Pressmeddelanden

2015-04-10 13:00 CEST Alla tiders Kalmar En gemensam samlastningscentral för Kalmar, Nybro och Torsås kommuner startar den 13 april och Kalmars kommunstyrelseordförande Johan Persson (S) kommer att stå redo att flagga iväg första fordonet klockan 07.00.

Kalmars skolor ökar med 1200 elever fram till år 2022

2015-04-08 07:00 CEST Alla tiders Kalmar De närmsta åren kommer behovet av fler förskollärare och lärare i Kalmar att öka stadigt. Det beror både på stigande elevantal och på pensionsavgångar. Räknat från och med 2013 fram till 2022 kommer elevantalet i Kalmars grundskolor att öka med cirka 20 procent, eller 1200 elever, enligt siffror från kommunens befolkningsprognos. Även i Kalmars förskolor ökar barnantalet, med sju procent.

Positiv cykeltrend i Kalmar

2015-04-07 15:22 CEST Alla tiders Kalmar Nya cykelbokslutet presenterar en positiv cykeltrend! Välkomna att ta del av vad som hänt under 2014 och händer framåt på cykelområdet i Kalmar kommun.

2015-04-01 13:21 CEST Alla tiders Kalmar Familjen Kamprads stiftelse beviljar Södermöre kommundels ansökan om 250000 kronor. Pengarna ska användas till att berika det sociala innehållet i vardagen för de äldre, bland annat genom gemensamma utflykter och aktiviteter. – Målet är att våra äldre ska få ha livsglädje och känna välbefinnande, säger Thomas Tryggvesson, förvaltningschef för Södermöre kommundel.

2015-04-01 09:48 CEST Rikshem På årsstämma i Rikshem har tre nya styrelseledamöter valts in i Rikshems styrelse. Martin Tufvesson och Olof Nyström, som båda tidigare har följt Rikshem på nära håll som adjungerade ledamöter i styrelsen, inträder som ledamöter. Ebba Hammarström ersätter Mats Hederos.

Storsatsning på stadsnära Stensö Camping

2015-03-31 09:01 CEST Alla tiders Kalmar

Gående prioriteras kring Stortorget

2015-03-31 08:39 CEST Alla tiders Kalmar På Kvarnholmen vill vi att stadslivet ska vara levande och att Stortorget ska upplevas som en attraktiv plats att vara på. Därför ska vi utöka gångfartsområdet i staden till att även gälla runt Stortorget (delar av Östra och Västra Sjögatan samt Norra Långatan). Detta betyder att fordon, inklusive cykel, inte får köra med högre hastighet än gångfart och att de har väjningsplikt gentemot gående.

2015-03-30 15:00 CEST Alla tiders Kalmar Kalmar kommun har de senaste 10 åren mätt befolkningens tillgång till välfärd och hälsa. Resultatet av mätningarna har sammanställts i så kallade välfärdsbokslut (2006 och 2010), och i morgon är det dags att presentera 2015 års bokslut. Vad har blivit bättre? Vilka utmaningar står Kalmar inför för att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen?

Pressinbjudan: Bo och arbeta i Kalmar

2015-03-30 10:00 CEST Alla tiders Kalmar Många nyanlända som kommer till Kalmar har hög utbildning och kompetens men saknar både kunskap om staden och nätverk i Kalmar. I syfte att bekanta sig med Kalmar samordnar Kalmar kommun en heldag i staden. Tillsammans gör vi företagsbesök på ett antal olika företag i Kalmar, bekantar oss med deras verksamhet, de olika yrkesrollerna och knyter kontakter i staden.

2015-03-27 15:31 CET Alla tiders Kalmar 343 bostäder varav 180 hyreslägenheter. Så ser den totala bostadsproduktionen i Kalmar kommun ut för 2014. – Riktigt roligt att Kalmar har så starka bostadssiffror. Att en majoritet dessutom är hyresrätter är extra glädjande då dessa är viktiga kuggar i de flyttströmmar som nu sker i ett växande Kalmar, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mattias Adolfson (S) i en kommentar till sifforna.