Kontaktpersoner

Vesna Jovic

Huddinge kommun Vesna Jovic är kommunens ledande tjänsteman och har bland annat till uppgift att initiera och samordna utvecklingen av den kommunala verksamheten med fokus på helhet och strategi.

Daniel Dronjak Nordqvist (M)

Huddinge kommun Kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande. Ansvarar för kommunens ekonomi, näringslivsfrågor samt personalfrågor. Politisk sekreterare Li Björk Telefon: 08-535 301 47 E-post: li.bjork@huddinge.se

Cristina Gonzalez Pons
Camila Fekete
Jonny Jergander
 Roger Höglund

Huddinge kommun Roger Höglund är ansvarig för kommunikationsfrågor och varumärkesarbete i kommunen och har det övergripande ansvaret för kommunens alla officiella informationskanaler.

Alexandra Göransson
Susanne Gyllenslätt

Karolinska Institutet Science Park AB Susanne Gyllenslätt är koordinator för KI Science Park i Flemingsberg.

Märit Johansson

Karolinska Institutet Science Park AB Märit Johansson är disputerad apotekare och har tidigare varit vetenskaplig sekreterare och vice VD i Apotekarsocieteten. Mellan 2008 och 2013 var hon ledamot av Läkemedelsverkets styrelse.

Bo Milton

Sjödalsgymnasiet