Pressmeddelanden

Sekelskiftesmarknad i Wadköping, Örebro

2013-10-08 09:21 CEST Örebro kommun Söndagen den 13 oktober kl. 11–16 är du välkommen att uppleva vår sekelskiftesmarknad i Wadköping. Det blir torgmarknad, varietéföreställning, sekelskiftesmusik och mycket mer.

Känslor, relationer och sexualitet

2013-10-08 08:00 CEST Örebro kommun Örebro kommun tar nu tag i frågan att ge personer med kognitiv funktionsnedsättning stöd i frågor som rör känslor, relationer och sexualitet, ett tidigare försummat område.

Arbetsmarknadsdag i Vivalla, Örebro

2013-10-02 08:15 CEST Örebro kommun Inspirationsdag om arbete, utbildning och egenföretagande. Möt utställare från företag, myndighet och kommun på Vivalla torg, 9 oktober kl. 13–16

2013-10-01 13:00 CEST Bergslagsdiagonalen Utvecklingen av det nordsydliga, nationella stamvägsstråket Bergslagsdiagonalen/RV50 har sedan 90-talet drivits på av Partnerskap Bergslagsdiagonalen, ett gränsöverskridande samarbetsorgan för de 15 kommunerna längs vägen. Partnerskap Bergslagsdiagonalen har yttrat sig över förslaget till Nationell transportplan 2014-2025 och finner mycket som är positivt, men även några allvarliga brister.

Anhörigdagen i Örebro 3 oktober

2013-09-30 11:35 CEST Örebro kommun Varje år arrangerar Örebro kommuns Anhörigcentrum Anhörigdagen. Arrangemanget riktar sig till anhöriga till någon som är långvarigt sjuk, äldre eller som har en funktionsnedsättning. Man kan mingla bland utställare och lyssna på intressanta föreläsningar.

Tävla med öppna data från Örebro län

2013-09-30 11:31 CEST Örebro kommun Nu håller vi tävlingen Öppna Örebro län för andra gången och alla är välkomna att delta. Syftet är att information från länets kommuner, Örebro universitet och Länsstyrelsen i Örebro län ska kunna användas för att bygga nya tjänster.

Flextrafiken – ett enkelt och smidigt sätt att resa

2013-09-30 08:36 CEST Örebro kommun Flextrafiken blir allt populärare och har sedan starten 2008 fått ett växande antal passagerare. Området som bussen trafikerar och antalet hållplatser har utökats. Idag är alla välkomna att åka med Flextrafiken, men den passar särskilt bra för den som reser med färdtjänst eller gör sjukresor.

Pressinbjudan: Möt arkitektkontoren i projekttävlingen ”Kulturkvarter i Örebro”

2013-09-30 08:23 CEST Örebro kommun Nu är det klart vilka arkitektkontor som får delta i projekttävlingen ”Kulturkvarter i Örebro”. Arkitektkontoren är: Wingårdh arkitektkontor AB/C-O-M-B-I-N-E arkitekter AB, AART Architects/Sweco och Tham & Videgård Arkitekter/Kragh og Berglund.

Späckad seniorfestival med festlig avslutning

2013-09-26 10:52 CEST Örebro kommun Den 30 september drar vi igång Seniorfestivalen i Örebro. En vecka med ett späckat program får en festlig avslutning på Conventum Kongress den 5 oktober med mässa, underhållning, modevisning och dans.

Beslut i kommunstyrelsen i Örebro kommun

2013-09-25 09:27 CEST Örebro kommun På kommunstyrelsens möte tisdagen den 24 september behandlades frågor som bolagspolicy för kommunen, försäljning av Storstenshöjden och Kilsbergen i Örebro AB samt inköp av konstverket Rubber duck. Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt sammanträdde samma dag. Här presenteras ett urval av de beslut som togs.