Pressmeddelanden

2010-11-15 13:25 CET Svenska Röda Korset Barn och ungdomar som placerats på institutioner och familjehem har utsatts för kränkningar, vanvård och övergrepp. En statlig utrednings resultat sprids i landet för att förhindra att dagens unga inte kommer till samma skada.

2010-10-26 08:00 CEST Svenska Röda Korset Hur ser våra normer på arbetsplatser ut? Hur kan vi skapa en mer inkluderande arbetsplats? Ur ett samhällsperspektiv är det viktigt att utforma arbetslivet så att det passar människors förutsättningar och behov, för att undvika negativa effekter i form av utslagning och sjukfrånvaro. Det handlar om att utnyttja våra resurser effektivt..

2010-10-11 11:47 CEST Svenska Röda Korset Ett förtydligande av tidigare pressmeddelande då det inte är allmänt känt att tjänstemannaorganisationen och frivilligledet inte sorterar under samma ”tak”. Tjänstemän är anställda centralt av Röda Korset och anställda på mötesplats Kupor är anställda av lokalföreningarna.

2010-09-16 08:00 CEST Svenska Röda Korset Det mänskliga lidandet i Pakistan efter översvämningskatastrofen är enormt. Nu gör TV4, Svenska Hockeyligan, Sportbladet och Röda Korset en kraftsamling för att uppmärksamma katastrofen och hjälpa de drabbade. Under parollen Elitserien för Pakistan går TV4, Svenska Hockeyligan, Sportbladet och Röda Korset ihop för att hjälpa de katastrofdrabbade i Pakistan.

2010-08-27 15:34 CEST Svenska Röda Korset När människor är i nöd, visar Region Södra Norrlands rödakorskretsar och mötesplats Kupor att Röda Korset ställer upp för varandra.

2010-08-17 09:19 CEST Svenska Röda Korset Hundratusentals människor i Pakistan har förlorat allt de äger i översvämningarna. Just nu besöker Börge Brende, generalsekreterare för Norska Röda Korset, översvämmade områden i Nordvästra Pakistan. Han vittnar om den stora förstörelsen och poängterar att behoven är enormt stora

2010-08-17 08:00 CEST Svenska Röda Korset Detta sätter många kommuners humanism och respekt för mänskliga rättigheter på prov. Vissa främlingsfientliga strömningar går ihop, bildar grupper och mobiliserar för att på demokratiska vägar stänga ute människor och försvåra flyktingars möjlighet att integreras i samhället. En del människor lämnar sina osäkra och krisdrabbade länder i hopp om ett bättre och säkrare liv i Europa.

2010-08-11 09:15 CEST Svenska Röda Korset Översvämningarna i Pakistan är de värsta på 80 år. Över 1 400 människor har omkommit, 500 000 människor har evakuerats och över tolv miljoner människor beräknas vara drabbade, enligt landets myndigheter. FN anser att de humanitära behoven är på samma nivå som jordbävningen i slutet av 2005

2010-06-19 08:30 CEST Svenska Röda Korset På söndag, den 20 juni kl. 18,00 besöker Abdoul Baki Labodja, Hägragården i Dvärsätt, i Krokoms kommun där han kommer att berätta hur arbetet med att bygga brunnar i DR Kongo går till. Abdoul Baki Labodja arbetar för Röda Korset i DR Kongo med brunnsprojektet. Under sitt besök i Sverige kommer han att besöka Krokom och Linköping för att berätta om projektets utveckling och framgångar.

2010-06-18 08:00 CEST Svenska Röda Korset På söndag, den 20 juni kl. 18,00 besöker Abdoul Baki Labodja, Hägragården i Dvärsätt, i Krokoms kommun där han kommer att berätta hur arbetet med att bygga brunnar i DR Kongo går till. Abdoul Baki Labodja arbetar för Röda Korset i DR Kongo med brunnsprojektet. Under sitt besök i Sverige kommer han att besöka Krokom och Linköping för att berätta om projektets utveckling och framgångar.