen.

Tommy Östmar på Bror Hjorths Hus

2014-06-05 10:07 CEST Bror Hjorths Hus Tommy Östmar - 11 juni -31 augusti Bror Hjorths Hus, Uppsala. Tommy Östmar (1934–2007) var elev till Bror Hjorth på Konstakademien och blev senare själv professor i teckning där. Med några få linjer fångade Östmar rörelse, rytm och det karaktäristiska hos en människa eller en situation. Utställningen på Bror Hjorths Hus hålls samman av två för konstnären centrala teman: kroppen och linjen.

Tommy Östmar på Bror Hjorths Hus

2014-06-05 10:07 CEST Bror Hjorths Hus Tommy Östmar - 11 juni -31 augusti Bror Hjorths Hus, Uppsala. Tommy Östmar (1934–2007) var elev till Bror Hjorth på Konstakademien och blev senare själv professor i teckning där. Med några få linjer fångade Östmar rörelse, rytm och det karaktäristiska hos en människa eller en situation. Utställningen på Bror Hjorths Hus hålls samman av två för konstnären centrala teman: kroppen och linjen.