Pressmeddelanden

Digiversitet tar plats i Stockholm Väst

2015-06-24 09:24 CEST Järfälla kommun Startskottet har gått för Järfälla kommun och fastighetsbolaget Atrium Ljungbergs gemensamma projekt att utveckla framtidens lärosäte i Stockholm Väst. Under tisdagen arrangerades seminariet "Plats för digiversity" - ett samtal och dialog om utvecklingen av nydanande läromiljöer för högre studier. Deltog gjorde bland andra ministern för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson.

2015-06-18 10:00 CEST Kista Science City Idag grundläggs Urban ICT Arena – en framtidssäkrad ICT-arena för hållbara städer, stärkt innovation och framtida arbetstillfällen – en samverkansarena med internationell lyskraft.

Fler bostäder och boulevarder i framtidens Jakobsberg

2015-06-17 08:00 CEST Järfälla kommun I Jakobsberg finns mycket goda förutsättningar för förtätning för ett attraktivare stadsliv. Genom att bland annat förvandla en överdimensionerad trafikled till stadsgata kan ytterligare 3000-4500 bostäder byggas i området.

Så ska Barkarbystaden växa ännu mer

2015-06-16 08:00 CEST Järfälla kommun När Järfälla får tunnelbana ökar kraven och möjligheterna att bygga fler bostäder i Barkarbystaden och skapa en levande stad. Nu ska Program för Barkarbystaden, ett tillägg till den fördjupade översiktsplanen från 2006, ut på samråd. I den nya planen ryms upp till 18 000 bostäder på Barkarbyfältet.

2015-06-12 11:01 CEST SABO AB Svenska Bostäder, Stockholmshem, Familjebostäder i Stockholm och Järfällahus välkomnas som medlemmar i bransch- och intresseorganisationen SABO. - Jag är mycket glad. Företagen är viktiga för Stockholmsregionen och med ett medlemskap i SABO blir det lättare att få rejäl fart på bostadsbyggandet, säger Leif Jakobsson, ordförande för SABO.

Nytt avtal om Järfällas nya simhall

2015-06-12 08:00 CEST Järfälla kommun Järfälla kommun har tecknat avtal med företaget Tagehus om bygget och driften av Järfällas nya simhall. Simhallen ska vara färdig årsskiftet 2017/2018.

Ny simhall byggs i Järfälla

2015-06-11 13:04 CEST Medley AB ​En toppmodern anläggning ska ersätta den nuvarande simhallen i Jakobsberg. Bygget påbörjas hösten 2015 och den nya simhallen beräknas kunna invigas kring årsskiftet 2017-2018. Anläggningen ska byggas och ägas Tagehus Holding AB och Medley kommer att ansvara för driften av verksamheten.

Järfälla prisar två pedagoger

2015-06-08 14:39 CEST Järfälla kommun Järfällas Pedagogpris 2015 går till Samuel Westman, gymnasielärare och närvarocoach på Yrkestekniskt Centrum, YTC, samt till Agneta van Tol, förskollärare på Nibble förskola.

Järfälla inför barnomsorg på obekväm arbetstid

2015-06-05 09:03 CEST Järfälla kommun Från den 1 januari 2016 erbjuder Järfälla kommun omsorg på kvällar, nätter och helger för de familjer som arbetar obekväm arbetstid eller har behov av annan särskild anledning.

2015-06-04 11:51 CEST Deflamo AB ​Malmö den 4 juni 2015 • Två nya uppföljningsorder om sammanlagt 5 ton • Produktionsanläggning: Väsentliga delar beställda och rekrytering har påbörjats • Legotillverkare kontrakteras Svenska Deflamo AB, som utvecklar, tillverkar och säljer miljöanpassade flamskyddsmedel under produktnamnet Apyrum, har tagit emot två uppföljningsorder om totalt 5 ton från en av bolagets befintliga kunder.