Pressmeddelanden

Beslut fattat om Smedby skola

2015-06-11 08:00 CEST Upplands Väsby kommun Igår fattade utbildningsnämnden beslut om avveckling av Smedby skola. Bakgrunden till beslutet är att antalet elever är för litet för att man ska kunna driva en skola med bra kvalitet.

Ny ordförande i kommunstyrelsen i Vallentuna kommun

2015-06-08 17:45 CEST Vallentuna kommun Örjan Lid meddelade på kommunfullmäktiges sammanträde på måndagskvällen att han avgår som kommunstyrelsens ordförande. Han ersätts av Parisa Liljestrand.

2015-06-04 13:46 CEST Airport City Stockholm Idag meddelade Trafikverket att elvägsprojektet vid Stockholm Arlanda Airport kommer att delfinansieras. Pengarna ska användas till fortsatt teknikutveckling och för att anlägga en elväg för transporter mellan Arlanda flygplats och Rosersbergs logistikområde.

Smedbyeleverna besöker sina nya skolor

2015-06-03 09:36 CEST Upplands Väsby kommun Under denna vecka kommer samtliga elever som går i Smedby skola att erbjudas möjlighet att besöka Väsby skola och Grimstaskolan. Kommunen har hyrt bussar som kör direkt till skolorna för att besöken ska bli så smidiga som möjligt.

Utredning om Bällstabergsskolan klar

2015-06-02 10:43 CEST Vallentuna kommun Utredningen av Bällstabergsskolans ekonomi, som inleddes för tre månader sedan, är klar. Den visar bland annat att kommunens regelverk inte har följts inom en rad olika områden. Nu går kommunen vidare med en polisanmälan.

Kommunstyrelsens majoritet föreslår en ny flerårsplan med budget för 2016-2018

2015-06-02 08:00 CEST Upplands Väsby kommun ​Majoriteten i Väsby har skola och utbildning i fokus under nästkommande år. För 2016 satsas 46,3 miljoner på skolan i Väsby. Med dessa prioriteringar vill man skapa mindre klasser för de minsta barnen och en likvärdig skola för alla.

2015-06-01 09:00 CEST SÖRAB Avfallsbolaget SÖRAB gör en vinst på 12 miljoner kronor och har under 2014 gjort nyinvesteringar för drygt 30 miljoner kronor, bland annat genom markköp på Lidingö för att bygga en ny returpark samt byggt ny deponibotten och utbyggd reningsanläggning för lakvatten i Löt, Vallentuna. Läs mer om detta och mycket annat i SÖRABs årsredovisning.

2015-05-29 12:26 CEST SÖRAB SÖRABs styrelse har beslutat att utse Michael Persson till ny vd för SÖRAB. Michael Persson har över 12 års erfarenhet från avfallsbranschen och har de senaste åren har varit avfallschef vid Uppsala Vatten och Avfall AB. Michael Persson tillträder sin tjänst senast den 1 oktober 2015.

Upplands Väsby kommun ger matleverantör vite

2015-05-26 13:01 CEST Upplands Väsby kommun Fazer Food Service AB som levererar mat till flera av Upplands Väsby kommuns verksamheter har nu belagts med vite på 515 000 kronor. Anledningen är att det under 2014 och 2015 kommit in ett stort antal klagomål angående allvarliga brister på måltider som levererats av Fazer.

2015-05-25 13:49 CEST Micza Event & Media AB/Väsby Rock Festival Vi är oerhört stolta över att presentera Cherie Currie (fd. The Runaways) för första gången någonsin på en svensk scen, som en del av Väsby Rock Allstars! För ytterligare information kontakta pressansvariga: Sebastian Ekblom Bak på tel: 070-399 52 08 eller via mail: sibbe@vasbyrockfestival.se eller Madde Svärd på tel: 070-557 52 27 eller via mail: madde.svard@vasbyrockfestival.se