Kontaktpersoner

 Roger Höglund

Huddinge kommun Roger Höglund är ansvarig för kommunikationsfrågor och varumärkesarbete i kommunen och har det övergripande ansvaret för kommunens alla officiella informationskanaler.

Maria Eliasson

Sjödalsgymnasiet

Carin Alm

Sjödalsgymnasiet

Jenny Edgerton Hyenstrand

Sjödalsgymnasiet

Monica Guri

Sjödalsgymnasiet

Alexandra Göransson
Susanne Gyllenslätt

Karolinska Institutet Science Park AB Susanne Gyllenslätt är koordinator för KI Science Park i Flemingsberg.

Märit Johansson

Karolinska Institutet Science Park AB Märit Johansson är disputerad apotekare och har tidigare varit vetenskaplig sekreterare och vice VD i Apotekarsocieteten. Sedan 2008 är hon styrelseledamot i Läkemedelsverket.

Bo Milton

Sjödalsgymnasiet

Agneta Lovén

Sjödalsgymnasiet