Pressmeddelanden

Ny policy för fordonstvätt

2014-02-13 15:00 CET Växjö kommun Växjö kommun har tillsammans med Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge arbetat fram en länsgemensam policy för krav på fordonstvätt. - Fordonstvätt på gator och garageuppfarter, med avrinning till dagvatten, är ett miljöproblem. Fordon ska så långt som möjligt tvättas i anläggning där tvättvattnet genomgår lämplig rening, säger Anna Tenje (M), ordförande i tekniska nämnden i Växjö.

Positivt resultat för Växjö kommun

2014-02-11 09:00 CET Växjö kommun Växjö kommuns preliminära bokslut för 2013 visar ett positivt resultat på plus 68 miljoner kronor. Det budgeterade resultatet för 2014 ligger däremot på minus 57 mkr. - Växjö kommun har klarat redovisa överskott i flera år nu och byggt upp en reserv för att kunna hantera ökade kostnader i lågkonjunkturer. Över tid kan vi dock aldrig acceptera underskott, säger kommunalråd Bo Frank (M).

2014-02-04 07:30 CET Växjö kommun Minska restider för arbetspendling, långväga resor och godstransporter samt säkerställa att detta sker på ett trafiksäkert vägnät. Trafikverket planerar nya åtgärder för att komma till bukt med trafikproblemen vid Fagrabäcksrondellen i Växjö.

Positiv kritik på Växjös teknik

2014-01-31 14:10 CET Växjö kommun I dagarna presenterades SKL:s undersökning Kritik på teknik där Växjö kommun deltar för femte gången. Syftet är att få kunskap om hur medborgare uppfattar kommunens service när det gäller gator, parker, vatten/avlopp samt sophämtning och avfallshantering. Och kritiken mot Växjö är positiv.

Halli Hallå! Ett rikt utbud av barnkultur våren 2014

2014-01-31 08:14 CET Växjö kommun Vårens gemensamma kulturprogram från Växjö kommun, Musik i Syd, Musica Vitae och Regionteatern innehåller teater-, musik- och dansföreställningar och dockteater. Hela tio arrangemang att välja på för de minsta - och går man på flera arrangemang får man mängdrabatt!

Elbilpool på Campus

2014-01-30 07:45 CET Växjö kommun Växjö har lämnat in en ansökan om förlängning av EU-projektet ELMOS för att introducera elmobilitet - ett system för samåkning, med tillgång till elbilpooler och kollektivtrafik för Campus. - Genom att testa på en målgrupp med låg tillgång till bil och hög kompetens vad gäller IT och sociala medier finns det goda förutsättningar att lyckas, säger Anna Tenje (M), ordförande i tekniska nämnden.

Växjö kommun bjuder in till sommarjobbsmässa!

2014-01-30 07:30 CET Växjö kommun Torsdagen den 13 februari bjuder Växjö kommun in till en sommarjobbsmässa. - Ungdomsarbetslösheten är ett problem och genom mässan hoppas vi kunna matcha arbetssökande ungdomar med företag i regionen, säger Emma Andersson, ungdomshandläggare på Växjö kommun.

Mångmiljonfond för utvecklingsarbetet i Araby

2014-01-29 10:00 CET Växjö kommun Avsätt 4,8 miljoner kronor till en fond i syfte att stödja och prova nya metoder och angreppssätt i det urbana utvecklingsarbetet i Araby, skapa delaktighet i utvecklingsarbetet och ta tillvara de idéer och den kreativitet som finns hos människor i och utanför Araby. Det föreslår styrgruppen för det urbana utvecklingsarbetet i Araby/Växjö i en skrivelse till kommunstyrelsen.

Premiär för Lagerhaus i Grand Samarkand köpcentrum, Växjö

2014-01-24 08:00 CET Lagerhaus AB Idag är det premiär för Lagerhaus nya butik i Grand Samarkand köpcentrum i Växjö. Butiken ligger på bästa affärsläge i centrat och har en försäljningsyta om 320 kvm.

Pressinbjudan: Växjökonferensen 2014 - Industrin, Jobben, Framtiden

2014-01-23 14:06 CET Växjö kommun Den 28-29 januari går Växjökonferensen av stapeln på Växjö Konserthus. Växjökonferensen är en nationell arena för information och samtal kring aktuella samt framtida skol- och utbildningsfrågor. 2014 års tema är INDUSTRIN JOBBEN FRAMTIDEN – teknisk utbildning i förändring.