Pressmeddelanden

Storstadspaket för Malmös utmaningar

2014-11-26 15:15 CET Malmö stad Med ambitionen att bygga Malmö helt gav kommunstyrelsen på onsdagen klartecken för projektet Storstadspaket för Malmö med omkringliggande kommuner. Projektet är en sammanslagning av uppdraget Bygg Malmö helt och stadens roll i Sverigeförhandlingen, och syftar till att ta sig an Malmös utmaningar genom bred samverkan.

Arbetskläder till alla inom vård- och omsorgsverksamheten kan bli verklighet

2014-11-26 15:15 CET Malmö stad Kommunstyrelsen godkände på onsdagen ett förslag till inriktningsbeslut med målet att erbjuda all vård- och omsorgspersonal inom Malmö stads verksamheter arbetskläder.

Alla platser ersätts med reviderad överenskommelse för ensamkommande flyktingbarn

2014-11-26 15:15 CET Malmö stad Malmö stad reviderar nu sin överenskommelse med Länsstyrelsen om ensamkommande flyktingbarn efter att Migrationsverket förändrat sina regler. Den nya överenskommelsen innebär att Malmö stad blir garanterad ersättning för alla platser man tillhandahåller, även de som tillfälligt står tomma. Överenskommelsen underlättar också Sociala resursförvaltningens planering av verksamheten.

Årets sista utfallsprognos

2014-11-26 15:15 CET Malmö stad ​I årets sista utfallsprognos som presenterades för kommunstyrelsen på onsdagen prognostiseras ett resultat som är 39 miljoner kronor bättre än budgeterat. Det innebär att underskottet istället för budgeterat -70 miljoner kronor blir -40 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen välkomnar tydligare reglering av internationella skolor

2014-11-26 15:15 CET Malmö stad Kommunstyrelsen i Malmö välkomnar en tydlig reglering gällande internationella skolor. Det skriver man i ett remissvar till Utbildningsdepartementet. Dock saknar man en tydlig reglering om möjligheten att bedriva internationella förskolor.

Satsning på jämställdhet ger resultat – Malmö ligger i framkant

2014-11-26 15:15 CET Malmö stad Malmö stad har under två år satsat fyra miljoner kronor för att göra kommunens verksamheter mer jämställda. På onsdagen presenterades slutrapporten som visar att satsningen gett resultat, och att Malmö i dag ligger i framkant i Sverige vad gäller arbetet med jämställdhetsintegrering.

Rickard Söderberg sjunger i Malmö på Världsaidsdagen

2014-11-26 14:35 CET Malmö stad Den 1 december är det Världsaidsdagen. I Malmö uppmärksammas dagen med bland annat ett gratisevenemang med opera- och musikalartisten Rickard Söderberg.

Malmöelever deltar i utbildning med tema antisemitism och islamofobi

2014-11-26 09:00 CET Malmö stad Under onsdagen deltar 60 högstadie- och gymnasieelever i en utbildningsdag med temat Antisemitism och Islamofobi.

Trumpettjej i världsklass

2014-11-25 16:34 CET Malmö SymfoniOrkester, MSO Tine Thing Helseth räknas idag som en av de mest spännande unga trumpetsolisterna i världen. Förra året utsåg t ex Echo Klassik henne till ”Newcomer of the Year”. På torsdag 27 november är hon solist med Malmö SymfoniOrkester i Hummels Trumpetkonsert. Konserten ägnas i övrigt åt Allan Petterssons genombrottsmusik, Symfoni nr 7, och Balettsvit nr 1 av Sjostakovtj.

En utbildningsdag med temat antisemitism och islamofobi

2014-11-25 15:56 CET Malmö stad Utbildningsdag för 60 elever i Malmö då antisemitismens och islamofobins historiska rötter och nutida uttrycksformer kommer att diskuteras. De inbjudna eleverna kommer från grundskolor årskurs 9 och gymnasieskolor årskurs 1.