Bilder

Ariane Matiakh

2015-10-13 10:11 CEST Gävle Konserthus

Barbara Gallina - Mälardalens Högskola

2015-10-12 12:45 CEST Västerås & Co Fotografens namn ska alltid anges. Denna bild får användas i huvudsyfte att marknadsföra Västerås och/eller aktörens verksamhet. Personer på bilden har gett sitt medgivande för ovanstående. Bilderna får endast lagras digitalt i en tryckprocess men måste sedan raderas. Bilderna får inte överlåtas eller upplåtas, hyras ut, spridas till tredje part. Inga ändringar får göras utan tillstånd.

Malin Rosqvist - Mälardalens Högskola

2015-10-12 12:45 CEST Västerås & Co Fotografens namn ska alltid anges. Denna bild får användas i huvudsyfte att marknadsföra Västerås och/eller aktörens verksamhet. Personer på bilden har gett sitt medgivande för ovanstående. Bilderna får endast lagras digitalt i en tryckprocess men måste sedan raderas. Bilderna får inte överlåtas eller upplåtas, hyras ut, spridas till tredje part. Inga ändringar får göras utan tillstånd.

En sammanhållen region

2015-10-09 16:49 CEST Mälardalsrådet Grafisk illustration av infrastruktur och transport samarbetet mellan sju län i Östra Mellansverige

Richard Moberg, försäljningschef Puustelli Miinus

2015-10-08 08:02 CEST Puustelli

Richard Moberg, försäljningsansvarig Puustelli Miinus

2015-10-08 08:00 CEST Puustelli

Stadsarkivet firar 60 år

2015-10-07 11:08 CEST Västerås stad

Framtidsgränd

2015-10-06 16:04 CEST Bostads AB Mimer Dörren till visningslägenheten i Framtidsgränd

Maxida Märak

2015-10-06 13:53 CEST Gävle Konserthus

Maxida Märak

2015-10-06 13:53 CEST Gävle Konserthus