Pressmeddelanden

2009-03-24 14:42 CET Setra Group AB Träindustriföretaget Setra och energi- och tekniktjänsteföretaget Dalkia invigde idag genomförda investeringar på totalt 120 miljoner kronor vid Skinnskatteberg sågverk i Västmanland. Det handlar om en modern timmersortering med röntgenutrustning, en miljövänlig biobränslepanna samt utökad torkningskapacitet.

2009-03-06 12:45 CET Vägverket

2008-11-10 15:00 CET Avesta kommun - Islam och muslimsk kultur står på schemat, liksom politikernas arbetsmiljöansvar och andra ämnen som berör arbetsmiljön inom kommunens verksamheter, säger Rune Olsson personalsekreterare vid personalenheten, Avesta kommun. Idag startar arbetsmiljöveckan i Avesta kommun, i samverkan med Fagersta, Hedemora, Norberg och Skinnskattebergs kommuner.

2007-10-29 09:05 CET Avesta kommun 624 461 kronor. Så mycket minskar kostnaderna per år genom förbättrade villkor för livsmedelsinköp för kommunerna Avesta, Hedemora, Norberg och Skinnskatteberg. - Genom vår samverkan vad gäller inköp, har vi kunnat jämföra och förhandla fram likvärdiga villkor för våra samverkanskommuner, säger Bengt Thegenholm, upphandlingssamordnare vid upphandlingsavdelningen i Avesta.

2007-02-19 16:58 CET Skinnskattebergs kommun

2007-01-23 10:51 CET Setra Group AB Setra, Sveriges största träindustriföretag, och Dalkia Industripartner AB, har träffat en överenskommelse om att Dalkia ska finansiera, uppföra samt driva och underhålla en biobränslepanna för hetvattenleverans till Setras sågverk i Skinnskatteberg. Den nya värmeförsörjningen är en väsentlig del av de totalt 60 miljoner kronor som Setra nu beslutat att investera i Skinnskatteberg.