Kontaktpersoner

Stefan Skärhult
Anders Arfvén
Jakob Jalmerot

Apella Webfix Jakob hanterar frågor från pressen. Tveka inte att kontakta honom ifall Ni har frågor om någon marknadsundersökning, källor eller vill veta mer om någon press release.

FS Film Production AB

Jane Olsson

SWOPshop

Helena Lundborg

Diligentia Helena Lundborg, Hållbarhets- och verksamhetsutvecklingschef, Diligentia Fotograf: Ulf Blomberg

Philip Wallgren
Kulturförvaltningen, Stadsbiblioteket: Eva Jönsson
Nicklas Sjöqvist