Pressmeddelanden

Vår bild av Öved – en konstutställning baserad på ett konstverk

2014-04-07 15:21 CEST Sjöbo kommun Årets påskutställning i Sjöbo konsthall baseras på ett konstverk och berättar en alldeles egen historia.

Titanic – ett skånskt pars öde

2014-03-17 07:00 CET Destination Halmstad Titanic var inte bara en nationell tragedi för flera länder utan även en lokal tragedi för många svenskar. Svenska var den andra största språket ombord på fartyget, som gick under den 15 april 1912. Flera av de svenska ödena från tragedin har sparats tack vare Titanic-experten Claes-Göran Wetterholm. Möt det skånska paret Lindell.

Bibliotekens IT-problem kvarstår

2014-03-07 08:00 CET Sjöbo kommun Sjöbo bibliotek håller stängt ytterligare en vecka på grund av fortsatta IT-problem.

Leader blir Lokalt Ledd Utveckling (LLU) - ny lokal utvecklingsstrategi skrivs

2014-03-06 10:27 CET Sjöbo kommun Leader blir LLU men det handlar fortfarande om landsbygdsutveckling. Nu skrivs en ny utvecklingsstategi för Ystad-Österlenregionen.

Biblioteken stängs på grund av IT-problem

2014-02-27 10:00 CET Sjöbo kommun Samtliga bibliotek i Sjöbo kommun stänger från och med måndag och en vecka fram. Det är bibliotekens IT-system som orsakar stängningen.

2014-02-24 07:00 CET Sjöbo kommun I samarbete med ABF får Sjöbo kommun besök av tre välkända författare. Först ut av författarna är Augustprisvinnaren från 2006, Susanna Alakoski.

Medborgardialog viktig när översiktsplanen ändras

2014-02-21 08:15 CET Sjöbo kommun När planenheten fått uppdraget av kommunstyrelsen att se över kapitlet om områdesvisa rekommendationer, bjuder de in till samtal med kommunens medborgare.

2014-01-28 07:02 CET Djurens Rätt Djurens Rätt ökade sitt medlemsantal i hela landet med 4 procent under 2013, ett tecken på hur allt fler berörs av frågan om djurens rättigheter.

2013-11-25 14:56 CET Sjöbo kommun Under förra året tog Sjöbo kommun fram en åtgärdsplan för att skapa ett bättre företagsklimat. Planen föregicks av en undersökning bland kommunens företagare.

2013 års Stipendie- och Kulturpristagare inom kultur och fritid

2013-11-08 15:00 CET Sjöbo kommun Nu är stipendiater och pristagare inom kultur och fritidsområdet utsedda. Efter att ha gått igenom inkomna nomineringar har kommunstyrelsens kultur-, tillväxt och fritidsutskott utsett årets mottagare av utmärkelserna.