Pressmeddelanden

Folkfest för veteranfordons- och loppis intresserade

2014-08-07 22:31 CEST Uttersjöns byaförening Lördag 9 augusti mellan 10- 15 är det äntligen dags för fjärde upplagan av veteranfordonsträffen i Uttersjön. En folkfest för stora som små fordons- och loppis intresserade.

2014-08-07 17:45 CEST Umeå kommun Sedan eftermiddagen idag 7 augusti har en del trygghetslarm i Umeå varit utslagna. Orsaken är att ett flertal telefonoperatörer har driftstörningar på sina mobila växellösningar. Felet berör bland annat ett flertal myndigheter, kommuner och länsstyrelser i Sverige.

2014-08-07 12:25 CEST Trädgårdsambassadören I helgen återinvigs Blomster-Lottas trädgård i fjällbyn Ammarnäs efter att varsamt ha kyssts till liv igen. Besök en trädgård som förenar det gamla & det nya, drömmen & verkligheten. Möt växterna som överlevt & växterna som hittat tillbaka. Hör sångerna om trädgården och människorna som byggde den. Lotta är borta men intensivt närvarande. Välkomna!

Umeås gästnätter ökar

2014-08-07 11:53 CEST Umeå kommun Första halvåret 2014 kan sammanfattas ”succé” då det gäller antalet övernattande besökare i Umeå. Hotellen i Umeå redovisar en ackumulerad ökning med 20% jämfört med år 2013. Statistiken över gästnätter på hotell som tillhandahålls av Statistiska Centralbyrån visar att Umeå under första halvåret haft 209 408 gästnätter.

2014-08-07 10:40 CEST Umeå universitet Forskare har nu identifierat mer än 100 positioner i det mänskliga genomet som kan kopplas till risken att utveckla schizofreni. Resultaten som är publicerade i tidskriften Nature, kan leda till nya metoder för att behandla sjukdomen. Det behövs – utvecklingen av nya läkemedel har i princip avstannat sedan 1950-talet.

2014-08-07 09:35 CEST Västerbottens läns landsting Mannen som tidigare opererats för cancer i tjocktarmen fick en metastas, en dottersvulst, i lungan. Metastasen opererades bort med så kallad kilexcision, en metod där bara delar av lungan avlägsnas.

2014-08-07 09:30 CEST Västerbottens läns landsting En kvinna opererades 1998 för en böld nedanför svanskotan. Vid operationen lade man in ett dränage, en gummiduk, som enligt journalen avlägsnades vid läkarbesöket en vecka senare.

Skogskollo för jämställdhet i skogsbranschen

2014-08-07 09:00 CEST Länsstyrelsen Västerbotten – Skogskollo handlar om att väcka flickors intresse för skogen. Skogssektorn är starkt mansdominerad och det här är ett sätt att förändra branschen. Det är nödvändigt för att säkra framtida kompetens, säger Lena Jonsson, projektledare för Skogskollo.

2014-08-06 11:02 CEST Örnsköldsviks kommun Förslaget om neddragning av Kustbevakningen kritiseras starkt av kommunstyrelsen i Örnsköldsvik. Nu vänder man sig till försvarsminister Karin Enström.

2014-08-06 10:36 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Spider silk is an impressive material: Light weight and stretchy yet stronger than steel. Silk proteins, called spidroins, rapidly convert from a soluble form to solid fibers at ambient temperatures and with water as solvent. How the spiders regulate this process is to a large extent unknown. Now, a group of researchers from Sweden, Latvia, China and USA show how the process is regulated..