Pressmeddelanden

2014-02-25 15:10 CET IP-Only Operatören IP-Only som äger, driver och utvecklar ett nordiskt fibernät har efter beslut i Simrishamns kommunfullmäktige den 24 februari tecknat avtal om förvärv av infrastruktur och utbyggnad av fibernät i kommunen. Nätet blir en del i IP-Onlys nationella satsning på att skapa en stark, alternativ och helt öppen fiberinfrastruktur i Sverige.

2014-01-20 11:00 CET Hyresgästföreningen region södra Skåne Hyresförhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och Simrishamnsbostäder är klara. Resultatet blev en höjning på 2,3 procent för lägenheter med varmhyra och 2 procent för lägenheter med kallhyra. Höjningen gäller från 1 februari i år. Även bruksvärdesöversynen av hyrorna är klar. Förändringarna på grund av denna börjar gälla från 1 april.

2014-01-10 08:45 CET SABO AB Bransch- och intresseorganisationen SABO har tillsatt ett nytt VD-råd. - SABO arbetar för goda villkor för de allmännyttiga bostadsföretagen i Sverige och därmed även för en god utveckling i landets kommuner i stort. De erfarenheter som medlemmarna i VD-rådet har är mycket viktiga i det arbetet, säger Kurt Eliasson, VD för SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag.

Svenskt möte i Washington om hållbar blå tillväxt

2013-11-27 07:30 CET Havs- och vattenmyndigheten På mötet ”Economics of Oceans” i Washington den 3-4 december träffas amerikanska och svenska beslutsfattare för att ta upp tekniklösningar och miljön i haven. Arrangörer är Havs- och vattenmyndigheten (HaV), miljödepartementet och svenska ambassaden i USA. - Intresset är stort i både Sverige och USA för samarbete inom marin teknik, havsplanering och övergödningsfrågor, säger Catarina Hedar på HaV.

2013-11-05 11:00 CET Hyresgästföreningen region södra Skåne Från årsskiftet vill Simrishamnsbostäder höja hyran med 2,88 procent. I sitt påkallande hänvisar de till sina ökade kostnader. Dessutom vill Simrishamns Bostäder påbörja den interna justeringen av hyresnivåerna som arbetades fram under 2013.

Solhaga Art Works

2013-10-04 16:58 CEST Solhagagruppen Den 19-25 oktober ställer Solhaga Art Works ut på Galleri Ängel i Gamla stan, Stockholm. Vernissage kommer att äga rum den 19 oktober och invigs av Stockholms biträdande socialborgarråd Ewa Samuelsson.

Nya vägningsregler för fiskerinäringen 1 oktober

2013-09-03 09:40 CEST Havs- och vattenmyndigheten Nu är det beslutat att nya regler för vägning av fisk kommer att träda i kraft i Sverige den 1 oktober. Reglerna gäller förstahandsmottagare och yrkesfiskare och även dem som transporterar fisk. Syftet är att få en säkrare bild – i alla EUs medlemsländer – av hur mycket fisk som landas.

HaV samlar experter och intressenter i dialog om vattenkraften

2013-09-02 08:00 CEST Havs- och vattenmyndigheten Den 4-5 september samlas vattenkraftsexperter och intressenter i Göteborg för att diskutera hur vi kan komma vidare med en ekologisk anpassning av vattenkraften för att Sverige ska nå miljömålen och uppfylla EU:s ramdirektiv för vatten.

HaVs fartyg Argos skrotat enligt plan

2013-08-21 12:06 CEST Havs- och vattenmyndigheten Denna vecka kommer det sista av fartyget Argos att klippas ned till skrotdelar. Havs- och vattenmyndighetens, HaVs, representant besökte varvet i Grenå och konstaterade att asbesten sanerats och skrotningen framskred som avtalat.

Ospar-mötet kan ta beslut om riktlinjer för barlastvatten och färjetrafik

2013-06-24 07:30 CEST Havs- och vattenmyndigheten I dag inleds Ospar-mötet om havsmiljön i Nordostatlanten i Göteborg. En av de viktigaste frågorna handlar om hur främmande arter sprids med barlastvatten i last- och färjefartyg. - Den amerikanska kammaneten, kinesiska Ullhandskrabban och Vandrarmusslan är arter som kan ha spridits till svenska vatten med barlastvatten, säger Jan Schmidtbauer Crona på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.