Pressmeddelanden

Region Västerbotten satsar på innovationsskapande Creative Summit

2014-04-08 08:00 CEST Region Västerbotten Region Västerbotten går in som partner till det kreativa nätverket Creative Summit som årligen arrangerar mötesplatser för utbyten av idéer och innovationsskapande i norra Sverige.

2014-04-08 07:30 CEST Länsstyrelsen Västerbotten Nyanländas tillgång till hälsofrämjande insatser och vård är inte självklar, vilket bland annat beror på språkliga barriärer. Enligt enkäten META 2013 har dock framsteg gjorts inom hälsokommunikation till nyanlända. Trenden är positiv sett till det övergripande hälsoperspektivet, men det finns behov av ytterligare insatser för att stärka den nyanländes etablering i det svenska samhället.

2014-04-07 17:53 CEST Region Västerbotten Regeringen satsar på dubbelspår längs Ostkustbanan söder om Sundsvall. – Jag kan inte se det på något annat vis än att regeringen inser behovet av förstärkning för ökad kapacitet längs Botniska korridoren, säger Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten.

Våga vara medmänniska  - Rödakorsare för ett öppet och inkluderande Sverige

2014-04-07 16:10 CEST Sensus studieförbund Till Sverige kommer människor som har flytt undan krig, förföljelser och våld, vidrigare och mer skrämmande än man kan föreställa sig. Det är en förmån och stolthet att bo i ett land som ger medmänniskor skydd och mobiliserar medmänskliga krafter. Den allra första punkten på att-göra-listan är att vara medmänniska.

Prestigefyllt miljöpris till Malin Karlsson

2014-04-07 14:52 CEST Länsstyrelsen Västerbotten Malin Karlsson, biolog på naturvårdsenheten Länsstyrelsen Västerbotten, har utsetts till årets våtmarksstipendiat för sitt arbete med restaurering av våtmarker i länet.

Svagt skydd i svensk lag för människohandelns offer

2014-04-07 14:48 CEST Umeå universitet Få som utsätts för människohandel i Sverige identifieras som brottsoffer. Den svenska straffrättsliga regleringen och andra åtgärder mot människohandel kopplas istället vanligtvis ihop med insatser mot prostitution. – Det rättsliga skyddet för människohandelns offer har bland annat därför inte förstärkts som det var tänkt, menar Karin Åström vid Umeå universitet.

Kulturhuvudstadsåret märks på hotellen i Umeå

2014-04-07 12:40 CEST Umeå kommun Antalet gästnätter på Umeås hotell, har ökat med 12,5 % under årets två första månaderna. Kraftigast är ökningen under helgerna.

GP:s förre annonschef tar över auktionsfirma

2014-04-07 11:25 CEST Auktionsfirman Pettersson & Son AB

2014-04-07 11:14 CEST Umeå universitet Den blomstertid nu kommer ... allt tidigare varje år. Ett varmare klimat medför tidigare vår och senare höst. Men hur påverkar en senarelagd höst de svenska ekosystemen? I ett massexperiment hjälpte drygt 10 000 elever forskare att studera klimatförändringarnas effekt på hösten hos lövträd.

Provtagningsutbildning ger ökad patientsäkerhet

2014-04-07 11:09 CEST Umeå universitet Venprovtagning är ett komplext moment i vården där mycket ska stämma för att resultatet ska bli bra. En kort utbildning vid enheter som uppvisar problem kan öka kvaliteten på provtagningen och därmed också patientsäkerheten. Det konstaterar Karin Bölenius, i den avhandling som hon försvarar vid Umeå universitet den 11 april.