Bilder

Maria Nimvik Stern

Maria Nimvik Stern

2016-10-06 17:09 CEST

Generalsekreterare Mälardalsrådet

Lenny Hallgren

Lenny Hallgren

2016-09-30 12:20 CEST

Direktör Servicepartner

Kerstin Enaeus

Kerstin Enaeus

2016-09-30 12:01 CEST

Johan Wennhall

Johan Wennhall

2016-09-30 11:58 CEST

Processägare social hållbarhet

Carola Alzén

Carola Alzén

2016-09-30 11:57 CEST

VD Mälarhamnar

Carina Färm

Carina Färm

2016-09-30 11:55 CEST

VD Vafab Miljö

Ulrika Gustafsson

Ulrika Gustafsson

2016-09-30 11:51 CEST

Direktör Stadsarkivet

Marianne Lidman Hägnesten

Marianne Lidman Hägnesten

2016-09-30 10:38 CEST

Direktör miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, Västerås stad

Mikael Lagergren

Mikael Lagergren

2016-09-30 10:36 CEST

Direktör IT och tillförordnad riskmanager Stadsledningskontoret