Kontaktpersoner

Daniel Dronjak Nordqvist (M)

Huddinge kommun Kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande. Ansvarar för kommunens ekonomi, näringslivsfrågor samt personalfrågor. Politisk sekreterare Li Björk Telefon: 08-535 301 47 E-post: li.bjork@huddinge.se

Cristina Gonzalez Pons
Camila Fekete
Thomas Hultgren
Jonny Jergander
 Roger Höglund

Huddinge kommun Roger Höglund är ansvarig för kommunikationsfrågor och varumärkesarbete i kommunen och har det övergripande ansvaret för kommunens alla officiella informationskanaler.

Alexandra Göransson
Susanne Gyllenslätt

Karolinska Institutet Science Park AB Susanne Gyllenslätt är koordinator för KI Science Park i Flemingsberg.

Märit Johansson

Karolinska Institutet Science Park AB Märit Johansson är disputerad apotekare och har tidigare varit vetenskaplig sekreterare och vice VD i Apotekarsocieteten. Mellan 2008 och 2013 var hon ledamot av Läkemedelsverkets styrelse.

Bo Milton

Sjödalsgymnasiet