Pressmeddelanden

2014-06-19 12:59 CEST Umeå kommun Eleverna i årskurs 1–6 i Botsmarks skola kommer tillfälligt att förflyttas till Bullmarks skola under läsåret 2014/2015. Det har Sävar kommundelsnämnd beslutat.

2014-06-19 12:53 CEST Umeå kommun Umeå kommun är en av de sex kommuner i landet som erbjuder flest e-tjänster och appar. Det visar en undersökning från Sverige Kommuner och Landsting, SKL.

Umeå uppstickare när finalen av Europeisk miljöhuvudstad avgörs

2014-06-19 12:09 CEST Umeå kommun På måndag 23 juni gäller det. Då ska Umeås delegation övertyga juryn i Köpenhamn om att Umeå är den bästa av fem finalkandidater att vara Europeisk miljöhuvudstad 2016. Och redan dagen efter avgörs vilken stad som vinner.

2014-06-19 11:44 CEST Umeå kommun För- och grundskolenämnden ska äska medel i kommande budgetarbete för att re vitalisera och göra språkstärkande ambitionshöjningar för de nationella minoriteterna i Umeå kommun.

2014-06-19 11:36 CEST Umeå kommun För- och grundskolenämnden beslutar att godkänna ansökan om start för Silverharen på Carlshem och Blå haren på Ålidhem som vill bedriva fristående familjedaghem för barn 1-5 år. De båda familjedaghemmen kommer att samverka kring den dagliga verksamheten och kunna vikariera för varandra vid sjukdom och annan frånvaro.

2014-06-19 11:36 CEST Umeå kommun För- och grundskolenämnden föreslår Kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget om att använda trådbunden internetanslutning och telefoni samt strikt reglera mobilanvändandet. - Försiktighetsprincipen och säkerhetsaspekten ska alltid gälla i våra verksamheter..., säger Margareta Rönngren (S), ordförande i nämnden.

2014-06-19 11:00 CEST Västerbottens läns landsting Patient med mångårig typ-1 diabetes uppsökte sjukvården. Patienten var nyligen inflyttad till länet. Vid besöket uppmärksammades inte att patienten hade typ-1 diabetes utan man gav behandling som vid typ-2 diabetes.

Skogskollo för jämställdhet i Skogsbranschen

2014-06-19 08:36 CEST Länsstyrelsen Västerbotten – Skogskollo handlar om att väcka flickors intresse för skogen. Skogssektorn är starkt mansdominerad och det här är ett sätt att förändra branschen. Det är nödvändigt för att säkra framtida kompetens, säger Caroline Wågberg, samordnare för Skogen i skolan, Västernorrland.

2014-06-18 16:31 CEST Umeå kommun Från och med höstterminen 2014 samordnas skolskjutsarna i Holmsund-Obbola med övriga kommunen. Beslutet, som fattades efter votering i en oenig kommundelsnämnd, beräknas ge en årlig besparing på 0,9 miljoner kronor.

2014-06-18 16:03 CEST Umeå universitet Umeå universitets framgångsrika infektionsforskning vid Umeå Centre for Microbial Research (UCMR) får fortsatt Linnéstöd från Vetenskapsrådet. Det handlar om ytterligare nio miljoner kronor per år under en period på fem år.