Pressmeddelanden

Kalmar rekordökade under 2014

2015-02-19 11:11 CET Alla tiders Kalmar Kalmar kommun fick under 2014 hela 789 nya invånare. En rekordökning! Inte sedan 1970 (783 personer) har vi växt med så många nya kalmarbor. Det visar helt nya siffor från SCB. – Fantastiskt! Oerhört positivt och viktigt för oss och regionen. Vi ser att våra satsningar på bland annat bostäder och bredden av evenemang verkligen ger resultat, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S).

Rikshem presenterar bokslutsrapport för 2014

2015-02-17 12:17 CET Rikshem Rikshem AB har presenterat sin bokslutsrapport för 2014. I den framgår att hyresintäkterna ökade till 1 691 mkr (1 433), varav 2,4 procent för jämförbara fastigheter. Driftnettot ökade till 954 mkr (770), varav 8,4 procent för jämförbara fastigheter. Förvaltningsresultatet är 380 mkr.

Sportlov: Boule för Kalmars unga

2015-02-17 08:35 CET Alla tiders Kalmar Sportlovsevenemangen är i full gång och ungdomarna tar för sig av det utbud som står tillbuds. En aktivitet har tillkommit då Calmar Petanque bouleförening och Kalmar Bouleallians, som är en paraplyorganisation för samtliga boulespelande pensionärsföreningar, bjuder in sportlovslediga barn och ungdomar till prova på boule.

Kalmarsundsregionen lockade kompetens i Linköping

2015-02-13 14:32 CET Alla tiders Kalmar För första gången var i veckan Kalmar, Oskarshamn och Mönsterås kommuner på plats tillsammans på arbetsmarknadsdagarna i Linköping för att marknadsföra och locka kompetens till Kalmarsundsregionen.

Dags för sportlov, med eller utan snö!

2015-02-13 13:50 CET Alla tiders Kalmar ​Nu är sportlovet här, med eller utan snö! Kultur- och fritidsförvaltningen i Kalmar kommun har sammanställt ett sportlovsprogram med ett mycket stort utbud av aktiviteter, från Halltorp i söder till Rockneby i norr, för barn och ungdomar i åldern 6 – 16 år.

2015-02-11 13:00 CET Alla tiders Kalmar I morgon torsdag sammanträder Kalmar kommuns tillgänglighetsråd. Maria Hammarström, Antidiskrimineringsbyrån, medverkar på mötet och media hälsas välkomna att delta. Mötet pågår klockan 16.00-18.00 i KS-salen, Stadshuset, Östra Sjögatan 18, Kalmar.

Ny app ger bättre skolkontakt

2015-02-11 09:38 CET Alla tiders Kalmar Kalmar kommun lanserar nu #SkolAppKalmar för att underlätta information och kontakt mellan skola och familj. - Föräldrar har behov av att på ett enkelt och smidigt sätt kunna få tag i information från den eller de skolor som deras barn går i. Elever vill veta saker snabbt om skoldagen. Därför finns matsedel, schema och massor av annan information samlad, berättar Mats Linde, förvaltningschef.

Första jämställda parken får stöd av Boverket

2015-02-09 13:00 CET Alla tiders Kalmar Boverket har beviljat Kalmar kommun ett stöd på 1,5 miljoner kronor för att arbeta med jämställda offentliga miljöer. I ett utvecklingsprojekt kring Trollbackeparken i norra Kalmar ska kommunen arbeta med jämställdhet i den fysiska planeringen.

KSRR blev årets Marknadsförare 2014!

2015-02-09 11:15 CET KSRR ​Under festliga former och i närvaro av drygt 700 gäster på Guldfesten, förärades KSRR och kampanjen ”Tack för-resten!” det prestigefulla priset Årets Marknadsförare i Kalmar län 2014.

2015-02-09 07:00 CET Alla tiders Kalmar Kalmar kommun och Kalmar Vatten samordnar en rad olika förbättringar längs Slöjdaregatan under våren och hösten 2015. Kalmar Vatten ska byta ut gamla vatten- och avloppsledningar, en så kallad VA-sanering. Eftersom gatan grävs upp ser Kalmar kommun till att bygga en ny gång- och cykelväg som ska förbinda Norra vägen och Funkabovägen. När arbetet är klart kommer gatan ha fått ett rejält lyft.