Pressmeddelanden

Nyupptäckt bindningsmekanism kan sätta stopp för smittsam ögonsjukdom

2014-10-17 09:38 CEST Umeå universitet En forskargrupp vid Umeå universitet har lyckats kartlägga ytstrukturen hos ett så kallat picornavirus, som orsakar den mycket smittsamma ögonsjukdomen akut hemorrhagisk konjunktivit, AHC. Upptäckten publiceras i tidskriften PLOS Pathogens.

2014-10-16 17:23 CEST Kolla! Kolla! är en jurybedömd tävling och arena för grafisk design, illustration och rörlig bild som arrangeras av Svenska Tecknare. I år deltar fyra västernorrlandsbor i tävlingen: Kikki Högberg, Jenny Wallmark, Niklas Fagerholm och Mattias Sahlén.

Örnsköldsvik arrangerar manifestation för kulturen

2014-10-16 07:41 CEST Örnsköldsviks kommun Ett hundratal aktörer medverkar vid en stor kulturfest i Örnsköldsvik 26 oktober. Lokala kulturutövare och internationellt erkända artister bjuder på de mest varierande kulturyttringar så här strax innan Kulturhuvudstadsåret 2014 avrundas.

Umeåforskare identifierar central mekanism för benstyrka och frakturrisk

2014-10-15 18:29 CEST Umeå universitet I ett internationellt forskningsprojekt, där bland annat forskare från Umeå universitet medverkar, har man identifierat en central mekanism som reglerar skelettets tjocklek och styrka. Studieresultaten som kan utgöra grunden för nya behandlingsformer mot benskörhet presenteras i tidskriften Nature Medicine.

Nu blir det friska träd i Vängåvan

2014-10-15 15:19 CEST Sundsvalls kommun Tre lönnar fälls i Vängåvan måndagen den 20 oktober och fyra nya lindar planteras i stället. Arbetet förväntas pågå under cirka en vecka.

Åtta miljoner kronor till ung forskare vid Umeå universitet

2014-10-15 14:22 CEST Umeå universitet Vasili Hauryliuk vid institutionen för molekylärbiologi, Umeå universitet, har utsetts till Ragnar Söderbergforskare och beviljats åtta miljoner kronor. Med hjälp av de allra senaste teknikerna tar Vasili Haruryliuk reda på hur bakteriers stressförsvar fungerar i detalj.

Utmaningar i glesbygd

2014-10-15 08:58 CEST Västerbottens museum – Det är en utmaning att berätta om Norrlands inland idag. Å ena sidan fantastiska människor och miljöer, kreativa byar och stora möjligheter, å andra sidan nedläggelse, utarmning, avfolkning och vemod. Bägge berättelserna är sanna. Det säger författaren Po Tidholm som är engagerad i ett nytt fotoprojekt vid de fyra nordliga länsmuseerna.

2014-10-15 08:43 CEST Sundsvall Elnät / ServaNet Just nu och i ett par veckor till så mäter vi in kablar i marken i stora delar av Granlo och i vissa delar av Granloholm. Vi gör det för att få ett mer exakt läge på våra elkablar.

Instrålningsrekord för solceller under september

2014-10-15 07:00 CEST Umeå Energi Sommarens fina väder fortsatte in i september och gav rekordhöga instrålningsvärden för Hållbara Ålidhems solcellsanläggningar. Årets instrålning var under september hela 35 % högre än under samma period föregående år.

2014-10-14 16:07 CEST Örnsköldsviks kommun Med anledning av att Hållängets förskola har uppmärksammats de senaste dagarna för beslutet om det kommande luciafirandet gör Örnsköldsviks kommun ett klarläggande.