Pressmeddelanden

Nu startar utvecklingen av Lindholmshamnen.

2015-01-22 09:35 CET HSB Göteborg Ett helt nytt område på Lindholmen kan nu ta fart efter att detaljplanen vunnit laga kraft. I det gamla varvsområdet vid vattnet kommer 450 lägenheter och cirka 3 000 kvm för service, butiker och restaurang växa fram.Lindholmshamnen är en del i utvecklingen av Älvstaden och göteborgarnas önskemål att komma närmare vattnet. Visionen är ett grönt område där det är enkelt att leva hållbart.

Folkuniversitetet Region Väst startar nio yrkeshögskoleutbildningar

2015-01-21 16:16 CET Folkuniversitetet Göteborg Myndigheten för yrkeshögskolan beviljar Folkuniversitetet Region Väst tillstånd att starta nio yrkeshögskoleutbildningar efter ansökningsomgången 2014.

Stjärnspäckad ungdomsdag på Flyinge

2015-01-21 15:03 CET Svenska Ridsportförbundet Show, clinics och ryttarstjärnor när Skånes Ridsportförbunds Ungdomssektion fixar gratis heldag för allmänheten och unga ridsportare. TV-kanalen Horse1 sänder.

2015-01-21 10:56 CET Halmstads kommun Nu har Halmstad fått sina två första krogar som certifierats mot knark. Media inbjuds att under torsdagen delta under en kort ceremoni där Fox and Anchor och Roberts Coffee får sina medlemstavlor av representanter från Halmstads kommun och Polisen i Halmstad.

NSG Group medverkar på ISE-mässan i Amsterdam

2015-01-21 10:42 CET Pilkington Floatglas AB 10-12 februari 2015 kommer NSG Group att visa upp sitt produktsortiment av högpresterande glas vid ISE-mässan (Integrated Systems Europe) i Amsterdam.

2015-01-21 10:04 CET Deflamo AB Deflamo AB tidigarelägger offentliggörandet av bokslutskommunikén för 2014. Bolaget offentliggör rapporten måndagen den 2 februari 2015 istället för, som tidigare kommunicerat, den 13 februari.

2015-01-21 09:50 CET Deflamo AB Styrelsen i Deflamo AB har med stöd av bemyndigande från årsstämman 12 juni 2014, beslutat om nyemission av Units bestående av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare, om totalt cirka 17,1 MSEK. Teckningsförbindelser motsvarande 38,4% av emissionen har lämnats till Bolaget. Ett av huvudmotiven för emissionen är byggandet av egen produktionsanläggning i Malmö.

2015-01-21 09:37 CET Deflamo AB Per-Erik Velin lämnar en tjänst som Global Director Marketing & Sales på Vencorex i Frankrike. Han har tidigare ett flertal kvalificerade befattningar inom Perstorpkoncernen. "Per-Eriks mångåriga erfarenhet av specialkemiområdet, i kombination med hans erfarenhet av ledande befattningar, gör att vi är mycket nöjda med rekryteringen", säger styrelseordförande Jan-Ove Aspeblad.

Halmstad får digitala skärmar längs med E6:an

2015-01-21 08:54 CET Destination Halmstad ​I dagarna har Halmstad fått den första ledskärmen uppsatt längs med E6:an i höjd med Holm. Detta är ett led i att öka informationen om vad som händer i Halmstad.

Maria Friberg – foto och video

2015-01-21 06:00 CET Halmstads kommun Halmstads Konsthall visar ett urval av fotografier där Maria Friberg undersöker människans förhållande till naturen, olika maktpositioner men även hur tekniken idag har blivit en naturlig del av vår vardag. Utställningen med Maria Friberg – en av Sveriges främsta fotografer inom iscensatt fotografi – invigs den 4 februari kl. 17.00.