Pressmeddelanden

2014-06-03 07:00 CEST Växjö kommun Välkomna till presskonferens om alliansens budgetförslag för 2015 med plan för 2016-2017.

2014-06-02 07:00 CEST Växjö kommun VISA-projektet ska avslutas efter 2,5 års verksamhet och vi som har arbetat med projektet vill nu dela med oss av våra erfarenheter och resultat.

2014-06-02 07:00 CEST Växjö kommun Polisen omorganiseras från 1 januari 2015. Under hösten 2014 kommer Växjö kommun arbeta fram en samverkansöverenskommelse med Polisen för att utveckla ett tryggare Växjö. Samverkansöverenskommelsen ska klargöra roller och ansvar och bli en gemensam plattform baserat på analys och med konkreta och handfasta åtgärder.

2014-05-30 07:00 CEST Växjö kommun Från vår nya scen i den grönskande Linnéparken underhåller Pettson och Findus, Måndagsfunk och Smålandsoperan. Även prisutdelningar, Växjö Manskör och Kulturskolans blåsorkester står på nationaldagsprogrammet i Växjö.

Stadsbruk skapar meningsfull sysselsättning i Växjö

2014-05-28 16:14 CEST Växjö kommun Växjö är del av projektet Stadsbruk som får närmare 10 miljoner kronor för att skapa ett nytt sätt att odla på kommersiella villkor inom staden. Det är ett projekt för samverkan där städer och organisationer i Sverige ska sammanföras. Målet är på sikt att skapa försörjning för dem som står långt ifrån arbetsmarknaden.

2014-05-28 14:32 CEST Växjö kommun Välkommen på vernissage tisdagen den 3 juni från kl. 18 på Växjö konsthall. Utställningen Reflexer i samarbete med Linneuniversitetets designstudenter pågår till den 15 juni.

2014-05-28 13:00 CEST Växjö kommun De senaste 50 årens målmedvetna arbete med vattenvård i Växjös sjöar är själva utgångspunkten för att Växjö idag är världskänt som Europas grönaste stad. Nu ska arbetet fortsätta. De nya åtgärderna kommer i förlängningen exempelvis göra att Trummen och Södra Bergundasjön blir härligt badbara sjöar.

Det fria ordets hus och utbyggnad av Kulturskolan

2014-05-28 09:00 CEST Växjö kommun Budgetberedningen för alliansen förslag till budget 2015, med verksamhetsplan för 2016-2017 har nu ett utkast klart för satsningar inom kultursektorn. Inom förslaget ryms etablering av Det fria ordets hus på Ringsberg och en utbyggnad av Kulturskolan. -Kulturfrågor är centrala för att skapa en attraktiv stad där människor vill bo och arbeta, säger alliansens företrädare i ett uttalande.

2014-05-26 17:00 CEST Växjö kommun Växjö kommuns fritidsnämnd har utsett årets mottagare av stipendium till ideellt arbetande föreningsledare. Mottagarna blir Kent Petersson, Åby Tjureda IF, Linus Hjertonsson, Dackegymnasterna, Sandra Arvidsson, Växjö Kanot Club. Stipendierna delas ut i samband med nationaldagsfirandet i Museiparken den 6 juni.

Pressinbjudan: Invigning av nytt stöd och behandlingsboende för ungdomar

2014-05-23 12:00 CEST Växjö kommun Klockan 12.00 den 28 maj inviger Växjö kommun ett nytt stöd- och behandlingsboende för ungdomar, Wälludden HVB. Välkommen till Välluddevägen 2 och få en inblick i verksamheten.