Pressmeddelanden

2015-02-25 09:21 CET Nyköpings kommun Lördagen 28 februari delar Nyköpings kommun ut stipendier och priser till lokala förmågor som under 2014 har gjort avtryck inom kultur, idrott och föreningsliv.

2015-02-25 09:14 CET Nyköpings kommun I en gemensam strategi kraftsamlar nu Nyköpings besöksnäringsföretag och kommunen för att ta vara på Nyköpings unika möjligheter och hävda sig mot konkurrerande destinationsorter.

I Skalmans och Vargens Zooskola får barnen lära sig mer om djur

2015-02-25 08:00 CET Kolmården Kolmårdens mission är att inspirera barn och vuxna till ett livslångt engagemang för djur och natur. Kolmården arbetar därför aktivt med att få med moment av information och lärande till alla sina besökare och gäster, stora som små. Ett exempel på detta är Skalmans och Vargens Zooskola, där barn på ett lekfullt och inspirerande sätt får ta del av och lära sig mer om djur.

2015-02-24 16:31 CET Nyköpings kommun Regeringen tillstyrker ansökan om medfinansiering från EU för att förbättra flygplatsen Stockholm Skavstas tillgänglighet.

Kartläggning av kommunens service på finska

2015-02-24 15:20 CET Eskilstuna kommun Eskilstuna kommun är ett finskt förvaltningsområde. Under våren kommer vi att göra en enkät för att ta reda på om dagens kommunala serviceutbud motsvarar de behov och önskemål som finsktalande har.

2015-02-24 14:57 CET SEVAB Strängnäs Energi AB

Östersjömiljön i fokus på Allt för sjön

2015-02-24 13:06 CET Stockholmsmässan ​Båtmässan Allt för sjön donerar i år 40 000 kronor till stiftelsen Initiativet Hållbara Hav och förlänger därmed samarbetet med stiftelsen. Initiativet Hållbara Hav har som syfte att tillsammans med forskare, miljöorganisationer, politiker och näringsliv verka för en hållbar utveckling för Östersjön.

​Stenar från Eskilstuna slott, värjor och sablar, kläder från Biby gård, fotoutställningar, nytt café och mycket mer – kom till Eskilstuna stadsmuseum

2015-02-24 11:34 CET Eskilstuna kommun Eskilstuna stadsmuseum bjuder på många spännande utställningar – både tillfälliga och mer långvariga. Se en utställning eller flera. Slå dig ner i caféet. Kom tillbaka så ofta du vill – stadsmuseet har fri entré.

2015-02-24 10:16 CET Nyköpings kommun Torsdagen den 5 mars arrangeras en antidopingsutbildning i Nyköping. Utbildningen är en del i Nyköpings dopingförebyggande arbete och baseras på den nationella satsningen ”100 % ren hårdträning” som ska förebygga doping i samhället.

Eskilstuna folkhögskolas konstlinje "flyttar in" på Ebelingmuseet i Torshälla

2015-02-24 07:00 CET Eskilstuna kommun Ebelingmuseet i Torshälla har bjudit in konstlinjen från Eskilstuna folkhögskola att under en vecka arbeta i öppen verkstad i museets stora utställningslokal. Arbetet pågår från den 26 februari- 5 mars. Den 26 februari kl 14.00 startar arbetet med att konsteleverna och dess lärare får en visning av samlingen och de tillfälliga utställningarna på museet.