Pressmeddelanden

Lektorstjänst till Väsby Nya Gymnasium

2015-11-11 08:56 CET Upplands Väsby kommun Väsby Nya Gymnasium får sin första undervisande lektor. Hans Johansson, lärare i geografi och naturkunskap på Väsby Nya Gymnasium, har avlagt licentiatexamen.

Vallentuna kommun har landets mest jämställda löner

2015-11-10 15:29 CET Vallentuna kommun Vid senaste lönekartläggningen för alla anställda i Vallentuna kommun visade det sig att vår kommun ligger i topp i landet när det gäller jämställda löner.

​Väsby näst bäst på tillväxt

2015-11-10 12:36 CET Upplands Väsby kommun Utmärkelsen Bästa Tillväxt tilldelas den kommun i varje län där företagen växer bäst. Upplands Väsby kommun vann priset 2008, 2009 och 2013. I år kommer Upplands Väsby kommun på en andraplats efter Nykvarns kommun.

Skola, trygghet och insatser för flyktingmottagande får mer pengar i kompletterande budget

2015-11-09 08:00 CET Upplands Väsby kommun När Upplands Väsby kommun lägger fram kompletterande budget för 2016-2018 är det framför allt fyra områden som får ökade medel jämfört med tidigare. Projektet Ett lärande Väsby ges ökade resurser med 11 miljoner kronor de kommande två åren. Ökade medel ges också till arbetet med flyktingmottagande, fortsatta trygghetsinsatser och stärkta satsningar på sommarjobb för ungdomar

Mobil återvinningscentral till väsbyborna

2015-11-05 10:08 CET Upplands Väsby kommun Upplands Väsby var först ut när SÖRAB börjar rulla ut sina mobila återvinningscentral i bolagets ägarkommuner. Centralen uppskattades av besökare och många som hade vägarna förbi stannade till för att få mer information.

Bred politiskt enighet kring fortsatta satsningar på skolan

2015-11-05 07:00 CET Upplands Väsby kommun När förslag på kompletteringsbudget för 2016-2018 läggs fram är satsningarna på skola det stora tillägget. Det blocköverskridande skolprojektet Ett lärande Väsby får 11 miljoner kronor mer för kommande år. Att skolan är prioriterad och extra resurser tillförs är både majoritet och opposition i Upplands Väsby kommun eniga om.

Väsbybor visar starkt engagemang

2015-11-04 13:36 CET Upplands Väsby kommun Intresset var stort på den minimässa som arrangerades av kommun, församlingar och organisationer i Väsby. 250 väsbybor slöt upp och ville engagera sig för att stötta nyanlända.

Pressinbjudan: Medborgardialog om Väsby station

2015-11-02 09:46 CET Upplands Väsby kommun Den 4 november hålls en medborgardialog om Väsby station inom projektet Väsby Entré/Stationsområdet. Syfte med dialogen är att prata med väsbybor om hur stationen upplevs idag och hur den kan bli bättre.

​Premiär för återvinningscentral på hjul i norra Stockholm

2015-11-02 09:32 CET SÖRAB Den andra november börjar SÖRABs mobila återvinningscentral rulla i bolagets ägarkommuner. - Vi vill öka materialåtervinningen och återbruk av prylar och kläder samt samla in allt farligt avfall. Vi vill att det ska vara lätt att göra rätt. Med den mobila ÅVCn underlättar vi för hushållen att på ett enkelt och smidigt sätt bli av med olika former av avfall, säger Michael Persson, VD SÖRAB.

Upplands Väsby först ut med nytt koncept för mobil återvinningscentral

2015-10-30 16:50 CET Upplands Väsby kommun Upplands Väsby är första kommun i norra Stockholms län att erbjuda hushållen SÖRABs nya koncept av mobil återvinningscentral. Centralen har samma möjlighet att hantera grovavfall, elavfall och giftiga kemikalier som den stationära återvinningscentralen i Smedby. Mobila återvinningscentralen ska underlätta för dem som inte har bil.