Pressmeddelanden

2015-05-28 08:18 CEST Alla tiders Kalmar I dag den 28 maj startar ett pilotprojekt där Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har valt ut sju kommuner att lära av varandra i utvecklingen av jämställdhetsarbete. Kommunerna har valts ut för sina långa och breda erfarenheter av jämställdhetsarbete. Utöver Kalmar deltar Piteå, Umeå, Örebro, Eskilstuna, Jönköping och Malmö i pilotprojektet.

2015-05-27 14:20 CEST Alla tiders Kalmar På torsdag den 28 maj kommer det en delegation på fem personer från Ceres, Cape Windslands i Sydafrika på besök till Möregården i Hagby. Besöket ryms inom projektet More living – active ageing, ett SIDA-projekt som bedrivs i samarbete mellan Regionförbundet i Kalmar län, Kalmar kommun, Mörbylånga kommun, Kalmar läns museum och Cape Wineland i Sydafrika.

2015-05-27 08:20 CEST Alla tiders Kalmar Omsorgsförvaltningen har under slutet av 2014 och början 2015 utfört ett teknikskifte där nästan samtliga, 1450 stycken, analoga trygghetslarm bytts ut mot nya digitala trygghetslarm. De gamla trygghetslarmen byggde på analog teknik. Eftersom telenätet idag näst intill är helt digitaliserat så är driftsäkerhet och funktionalitet begränsad för den gamla typen av larm.

2015-05-26 15:45 CEST KSRR KSRR:s sorteringsanläggning, som varit igång sedan årsskiftet, levererar matavfallsslurry till biogas och biogödsel i den omfattning som planerat. Anläggningens förmåga att behandla såväl matavfall som restavfall fungerar bra. I den optiska avläsningen har det däremot uppstått inkörningsproblem som KSRR nu arbetar intensivt med att komma till rätta med.

2015-05-26 14:00 CEST Alla tiders Kalmar Det blev mediebolaget Alarmstreet som vann Kalmar kommuns upphandling av näringslivsgalan Guldfesten. – Alarmstreet har presenterat en genomtänkt plan för genomförandet där nytänkande och informationshantering har varit viktiga delar, berättar Thomas Davidsson, näringslivschef.

Pressinbjudan: Gymnasieelever sätter nytt ljus på Fairtrade

2015-05-26 09:30 CEST Alla tiders Kalmar Kalmar har varit en Fairtrade City sedan 2008, men fortfarande finns okunskap kring Fairtrade. På Östersjögymnasiet har medieeleverna i årskurs tre haft till uppgift att utforma en kampanj för Fairtrade City Kalmar, som en hjälp att sprida budskapet om Fairtrade och vad det innebär. Idag presenterar de sina arbeten.

Pressinbjudan: Föreläsning om nyheter och trender inom trädgårdsdesign

2015-05-25 13:00 CEST Alla tiders Kalmar Onsdagen den 27 maj kl.18 kommer trädgårdsdesignern och trädgårdsmästaren Jenny Skoog till Kolbodagården och föreläser. Hennes föreläsning handlar om Trädgårdsdesign – nyheter och trender. Hon ger också tips och inspiration till en lättskött trädgård.

2015-05-21 17:00 CEST Alla tiders Kalmar Nu tar omsorgen grepp om att både säkra kompetent framtida personal och att specialistutbilda befintlig personal. Det gamla traineeprogrammet breddas nu till att förutom Vård- och omsorgsprogrammet även omfatta vuxenutbildningarna på Axel Weüdelskolan och Kunskapsnavet. När det gäller specialistkompetensutveckling är satsningen är redan i igång bland såväl undersköterskor som sjuksköterskor.

2015-05-19 16:31 CEST Alla tiders Kalmar Imorgon, den 20 maj, har Södermöre kommundel en utbildningsdag om Medborgardialog. Utbildningsdagen riktar sig till kommundelsnämnden, med flera nya ledamöter, samt till förvaltningens ledningsgrupp.

2015-05-18 07:39 CEST Alla tiders Kalmar ​Idag klockan 13.00 presenterar majoriteten i Kalmar kommun sitt förslag till verksamhetsplan och budget för 2016. Medverkar gör kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S) samt kommunalråden Dzenita Abaza (S), Anders Andersson (C) och Bertil Dahl (V).