Kontaktpersoner

Cecilia Nordin
Reine Flodin
Lena Kempe
Sara Jängnemyr
Ulrika Bremberg

Flemingsberg

Vesna Jovic

Huddinge kommun Vesna Jovic är kommunens ledande tjänsteman och har bland annat till uppgift att initiera och samordna utvecklingen av den kommunala verksamheten med fokus på helhet och strategi.

Daniel Dronjak Nordqvist (M)

Huddinge kommun Kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande. Ansvarar för kommunens ekonomi, näringslivsfrågor samt personalfrågor. Politisk sekreterare Li Björk Telefon: 08-535 301 47 E-post: li.bjork@huddinge.se

Cristina Gonzalez Pons
Camila Fekete