Pressmeddelanden

2015-06-23 08:10 CEST Myndigheten för yrkeshögskolan Det råder en mycket stor skillnad mellan det utlovade antalet lärarledda lektioner och det praktiska utfallet för Plushögskolans yrkeshögskoleutbildningar. Nu får Plushögskolan allvarlig kritik av tillsynsmyndigheten. Diskrepansen är påfallande stor, och bortfallet ligger på mellan två och tretton timmar i veckan för varje utbildning.

Personalens rådiga ingripande uppmärksammas av nämnd

2015-06-18 16:12 CEST Alla tiders Kalmar Onsdagens sammanträde i omsorgsnämnden inleddes med ett uppmärksammande av personalen som arbetade den kväll i maj då en brand bröt ut på Norrlidshemmet.

Kalmar – bland de mest äldrevänliga kommunerna

2015-06-17 12:30 CEST Alla tiders Kalmar Det var inte länge sen Kalmar placerade sig som den elfte bästa kommunen att bo i för äldre i Fokus kommunrankning för år 2014. När PRO:s gedigna Äldrebarometern 2015 presenteras hamnar Kalmar bland de mest äldrevänliga kommunerna, nämligen på plats åtta av 181 jämförda kommuner.

2015-06-17 09:00 CEST Alla tiders Kalmar I morgon torsdag 18 juni hälsar vi solen verkligt välkommen till Rinkabyholms förskola. Då inviger vi Kalmars första förskola med solceller på taket. Solcellerna kommer att producera så mycket el att skolans energianvändning blir lika låg som ett passivhus.

2015-06-16 07:45 CEST Alla tiders Kalmar Vi är stolta över och vill uppmärksamma den byggda miljön i Kalmar. Därför delar vi årligen ut ett stadsbyggnadspris till ett byggnadsverk eller för insatser som gynnat stadsbyggnadsfrågor. Vi ber allmänheten att skicka in förslag på potentiella pristagare. I morgon onsdag 17 juni berättar vi vem som får årets stadsbyggnadspris!

2015-06-15 08:00 CEST Alla tiders Kalmar Kalmar har länge arbetat framgångsrikt med att bekämpa arbetslösheten. Men vi vill mer! Därför kommer vi att fördjupa vårt samarbete med Arbetsförmedlingen för att fram till år 2019 halvera arbetslösheten i Kalmar.

2015-06-12 08:55 CEST Alla tiders Kalmar Omsorgsförvaltningens ekonomiska läge är klart förbättrat i den senaste prognosen. I budgeten för år 2015 fanns både anpassning till standardkostnad och stabil ekonomi på -11 miljoner. Totalt väntas nu förvaltningen nå ekonomisk balans vid årsskiftet.

Berikande gåvor till demensavdelningar

2015-06-11 10:15 CEST Alla tiders Kalmar Under de senaste veckorna har Demensföreningen i Kalmar lämnat över gåvor till två av våra relativt nyöppnade demensboenden, dels Varvet på Varvsholmen och dels Berga Backe vid Berga Centrum.

2015-06-10 13:00 CEST Alla tiders Kalmar Kalmarföretagarna blir mer och mer nöjda med den kommunala servicen och myndighetsutövningen. Det visar undersökningen Insikt som mäter NKI, Nöjd Kund Index. Jämfört med senaste mätningen har Kalmar kommun förbättrat sitt NKI-värde från 64 till 70. – Vi har genom åren lyssnat på de krav och önskemål som våra företagare har haft, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S).  

2015-06-10 12:21 CEST Alla tiders Kalmar Omsorgsnämnden har gjort en lex Sarah anmälan till IVO, inspektionen för vård och omsorg, med anledning av en händelse i särskilt boende för äldre.