Pressmeddelanden

2015-09-08 17:14 CEST Avesta kommun Den 17-18 september arrangeras en internationell konferens i Avesta. Temat är "Avgiftsfri kollektivtrafik som tillväxtfaktor". Under två dagar delar man erfarenheter och tar del av studier kring avgiftsfri kollektivtrafik utifrån tre perspektiv; befolkningsutveckling, hållbarhet och jämlikhet. Konferensen samlar 130 deltagare, varav ett trettiotal från Europa och övriga världen.

MY LIGHT FUTURE I AVESTA 12/9-11/10

2015-09-08 14:36 CEST Avesta kommun Avesta Art avslutas och samtidigt invigs en ny konstutställning i Avesta centrum. Tillsammans med den tidigare Avesta Art-konstnären och ljuskonstnären Aleksandra Stratimirovic förverkligar vi konstprojektet MY LIGHT FUTURE. Konsten tar nu plats i det offentliga rummet, i skyltfönster och butiker längs Kungsgatan i Avesta. Välkommen på pressvisning 11/9 kl 14.00 i Aaltohuset (Kungsgatan 2 Avesta)

2015-08-31 15:48 CEST Avesta kommun ​Onsdag den 16 september och torsdag den 17 september är det dags för Olympic Day på Avestavallen och intilliggande arenor. Här tänds den olympiska elden och väcks den olympiska drömmen då sammanlagt cirka 700 elever från olika skolor i området kommer att finnas på plats för att prova på idrotter och träffa inspirerande olympier.

2015-08-17 17:39 CEST Avesta kommun Nya siffror från SCB visar att Avesta kommun haft en positiv befolkningsutveckling även under det andra kvartalet 2015. Under första halvåret 2015 har Avesta växt med totalt 308 personer. Det innebär att Avesta kommun står för nästan en tredjedel av Dalarnas totala befolkningsökning. Kopplar man det till befolkningens storlek så är det den åttonde största procentuella ökningen i Sverige.

2015-08-12 11:32 CEST Avesta kommun Torsdag till söndag samlas unga anhöriga till demenssjuka från hela Sverige på Sjöviks folkhögskola utanför Avesta. Anhöriglägret som anordnas av Avesta kommun med stöd från Alzheimerfonden ska bland annat hjälpa deltagarna att bryta känslan av ensamhet. Det finns ett jättestort behov av den här typen av stöd, menar Karin Lindholm, anhörigsamordnare i Avesta kommun.

Koppardalen i Avesta hyllas i rapport

2015-08-03 12:01 CEST Avesta kommun ​Att avsätta pengar till att bevara värdefulla kulturhistoriska miljöer leder till flera positiva effekter, det konstaterar Riksantikvarieämbetet i en rapport som nyligen överlämnades till regeringen. Koppardalen i Avesta hyllas som ett av sex goda exempel på lyckade restaureringar av äldre kulturmiljöer i Sverige.

2015-07-29 14:05 CEST Avesta kommun Avgiftsfri kollektivtrafik debatteras flitigt och många ögon riktas mot Avesta som haft avgiftsfri busstrafik i kommunen sedan 2012. I september står Avesta kommun värd för nästa stora internationella konferens på temat. Nyfikna och erfarna från bland annat Island, Estland, Holland, England och Kanada samlas i Avesta för att dela erfarenheter och ta del av studier kring avgiftsfri kollektivtrafik.

Mötesplats Sparbanken

2015-07-15 14:13 CEST Södra Dalarnas Sparbank ​På fredag 17/7 öppnar Södra Dalarnas Sparbank upp dörrarna till Mötesplats Sparbanken, ett café i bankens lokaler vid Hökartorget i Hedemora.

Södra Dalarnas Sparbank medverkar i Almedalen

2015-06-25 15:44 CEST Södra Dalarnas Sparbank ​Bankens VD Mirja Herrdin och personalchef Catarina Wahlert finns på plats i Almedalen för att tillsammans med Sparbankernas Riksförbund och andra sparbanker sprida kunskap om Sparbankerna och visa att en sparbank är så mycket mer än en vanlig bank.

2015-06-22 09:11 CEST Södra Dalarnas Sparbank