Pressmeddelanden

Sundsvallsflyg har Sveriges nöjdaste kunder – igen

2014-12-10 12:44 CET Sundsvallsflyg AB Sundsvallsflyg är svenska folkets mest älskade flygbolag 2014 tillsammans med systerbolagen inom Sverigeflyg. Det visar årets mätning av Svenskt Kvalitetsindex (SKI). På andra plats i undersökningen kommer koncernsystern Malmö Aviation

Nu är det julmat igen

2014-12-10 12:41 CET Sundsvalls kommun Mycket mat lagas och slängs i jul. Vi äter samma mat dagar i rad. Maten flyttas fram och tillbaka mellan kylskåp och bord och står framme länge. Planera mängden och ta hand om maten så minskar du svinnet och risken att bli magsjuk.

​Maria Hollander ny norsk konsul

2014-12-10 11:54 CET Paper Province Maria Hollander, vd på Paper Province, är ny norsk konsul i Karlstad. Det nya hedersuppdraget går bland annat ut på att främja det svensk-norska samarbetet inom näringsliv och kultur samt bistå på det konsulära arbetsfältet.

Testbaserad inlärning är en bra pedagogisk metod som stärker minnet

2014-12-10 10:48 CET Umeå universitet Carola Wiklund-Hörnqvist visar i sin avhandling att testbaserad inlärning i klassrummen är gynnsam för hågkomst av information över tid, och med hjälp av funktionell hjärnavbildning (fMRI) har Carola i sin avhandling kunnat visa på varför det är bra. Carola Wiklund-Hörnqvist presenterar sin avhandling vid Umeå universitet den 15 december.

2014-12-10 10:44 CET CLAV Sweden JAN SPARRING spelade år 1980 in sin populära countryskiva med Lennart Sjöholm som arrangör och producent. Skivan spelades in med eliten av svenska studiomusiker. År 2015 fyller produktionen 35 år, detta uppmärksammas genom att masterbanden tagits fram och äntligen digitaliserats och ljudet har nu putsats till med modern mastering. Jan Sparring låter nu bättre än någonsin!

2014-12-10 08:01 CET Mittuniversitetet Den 12 december är det dags för Civilingenjörsdagen på Mittuniversitetet i Sundsvall. Studenterna visar upp smarta lösningar på olika problem i företag och samhälle och Christer Fuglesang är särskild gäst under dagen.

2014-12-10 07:21 CET MIRA Fotvård Nytt företag öppnar i Junsele. För att tillgodose befolkningens behov av medicinsk fotvård startar nu Karin Danielsson i Junsele sitt företag Mira Fotvård. Karin är diplomerad medicinsk fotvårdare med bakgrund som undersköterska. Kliniken öppnar och tar emot kunder från och med januari 2015.

Nätverksrally med regionens mest lovande entreprenörer

2014-12-09 15:47 CET Mittuniversitetet Torsdagen den 11 december arrangeras Nätverksrallyt på Mittuniversitetet, Mid Sweden Science Park. Det är Östersunds största mötesplats för nykläckta entreprenörer, rutinerade företagsledare, nyfikna investerare och drivna studenter och forskare där det skapas nya kontaktnät och samarbeten för framtiden.

Ökad kontroll hindrar pedagogisk utveckling

2014-12-09 13:52 CET Umeå universitet Att styra skolans utveckling genom ökad kontroll och uppföljning motverkar sitt eget syfte. När kontrollerna ökar minskar lärarnas inflytande. Tekniska och ekonomiska utgångspunkter istället för läroplanens, elevernas och lärares behov, är det som styr vilka medier elever och lärare kan använda i undervisningen.

Viktigt att tidigt identifiera lässvårigheter och brister i hörförståelse

2014-12-09 13:45 CET Umeå universitet I en ny avhandling vid Umeå universitet visar Maria Levlin hur elever med lässvårigheter i årskurs 2 ofta har svårigheter även med hörförståelse. Studien visar i sin tur hur dessa lässvårigheter och brist på hörförståelse förutsäger skolresultaten i nationella proven i åk 3.