Pressmeddelanden

Ett Kalmar för morgondagens klimat – Studieresa till Hamburg för Samhällbyggnadsnämnden och Länsstyrelsen i Kalmar län

2016-04-13 07:10 CEST
Vad händer när havsnivån stiger i Kalmar? Hur påverkar det oss och hur förbereder vi os...

Pressinbjudan: första spadtaget för Vänskapens hus

Pressinbjudan: första spadtaget för Vänskapens hus

2016-04-12 13:00 CEST
Nu startar byggnationen av Vänskapens hus, Kalmar kommuns nya vård- och omsorgsboende. ...

Vass utbildning gör skillnad i besöksnäringen

Vass utbildning gör skillnad i besöksnäringen

2016-04-11 09:35 CEST
Borås och Borås Djurpark fick upp ögonen för ett konceptutvecklingsprojekt som genomför...

Unga i Kalmar ska bli mer delaktiga

2016-04-09 07:00 CEST
​Den 11 april inleds en demokrativecka på Kalmar kommuns fritidsgårdar och ungdomshuset...

Pressinbjudan: Artisten Ida Gratte sjunger på träffpunkten Ingelstorpsvägen 1

Pressinbjudan: Artisten Ida Gratte sjunger på träffpunkten Ingelstorpsvägen 1

2016-04-08 13:00 CEST
Träffpunkterna i Kalmar är en mötesplats för seniorer. På dessa erbjuds aktiviteter av ...

Kalmar förebild i SKL-rapport om skolan

Kalmar förebild i SKL-rapport om skolan

2016-04-08 09:00 CEST
”I Kalmar är kvalitetsarbetet både systematiskt och transparent. Förvaltningen publicer...

Fiskarna ska kunna leka i Snärjebäcken igen

Fiskarna ska kunna leka i Snärjebäcken igen

2016-04-08 07:51 CEST
Ett gemensam projekt mellan Kalmar kommun, Norra Möre Vattenråd, Sportfiskarna och Hush...

Hushållen får tummen upp av KSRR

Hushållen får tummen upp av KSRR

2016-04-07 09:40 CEST
​Drygt ett år efter starten för matavfallsinsamling sorterar hushållen ut hela 61,5 % a...

Arkeologiska undersökningar på stationsområdet

Arkeologiska undersökningar på stationsområdet

2016-04-07 07:15 CEST
Som en del i detaljplanearbetet för ett hotell på stationsområdet, mittemot Universitet...

Flygfotografering över Kalmar

2016-04-06 11:38 CEST
Samhällsbyggnadskontoret kommer att genomföra en flygfotografering för att få ett uppda...