Pressmeddelanden

2013-05-30 08:35 CEST Rikshem Rikshem har förvärvat 32 fastigheter med 698 lägenheter av Heimstaden. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 44 300 kvm. Fastigheterna är centralt belägna i Helsingborg i områdena Eneborg, Högaborg, Planteringen och Västergård.

2013-05-15 15:30 CEST Rikshem Rikshem har genomfört en obligationsemission om 1000 MSEK med en löptid på 18 månader. Obligationslånet löper med rörlig ränta (Stibor + 0,3 procentenheter) och är icke säkerställt. Obligationslånet, som är en private placement, är Rikshems första obligationsemission.

Fem fina fartyg får utmärkelse

2013-05-15 12:30 CEST Sjöhistoriska museet Sjöhistoriska museet, som är en del av Statens maritima museer, har k-märkt ytterligare fem fartyg. Därmed ingår de nu i den exklusiva skaran historiska skepp och båtar som anses viktiga för det maritima kulturarvet. Sammanlagt 120 fartyg är k-märkta och har sina hemmahamnar längs landets alla kuststräckor från norr till söder och i insjöar och älvar.

En miljon till det flytande kulturarvet

2013-05-08 08:00 CEST Sjöhistoriska museet Sjöhistoriska museet fördelar 1 miljon kronor till bevarande av kulturhistoriskt värdefulla fartyg. I år får nio fartyg ta del av stödet. Bland dem finns storslagna segelfartyg, ett traditionellt fiskefartyg, kraftfulla bogserbåtar, en klassisk ångslup, och unika motorfartyg.

2013-04-26 16:24 CEST Ljungbyholms GOIF Triangel teatern och Isac Adolfsson kommer att hjälpa oss med stämningshöjande inslag, när Valborg tillsammans med Ljungbyholmarna hälsar sköna Maj välkommen.

2013-04-24 15:00 CEST Rikshem I samband med en omorganisation har Rikshem utsett Magnus Normansson till ny regionchef för Mälardalen. Magnus har tidigare arbetat bl a på Structor FM Projektutveckling och Jernhusen.

2013-04-09 11:02 CEST Rikshem Rikshem förvärvar sex hyresfastigheter med 334 lägenheter i Västra Blombacka samt fem fastigheter där det idag bedrivs äldreboenden. Det är Mariekällgården, Ljung-backen, Glasberga, Artursberg och Wibacken. Äldreboendena kommer även i fortsättningen att förvaltas av Telge Fastigheter. Den totala uthyrbara arean är cirka 55 000 kvm, varav cirka 26 700 kvm lägenheter.

2013-04-05 08:00 CEST Rikshem Rikshem förvärvar 109 lägenheter i fyra fastigheter av Radioplans Fastighets AB i Helsingborg i området Planteringen. Den totala uthyrbara arean är ca 8 600 kvm.

2013-04-03 09:00 CEST Rikshem Som ett led i vårt engagemang i socialt ansvarstagande erbjuder Rikshem för andra året i rad tillsammans med lokala samarbetspartners sommarjobb till ett antal ungdomar som bor i våra fastigheter i Uppsala, Sigtuna/Märsta, Västerås, Nyköping, Norrköping, Helsingborg och Kalmar. Totalt kommer ungefär 80 ungdomar erbjudas arbete med utomhusskötsel av våra fastigheter.

2013-03-26 08:29 CET Ljungbyholms GOIF