Pressmeddelanden

Patienterna nöjda med Dalarnas akutmottagningar

2015-04-14 10:05 CEST Landstinget Dalarna Dalarna ligger väl till i den Nationella patientenkäten för akutmottagningar. På majoriteten av frågorna ligger Dalarna över riksgenomsnittet och på flera av dem är resultatet bland de fem bästa. För Dalarnas del har mätningarna genomförts på akutmottagningarna vid lasaretten i Falun, Mora och Avesta.

Magsjukeutbrott på Avesta lasarett

2015-04-13 13:33 CEST Landstinget Dalarna Det är för närvarande ett magsjukeutbrott på Avesta lasarett. Främst är medicinkliniken och akutmottagningen drabbade.

2015-04-02 12:19 CEST Avesta kommun Beläggningen på Avesta lasarett är hög just nu, vilket påverkar sjukhusets möjlighet att ta omhand nya patienter. Av det skälet skälet har Avesta omsorgsstyrelse kallat till ett extra sammanträde för att diskutera läget och hitta lösningar. Tisdag 7 april kl 12.00, Lokal: Omsorgsstyrelsens sammanträdesrum, Marcusgatan 25, Avesta välkomnas media för att ta del av de beslut som fattats.

2015-03-18 16:01 CET Avesta kommun ​I en omfattande annonskampanj i landets byggtidningar, hoppas Avesta kommun kunna intressera och locka investerare och byggföretag för att bygga de nya bostäder som behövs i kommunen. Avestas morötter är centralt belägna tomter som man erbjuder till försäljning mot löfte om att de kommer att bebyggas snart.

2015-03-16 22:10 CET Avesta kommun Onsdag 18 mars kl. 14.00 inbjuds medierna att närvara vid en pressträff i Grovplåten, Koppardalens utvecklingscentrum.

2015-03-12 12:29 CET Avesta kommun Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning har undersökt om den oxfilé som serveras på restaurangerna i Avesta, Fagersta och Norberg består av nötkött. 18 restauranger kontrollerades i början av mars och samtliga provsvar visar positivt för nötkött.

2015-03-09 13:09 CET Avesta kommun ​Medierna inbjuds att närvara vid invigningen av Campus Avesta på torsdag den 12 mars kl. 16.00. Därefter hålls öppet hus fram till kl 18.00. Campus Avesta ligger i Koppardalens Utvecklingscentrum.

2015-03-09 13:07 CET Avesta kommun ​Medierna inbjuds att närvara vid en workshop om framtidens boende för äldre i Avesta. I Avesta är var fjärde invånare 65 år eller äldre och antalet personer som är 80 år och äldre kommer att fördubblas inom några decennier. Hur ser boendet för Avestas äldre befolkning ut idag och i framtiden? Vad bör beaktas i planering och utformning av boende och närmiljö för äldre?

2015-03-09 12:08 CET Avesta kommun ​Avesta kommun välkomnar till en kväll med föräldraskap i fokus. Mikael Gunnardo föreläser om konsten att hitta den goda balansen mellan ramar och kramar.

Smycken i detaljhandeln har analyserats i arbetet för en giftfri vardag

2015-02-23 08:00 CET Avesta kommun ​Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning har deltagit i ”Smycken i detaljhandeln” - ett samverkansprojekt som drivits av Kemikalieinspektionen tillsammans med cirka 100 av landets kommuner under 2014. Projektet är en del av miljöenhetens arbete för en giftfri vardag.