Kontaktpersoner

Susanne Gyllenslätt

Karolinska Institutet Science Park AB Susanne Gyllenslätt är koordinator för KI Science Park i Flemingsberg.

Märit Johansson

Karolinska Institutet Science Park AB Märit Johansson är disputerad apotekare och har tidigare varit vetenskaplig sekreterare och vice VD i Apotekarsocieteten. Sedan 2008 är hon styrelseledamot i Läkemedelsverket.

Bo Milton

Sjödalsgymnasiet

Agneta Lovén

Sjödalsgymnasiet

Britt Björneke

Vänsterpartiet Huddinge

Elisabeth Biström

Vänsterpartiet Huddinge

Urtidsparken