Pressmeddelanden

Örebro kommun får ny miljöchef

2013-10-22 16:01 CEST Örebro kommun Anna Billgren blir Örebro kommuns nya miljöchef, och kommer därmed att leda Miljökontoret, vars uppdrag handlar om att arbeta för människors hälsa och miljön.

Ökat cyklande i Örebro

2013-10-22 14:24 CEST Örebro kommun Var fjärde resa i kommunen sker med cykel, vilket gör Örebro till en mycket bra cykelstad. Men målet är att ännu fler ska lämna bilen hemma. Nu tar Örebro kommun ett samlat grepp på frågan med en handlingsplan för ökat cyklande.

Pressinbjudan: Nu inviger vi utställningen Kretsloppslandet i Tekniska kvarnen, Örebro

2013-10-21 08:04 CEST Örebro kommun Kretsloppslandet är en unik utställning på temat hållbar utveckling och den enda i sitt slag i Sverige. Utställningen bygger på interaktion och besökaren får på ett annorlunda sätt lära sig hur det funkar med vatten och avfall i vårt samhälle. Den ger även inspiration att i vardagen göra val som är bra för miljön. Vi hälsar medias representanter välkomna till invigningen av utställningen.

Bokia Marieberg blir Akademibokhandeln

2013-10-11 10:00 CEST Akademibokhandeln I och med samgåendet mellan bokhandelskedjorna Bokia och Akademibokhandeln kommer samtliga butiker att byta namn till Akademibokhandeln. Förändringen genomförs successivt under hösten med målet att vara helt klart till årets julhandel. Omprofileringen av Bokia Marieberg har nu genomförts.

Angelägna samtal: Varför mår vi så dåligt när vi har det så bra?

2013-10-11 09:00 CEST Studieförbundet Bilda Den psykiska ohälsan ökar i Sverige, samtidigt som vi har det väldigt bra materiellt sätt. Vad fattas oss? Vad spelar andlighet och kultur för roll för vår hälsa? Författaren, psykologen och psykoterapeuten Patricia Tudor-Sandahl samtalar med Mats Nilsson, tidigare konsthallschef och nu projektledare för Open Art, om vårt behov av mening och sammanhang.

Pressinbjudan: Örebro tar nya krafttag mot hemlöshet

2013-10-08 14:46 CEST Örebro kommun Alla har rätt att ha någonstans att bo. Örebro ska bli bäst i Sverige på att motverka hemlöshet och utanförskap på bostadsmarknaden och har nu tagit ytterligare ett steg mot detta mål genom ett nytt samarbetsavtal mellan kommunen och lokala fastighetsägare om så kallade övergångsbostäder. Media hälsas välkomna till undertecknandet av det nya samarbetsavtalet, imorgon 9 oktober.

Sekelskiftesmarknad i Wadköping, Örebro

2013-10-08 09:21 CEST Örebro kommun Söndagen den 13 oktober kl. 11–16 är du välkommen att uppleva vår sekelskiftesmarknad i Wadköping. Det blir torgmarknad, varietéföreställning, sekelskiftesmusik och mycket mer.

Känslor, relationer och sexualitet

2013-10-08 08:00 CEST Örebro kommun Örebro kommun tar nu tag i frågan att ge personer med kognitiv funktionsnedsättning stöd i frågor som rör känslor, relationer och sexualitet, ett tidigare försummat område.

Arbetsmarknadsdag i Vivalla, Örebro

2013-10-02 08:15 CEST Örebro kommun Inspirationsdag om arbete, utbildning och egenföretagande. Möt utställare från företag, myndighet och kommun på Vivalla torg, 9 oktober kl. 13–16

2013-10-01 13:00 CEST Bergslagsdiagonalen Utvecklingen av det nordsydliga, nationella stamvägsstråket Bergslagsdiagonalen/RV50 har sedan 90-talet drivits på av Partnerskap Bergslagsdiagonalen, ett gränsöverskridande samarbetsorgan för de 15 kommunerna längs vägen. Partnerskap Bergslagsdiagonalen har yttrat sig över förslaget till Nationell transportplan 2014-2025 och finner mycket som är positivt, men även några allvarliga brister.