Pressmeddelanden

2011-04-08 08:44 CEST Skånes Djurpark Före och efter påskveckan kommer hela 1500 andraklassare att få en pedagogisk heldagsupplevelse i Skånes Djurpark! Förutom egna upptäckter bland djuren kommer det att finnas ett antal bemannade stationer med olika aktiviteter. Färs & Frosta Sparbank finansierar projektet och eleverna bjuds på både aktiviteter och busstransport.

2011-03-15 08:30 CET We Effect Allt fler använder sig av möjligheten att skänka panten till biståndsverksamhet. Under 2010 gav den gula Biståndsknappen på pantautomaterna i Coops butiker 7,3 miljoner kronor, nära en miljon kronor mer än året innan. Pengarna går till de båda biståndsorganisationerna Kooperation Utan Gränser och Vi-skogen.

2011-03-07 17:29 CET Skånes Djurpark Skånes Djurpark har idag könsbestämt de tre björnungar som föddes på djurparken i januari. I samband med könsbestämmningen vägdes och chipmärktes björnungarna också.

2011-02-15 13:42 CET Skånes Djurpark De första månaderna på 2011 ser ut att bli en riktig babyboom för Skånes Djurpark. Under de senaste veckorna har det fötts både järvungar och björnungar.

2010-11-08 17:13 CET Skånes Djurpark Idag började förvandlingen av snårig bokskog och stenig mark i Skånes Djurpark till ett nytt attraktivt område för parkens tre ungbjörnar. Ungbjörnshägnet kommer att bli ca 3000kvm och skall ligga ovanför varggången mot befintligt björnhägn.

2010-11-05 09:11 CET Skånes Djurpark Nu inleder Stiftelsen Skånes Djurpark arbetet med att utveckla djurparken. Vi börjar med att bygga ett nytt ungbjörnshägn! Vi vill skapa en modern björnhållning, där ungbjörnar, när de lämnar sin mamma, kan ge sig ut på egen hand. Målsättningen är att arbetet ska vara klart innan våra tre ungbjörnar vaknar efter idevistelsen.

2010-10-20 12:35 CEST Skånes Djurpark

2010-10-12 16:45 CEST Skånes Djurpark

2010-09-23 08:57 CEST Skånes Djurpark

2010-09-20 11:10 CEST Lunds kommun Slutpresentation av Kävlingeåprojektet: De våtmarker som anlagts inom projektet minskar kvävetransporten till havet med 108 ton per år – ett kostnadseffektivt sätt att minska övergödningen. Projektet har utvärderats av extern expertis och fått med beröm godkänt! Tid & Plats: Onsdag 22 sept, kl 9.00-9.45, Byggmästargatan 4, Lund, 4:e vån.