Pressmeddelanden

Förstärkt samarbete mellan Öst- och Västerbotten

2015-06-18 08:20 CEST Region Västerbotten En delegation politiker och tjänstemän från Region Västerbottens befinner sig i Vasa för att föra samtal med Österbottens förbund om förstärkt samarbete över Kvarken.

2015-06-17 17:40 CEST Umeå kommun Det är i kvarteret Brage 7, nedanför Plaza och granne med Tullkammaren som det är tänkt att den spektakulära byggnaden ska ligga. Byggnadsnämnden beslutade 17 juni att inleda planläggningen som är komplicerad utifrån många aspekter.

2015-06-17 17:28 CEST Umeå kommun Byggnadsnämnden beslutade 17 juni att påbörja planarbete för Strömpilen 2 och Sofiehem 2:1 beläget på den norra sidan av Kolbäcksbron och Strömpilen, alldeles vid älven. Det rör sig om cirka 200 bostäder med plats för handel i bottenplan.

2015-06-17 17:26 CEST Umeå kommun Byggnadsnämnden inleder planläggning av Släggan 6. Fastigheten ligger vid Västra Norrlandsgatan i centrala stan och byggnaden är uppförd på 60-talet. Nu vill man både bygga om och bygga till för att kunna utöka verksamheterna. Det handlar bland annat om bostäder, handel och kontor.

Kulturgeograf får Nordeas vetenskapliga pris

2015-06-17 15:28 CEST Umeå universitet Emma Lundholm, Umeå universitet, får Nordeas vetenskapliga pris 2015. Hennes forskning om varför människor flyttar och betydelsen av en åldrande befolkning bidrar till den regionala utvecklingen i norr och har rönt stort intresse bland politiker, planerare, debattörer och lokala utvecklingsgrupper i flera kommuner och regioner.

Västerbotten öppnar kontor i Stockholm

2015-06-17 11:01 CEST Region Västerbotten Ett enigt arbetsutskott vid Region Västerbotten har beslutat att bevilja projektet ”Ett Västerbottenskontor i Stockholm” med syfte att öka den regionala närvaron i huvudstaden och förstärka påverkansarbetet mot den nationella och centrala nivån.

​Anders Fredriksson – Norrmejeriers nästa vd

2015-06-17 11:00 CEST Norrmejerier Henrik Wahlberg, styrelseordförande vid Norrmejerier är mycket nöjd med rekryteringen av Anders Fredriksson, nu vd vid Sekab i Örnsköldsvik. – Styrelsen och jag är säker på att Anders Fredriksson är rätt person att leda Norrmejerier i de tuffa tider som branschen just nu befinner sig i, säger Henrik Wahlberg.

2015-06-17 10:38 CEST Umeå kommun I veckan är det dags för Umeå att övertyga en internationell jury i Bristol om att Umeå är den bästa av fyra finalkandidater till titeln Europeisk miljöhuvudstad 2017.

Stockholmsbörsens största företag – Fräscha bokslut på Largestcompanies.se

2015-06-17 10:10 CEST Nordic Netproducts AB På Largestcompanies.se finns nu uppdaterade 2014-bokslut på alla bolag som är listade på Nasdaq OMX Stockholms listor Stora-, Medelstora- och Mindre Bolag. Bokslutsinformationen är inhämtad direkt från företagens årsredovisningar och innehåller förutom resultat- och balansräkning även uppgifter som export, utlandsförsäljning, utlandsanställda och antal aktieägare.

2015-06-17 10:00 CEST Västerbottens läns landsting Kvinnan hade diagnos på en psykiatrisk sjukdom och led också av posttraumatiskt stressyndrom och ADHD när hon sökte kontakt vården för att få centralstimulerande läkemedel.