Pressmeddelanden

Helhetslösning för bättre gatljus

2015-05-05 16:30 CEST Alla tiders Kalmar Tillsammans med ett antal städer i Europa deltar Kalmar kommun i ett energieffektiviseringsprojekt som finansieras av EU (Streetlight-EPC). Målet är att hitta ett upphandlingsverktyg för att kunna upphandla utomhusbelysning på bästa sätt. Idag upphandlar vi oftast ett antal lampor av en specifik sort, men i framtiden vill vi istället kunna handla upp en lösning på ett belysningsproblem.

2015-05-05 08:52 CEST Alla tiders Kalmar Kalmar får 4,5 miljoner kronor i bidrag för att åtgärda en del av föroreningarna vid Vassmolösa ångsåg. Det har Naturvårdsverket beslutat.

Rikshem presenterar delårsrapport för första kvartalet 2015

2015-05-04 16:00 CEST Rikshem Idag publicerar Rikshem delårsrapporten för perioden januari-mars 2015. Hyresintäkterna har ökat till 480 mkr (402), varav 2,9 procent för jämförbara fastigheter och resultat efter skatt uppgick till 109 mkr (108).

2015-05-02 08:11 CEST Alla tiders Kalmar

2015-04-29 12:24 CEST Alla tiders Kalmar Tre miljoner kronor för att stärka nattbemanningen. Omsorgsnämndens nyligen fattade beslut om omorganisation av förvaltningen har frigjort resurser att satsa på att stärka upp den minskningen av nattbemanning som den tidigare nämnden fattade i december. – Det känns det bra att kunna göra den här satsningen på nattbemanningen, berättar Michael Ländin (S), omsorgsnämndens ordförande.

Öppna förskolan Måsen firar Dansens dag med rytmer från Afrika

2015-04-28 10:02 CEST Alla tiders Kalmar

Rikshems årsredovisning för 2014 publicerad

2015-04-27 14:41 CEST Rikshem Rikshem har presenterat årsredovisning för 2014. Årsredovisningen finns tillgänglig på Rikshems hemsida, www.rikshem.se.

2015-04-27 07:00 CEST Alla tiders Kalmar I morgon visar vi för första gången vår nya interaktiva webbkarta för prioriterade detaljplaner. Kartan blir tillgänglig för allmänheten denna vecka och visar de prioriterade projekt kommunen kommer att jobba med.

2015-04-24 13:01 CEST Alla tiders Kalmar Linnéuniversitetet och Kalmar kommun har gemensamt arbetat fram en ny parkeringslösning på Universitetskajen. I det planerade garaget under universitetsbyggnaderna skapas 200 platser som även blir tillgängliga för Kalmarbor och besökare.

Rikshem förvärvar fastigheter i Kalmar

2015-04-24 09:57 CEST Rikshem Rikshem köper Kvarteret Flintan 1 och Gnejsen i Kalmar av HSB Sydost. Från och med 12 maj tar Rikshem över fastigheterna och kommer förvalta dessa i egen regi.