Pressmeddelanden

Där innovationskraften kommer från

2014-09-24 08:00 CEST Runius Design Idag läser vi om innovationer i olika sammanhang. Företag som är innovativa, kommuner är i undersökningar olika mycket innovativa och inte minst svenska folket anses tillhöra de mest innovativa i världen. För att skapa konkurrenskraftiga produkter krävs innovationskraft.

Pressinbjudan: Nu börjar certifieringen av föreningar – utbildningsdag 28 september

2014-09-24 07:43 CEST Eskilstuna kommun Under 2014 påbörjas ett arbete med att erbjuda certifiering för föreningar. Syftet är att locka fler barn och unga till idrotten, och att utveckla och kvalitetssäkra föreningarnas verksamhet kring jämställdhet, integration, mångfald samt förebyggande arbete mot alkohol, tobak och droger. På söndag den 28 september inleds certifieringen av föreningar, och "Öppen Idrott", med en utbildningsdag.

2014-09-24 06:00 CEST Skolval 2014

2014-09-23 16:54 CEST Almis mediarum ​Under Sörmlandsdagen den 26 september kommer Monica Åsmyr, VD för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB överlämna utmärkelsen Årets Nybyggare 2014. Utmärkelsen Årets nybyggare ges till personer med utländsk bakgrund och som med begränsade resurser startat eller utvecklat sitt företag i länet. Syftet med utmärkelserna lyfta fram goda exempel och förebilder.

2014-09-23 16:30 CEST Eskilstuna kommun Skolinspektionen avstår från vidare åtgärder vad gäller medarbetares skyldighet att skyndsamt göra en orosanmälan angående barn i förskolan.

Sverige vill leda utvecklingen mot innovativa möten

2014-09-23 15:55 CEST Sigtuna Meetings IACC Europe samlar rekordmånga till sitt årsmöte i Stockholm och Sigtuna 4-6 oktober. Det är långt över 70 deltagare som samlas lördagen den 4 oktober för att under två intensiva dagar nätverka, lära av varandra och inspireras av Sverige som mötesdestination, några kommer så långt ifrån som USA, Japan och Australien. Temat för konferensen är ”Challenge yourself - think differently”.

Eskilstuna Kombiterminal investerar i ny containerladdare för smartare godshantering

2014-09-23 11:07 CEST Eskilstuna+Strängnäs Logistik - Idag upptar tomma containrar en stor del av kapaciteten vid järnvägstransporter. För att effektivisera transporterna och nyttja järnvägskapaciteten bättre investerar vi i en containerladdare, säger Pär Svensson, Eskilstuna Logistik Containerladdaren "Load Plate" förenklar och effektiviserar lastning och medför att godset packas optimalt och ger upp till 25% större godsmängd per container.

Författarintervjuer och monter när Eskilstuna stadsbibliotek deltar på Bok- och biblioteksmässan med 25-årsjublierande Svenska Deckarbiblioteket

2014-09-23 07:56 CEST Eskilstuna kommun Den 25-28 september finns Eskilstuna stadsbibliotek med Svenska Deckarbiblioteket på plats på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg med monter och scenprogram. Deltagandet i mässan är en del i Deckarstaden Eskilstunas firande av Svenska Deckarbibliotekets 25-årsjubileum. Även Lilla deckarbiblioteket lyfts fram i montern och på scenen.

2014-09-22 16:00 CEST Katrineholms kommun PRESSINBJUDAN: Du är välkommen att delta när Katrineholms kommuns nya politiska majoritet för den kommande mandatperioden 2015 – 2018, ska presenteras.

Forskarfredag 26 september: möt forskare och ta del av spännande forskning på Stadsmuseet, Stadsbiblioteket och andra platser i Eskilstuna

2014-09-22 14:17 CEST Eskilstuna kommun Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb! Fredagen den 26 september möter du forskare från Mälardalens högskola (MDH) på bland annat Stadsbiblioteket, Eskilstuna stadsmuseum och högskolan. Totalt kommer nästan 30 forskare att på olika sätt berätta om sin forskning.