Kontaktpersoner

Tom Ekevall Larsen

Tom Ekevall Larsen

2016-08-24 14:30 CEST

Helena Smitt

Helena Smitt

2016-08-23 12:53 CEST

Jag arbetar med externa nyheter, press- och opinionsfrågor och forskningskommunikation ...

Gatukontoret: Annika Blomquist

Gatukontoret: Annika Blomquist

2016-08-18 08:00 CEST

Jag svarar på generella frågor rörande gatukontorets verksamhet och hjälper dig vid beh...

Ryan Bozorgian

Ryan Bozorgian

2016-08-15 15:48 CEST

Gatukontoret: Annika Abrahamson

Gatukontoret: Annika Abrahamson

2016-08-08 07:00 CEST

Andreas Andersson

Andreas Andersson

2016-07-14 15:59 CEST

Marie Tigerberg

Marie Tigerberg

2016-07-14 15:57 CEST

Erik Holmkvist

Erik Holmkvist

2016-07-14 15:54 CEST

Marcus Hökenklo

Marcus Hökenklo

2016-07-14 15:51 CEST

Gatukontoret: Johan Edgren

Gatukontoret: Johan Edgren

2016-07-11 00:10 CEST

Kommunikation kring gatukontorets alla frågor i Malmö med specialområde inom trafiksekt...