Pressmeddelanden

Rikshem, Helsingborgs stad och Boplats Syd arbetar för att göra fler bostäder tillgängliga

2013-10-07 07:30 CEST Rikshem Rikshem som äger och förvaltar för närvarande ca 2 500 lägenheter i Helsingborg har slutit avtal med Helsingborgs stad om att årligen erbjuda det bostadssociala programmet 13 lägenheter.

Rikshem moderniserar äldres boende i Halmstad tillsammans med White och NCC

2013-09-30 16:00 CEST Rikshem I norra delen av Oskarsström ligger äldreboendet Olsgården omringad av vacker naturskön miljö. En av fastigheterna är från slutet av 50-talet och betraktas i dag som omodern och ineffektiv. Fastigheten kommer att rivas och ersättas med 40 nya moderna lägenheter.

2013-09-27 09:33 CEST KSRR Nu skärps jakten på Kalmarbornas elprylar - Återvinningshelgen 2013

2013-09-20 13:20 CEST KSRR Avfallsminimering och återvinning/återbruk är temat för den turné som KSRR nu ger sig ut på i medlemskommunerna.

2013-09-19 14:53 CEST Rikshem Rikshem har inlett en dialog med Lidingö kommun om både påbyggnad av befintliga hus och förtätning för att kunna bygga 600 ungdomsbostäder i Käppala.

2013-09-19 13:14 CEST KSRR På fredagens förbundsstyrelsemöte för KSRR presenteras ett förslag från förbundsledningen – ett förslag som ska utreda möjlighet till insamling av fler förpackningsfraktioner.

2013-09-11 08:00 CEST Rikshem Rikshem förvärvar ännu ett vård- och omsorgsboende. Denna gång är det en fastighet om cirka 4 200 kvm från HSB Göta.

Rikshem går in i Linköping genom förvärv av ett vård- och omsorgsboende från HSB

2013-09-05 08:00 CEST Rikshem Rikshem förvärvar ett vård- och omsorgsboende innehållande 44 lägenheter, motsvarande drygt 2 400 kvm från HSB Östergötland.

2013-08-27 10:19 CEST Crafts by Anna Här möter ni estetiska och känslomässiga fragment från min uppväxtmiljö: -ponds of sorrow, I serve you my tears, samt verket Self-ignition. Verken har alla sin utgångspunkt i ett rosat varumärke. Ett varumärke som kom att bli lite av en pionjär, när det kommer till branding och varumärkesbyggande. Var:Teater Galleriet, Kalmar 31/8-21/9

2013-08-27 10:16 CEST Crafts by Anna Här möter ni estetiska och känslomässiga fragment från min uppväxtmiljö: -ponds of sorrow, I serve you my tears, samt verket Self-ignition. Verken har alla sin utgångspunkt i ett rosat varumärke. Ett varumärke som kom att bli lite av en pionjär, när det kommer till branding och varumärkesbyggande. Lanseringen ägde rum 1979 jag var då 6 år.