Pressmeddelanden

Specialdesignade antikroppar kan riktas mot Alzheimers och Parkinsons sjukdom

2014-03-31 09:20 CEST Umeå universitet Stora satsningar pågår för att oskadliggöra små – men giftiga – proteinsammansättningar som uppstår vid bland annat Alzheimers sjukdom. Forskare vid Umeå universitet har nu utvecklat en teknik som gör det möjligt att designa antikroppar som är specifikt inriktade mot de skadliga proteinerna.

Umeåforskare presenterar ny delrapport från FN:s klimatpanel

2014-03-31 09:04 CEST Umeå universitet Mer extremt väder och större variationer i klimatet medför fler hälsorisker, både direkt exempelvis i form av översvämningar, men också indirekt genom att spridningsmönster av vektorburna sjukdomar ändras. Det konstateras i delrapporten från FN:s klimatpanel, IPCC, om hälsomässiga effekter, sårbarhet och anpassning, där bland annat forskare från Umeå universitet har medverkat.

2014-03-28 15:57 CET Umeå kommun Umeå kommun har tre ungdomsombud som är anställda för att öka ungas delaktighet och inflytande i kommunen. Med anledning av Europaparlamentsvalet i maj gör ungdomsombuden en rad insatser för att öka kunskapen kring både EU och själva valet.

2014-03-28 15:00 CET Länsstyrelsen Västerbotten Länsstyrelsen har under februari och mars månad följt upp ett antal rapporter om varg och flera av dem har också kvalitetssäkrats som varg. – I dagsläget kan vi med säkerhet säga att det förekommit fyra olika vargar i Västerbottens län under 2014, om man räknar med vargparet i Junselereviret, säger Linda Backlund på Länsstyrelsen. Det är betydligt färre än vissa rykten som jag har hört.

2014-03-28 12:23 CET Umeå universitet På måndag, den 31 mars, offentliggör FN:s klimatpanel, Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) sin delrapport som fokuserar på hälsomässiga konsekvenser av klimatförändringarna och anpassningsstrategier. Samma dag presenterar forskare vid Umeå universitet, som har medverkat i arbetet med delrapporten, de viktigaste slutsatserna vid ett seminarium.

Mariann Domeij i Örnsköldsvik blev Årets Franchisetagare i Make Up Store

2014-03-28 11:52 CET Svensk Franchise Under helgen som gick (22 mars) ägde FrannyGalan rum på Grand Hotell i Stockholm, arrangerad av Svensk Franchise. Där utsågs Årets Franchisekedja och varje kedja hade även möjligheten att utse sin Årets Franchisetagare, någon som presterat det där extra under året som gått. Make Up Store var med och delade ut pris och vinnaren blev Mariann Domeij som driver Make Up Store i Örnsköldsvik.

2014-03-28 10:54 CET Västerbottens läns landsting Kan man mäta trycket i hjärnan utan nålar, via örat och ute i rymden? Michael Williams, amerikansk neurolog knuten till Nasa, hoppas det efter besöket hos kollegorna på Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

Umeå Energi släcker lampan på lördag – och uppmanar Umeåborna att göra detsamma

2014-03-28 08:58 CET Umeå Energi Lördag 29 mars klockan 20.30–21.30 anordnas klimatmanifestationen Earth Hour. Umeå Energi deltar genom att släcka ned sitt huvudkontor i centrala Umeå. – Det är en viktig manifestation, men viktigast är att jobba varje dag för att bespara miljön. Det gör vi, och våra kunder är med på resan, säger Göran Ernstson, vd på Umeå Energi.

Internationella studenter rankar Umeå universitet som bäst i Europa

2014-03-28 08:22 CET Umeå universitet Umeå universitet rankas som nummer ett i Europa och på niondeplats i världen i enkätundersökningen International Student Barometer. Enkäten är besvarad av internationella studenter från 170 lärosäten runt om i världen.

2014-03-27 15:54 CET Umeå2014 - Europas Kulturhuvudstad Den här månadens kulturskjutsar från Umeå2014 går till att visa Konsthögskolans mastersutställning i Berlin, en antimobbningsfestival, ett projekt som ska uppmärksamma vattnets betydelse i världen och en satsning på konstpaviljong på färjan mellan Umeå och Vasa.