Pressmeddelanden

2014-06-04 07:55 CEST EQC Group Pär Larssons erfarenheter av att bygga upp företaget Fiskarhedenvillan från grunden kommer att vara värdefulla för EQC-koncernens fortsatta positiva utveckling.

Pressinbjudan: Örebro växer – vad är på gång i Örebro?

2014-06-04 07:50 CEST Örebro kommun Örebro växer och vi har flera nya stadsdelar på gång. Allmänheten och media hälsas välkomna till Krämaren torsdag den 5 juni och lördagen den 7 juni när ansvariga tjänstemän och politiker finns på plats och berättar om aktuella projekt.

Örebro kommun bygger ut det kommunala vatten- och avloppsnätet

2014-06-02 14:28 CEST Örebro kommun Nu är det beslutat i Kommunfullmäktige att Örebro kommun kommer att bygga ut vatten- och avloppsnätet, vilka områden som ska prioriteras och när utbyggnaden ska ske. Det står i den VA-plan som nu är antagen. Allmänheten och media hälsas välkomna till ett informationsmöte om VA-utbyggnaden 25 juni.

Invigning av det återuppbyggda templet i Sommarro

2014-06-02 13:29 CEST Örebro kommun Lusthuset på kullen vid Sommarro i Örebro, Templet kallat, brann ner till grunden den 16 augusti 2010. Det är nu återuppbyggt så nära originalutseendet som möjligt. Media och allmänheten hälsas välkomna till invigningen fredagen den 6 juni

Arvoden till förtroendevalda i Örebro kommun

2014-05-28 15:19 CEST Örebro kommun Som förtroendevald har man rätt till arvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst. Det har visat sig att underlagen för utbetalning har innehållit en del brister. För att säkerställa en enkel och korrekt hantering av detta kommer nu rutiner och riktlinjer att ses över.

Lager 157 tillsammans med världseliten inom längdskidåkning

2014-05-28 13:00 CEST Lager 157 Under de senaste åren har modekedjan Lager 157 framgångsrikt drivit utvecklingen av funktionskläder till barn och ungdomar. Nu utökar företaget sortimentet på kvalitativa och prisvärda funktionskläder till vuxna. Som ett led i den satsningen inleder Lager 157 ett samarbete med några av världens mest framgångsrika längdskidåkare i Lager 157 SKI TEAM.

 Ny doktorsavhandling kan leda till bättre skadeprevention för äldre

2014-05-27 13:00 CEST Högskolan i Halmstad Folkhälsoinstitutet beräknar att en tredjedel av alla äldre årligen drabbas av fallolyckor. En förklaring är nedsatt syn, men en doktorsavhandling i medicinsk vetenskap visar att orsakerna bakom fallskador är mer komplexa än så. Upptäckter som kan leda till bättre skadeprevention för äldre. Avhandlingen, av Jeanette Källstrand-Eriksson, läggs fram på fredag den 30 maj vid Högskolan i Halmstad.

Kommunerna satsar i snitt 412 kr per invånare på folkbiblioteksverksamheten

2014-05-27 08:48 CEST Kungl. biblioteket Vid midnatt publicerade Sveriges officiella biblioteksstatistik för 2013. I rapporten framgår bland annat att kommunerna satsar i snitt 412 kr per invånare på folkbiblioteksstatistiken, att e-boksutlånen ökat med 43 procent under det senaste året och att mer än 113 000 aktiviteter riktade till allmänheten arrangerades.

2014-05-26 10:00 CEST Högskolan i Halmstad Sjukvårdspersonalens råd har betydelse för livsstilsförändringar, men rådgivningen är inte jämlikt fördelad och är inte heller tydlig i den kliniska verksamheten. Med ett större inslag av motiverande samtal skulle de bli effektivare. Elisabeth Brobeck redovisar undersökningar om livsstilssamtal och hälsofrämjande arbete i sin doktorsavhandling vid Örebro universitet och Högskolan i Halmstad.

Pressinbjudan: Örebro kommun DNA-märker för att minska stöldrisken

2014-05-26 08:00 CEST Örebro kommun Örebro är första kommunen som börjar DNA-märka på bred front. I ett första steg sker märkning av datorer. Märkningen är ett samarbete mellan Örebro kommun, Örebro brottsförebyggande råd och polisen i Örebro län. Media hälsas välkomna till en gemensam presskonferens den 28 maj.