Pressmeddelanden

​​Kalmar och Växjös stora Linnéstipendium för forskning inom ekologisk hållbar utveckling till Truong Nguyen

2015-03-12 16:04 CET Alla tiders Kalmar Idag har juryn för Kalmar och Växjös stora Linnéstipendium för forskning inom ekologisk hållbar utveckling för år 2015 utsett Truong Nguyen som stipendiat. Juryn enades om Truong Nguyen mot bakgrund av de fastställda intentioner och kriterier som finns för stipendiet

2015-03-10 07:00 CET Alla tiders Kalmar Torsdag den 12 mars utses 2015 års stipendiat av Kalmar och Växjös stora Linnéstipendium för forskning inom ekologisk hållbar utveckling och media hälsas välkomna till pressinformation klockan 15.00 på PM & Vänner Hotel i Växjö.

Stensberg kvar i kommunal regi

2015-03-06 13:00 CET Alla tiders Kalmar Omsorgsnämnden väljer att inte gå vidare med att lägga ut Stensberg på entreprenad. Det beslutet väntas nämnden fatta vid sitt sammanträde senare i mars. - Vi ser inte längre att vi kan räkna hem den besparing som nämnden såg i december, förklarar omsorgsnämndens ordförande Michael Ländin (S).

2015-03-05 08:00 CET Alla tiders Kalmar Socialförvaltningen flyttar samman sina verksamheter till nya lokaler. Mottagningen håller stängt den 9-10 mars då sista etappen av flytten genomförs. Den 11 mars öppnar mottagningen i de nya lokalerna. Den nya besöksadressen blir Nygatan 36. Den nya mottagningen kommer bli en av Sveriges modernaste.

2015-03-05 07:00 CET Alla tiders Kalmar ​I dag, torsdag 5 mars, sammanträder Kalmar kommuns tillgänglighetsråd. Mötet pågår klockan 17.00-19.00 i Två Systrars Kapell, Norrliden. Media hälsas välkomna att delta på sammaträdet.

2015-03-04 10:00 CET Alla tiders Kalmar

Nytt arbete för att minska delade turer inom omsorgen

2015-03-03 08:16 CET Alla tiders Kalmar Omsorgsförvaltningen har efter diskussion med Kommunal valt att tillsätta en arbetsgrupp med enhetschefer och undersköterskor för att arbeta fram förslag på förbättringsåtgärder och goda exempel om hur delade turer kan minska inom befintlig ekonomisk ram. - Delade turer är en arbetsmiljöfråga och vi vill göra en kraftansträngning och se vad vi kan åstadkomma, säger förvaltningschef Mattias Ask.

Vi firar Kalmars första miljöbokslut

2015-03-02 06:30 CET Alla tiders Kalmar Kalmar kommun har sedan länge bedrivit ett aktivt miljöarbete men det är första gången vi har tagit fram ett samlat miljöbokslut. Miljöbokslutet omfattar både kommunens egen verksamhet och kommunen som geografiskt område. I miljöbokslutet får du veta hur miljön i Kalmar mår, vad vi på kommunen har gjort under året och hur vårt miljöarbete bidrar till att nå de nationella miljömålen.

Pressinbjudan: Fiberutbyggnad i Lindsdal och Smedby

2015-02-27 06:30 CET Alla tiders Kalmar Kalmar kommun samverkar med Telia kring utbyggnaden av fiber i kommunen. Som ett led i samverkan kommer villaägare i Lindsdal och Smedby nu erbjudas möjlighet att ansluta sig till fibernätet. Media hälsas välkomna till en pressinformation om ovanstående.

Rikshem högst kreditbetyg i branschen

2015-02-20 13:00 CET Rikshem Kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s (S & P) bekräftar i en ny kreditrapport Rikshems kreditbetyg A-/Stable/A-1. Kreditbetyget är det högsta kreditbetyget bland svenska fastighetsbolag undantaget bolag helägda av stat, kommun och landsting.