Pressmeddelanden

Störningar i vattenförsörjningen i Väsby under måndagmorgonen

2014-11-17 06:24 CET Upplands Väsby kommun På grund av en läcka i en huvudledning från Norrvatten sjönk trycket i vattenledningarna tidigt under måndagmorgonen. I princip hela Väsby påverkades. Läckan är nu isolerad och trycket är på väg tillbaka. Öppna vattenkranen försiktigt då det kan finnas luft i ledningarna. Spola vattnet ett tag tills det är helt klart innan vattnet ska användas för att dricka. Missfärgat vatten kan förekomma.

Pressinbjudan: Boksläpp Väsby Labs

2014-11-13 14:17 CET Upplands Väsby kommun Varmt välkommen till boksläppet av Väsby Labs – att våga och göra, historien om projektet. Vi bjuder på kryddig korv, öl och en möjlighet för mingel med personer i projektet, politiker och några av de byggherrar som ska förverkliga Väsby Labs i området Fyrklövern.

2014-11-11 15:55 CET Vallentuna kommun På kommunfullmäktiges första sammanträde för mandatperioden utsågs bland annat nya ordföranden för fullmäktige, ny kommunstyrelse och ny ordförande för kommunstyrelsen

Kommungemensam analys av Rösjökilen klar

2014-11-11 06:55 CET Upplands Väsby kommun Analysen av ekologiska landskapssamband i Rösjökilen är nu klar. Genom ny teknik har Upplands Väsby kommun i samarbete med Vallentuna, Sollentuna, Danderyd, Täby samt landstingets planeringsenhet, TMR, tagit fram analyser som visar viktiga livsmiljöer och spridningsvägar för några rödlistade och fridlysta arter. Resultaten kan användas för hållbar stadsplanering och förvaltning av känslig natur.

Framgång för väsbyelever på nationella prov – firas med tårta!

2014-11-07 14:43 CET Upplands Väsby kommun Årskurs 3 i Upplands Väsby kommun presterar i år bättre än genomsnittet i de nationella proven, både jämfört med länet och riket. Det visar resultaten som Skolverket nu presenterar.

Väsbylärare uttagna till Expert Educators

2014-11-06 14:39 CET Upplands Väsby kommun Ulrika Zackrisson och Frida Björling, båda lärare på Väsby Nya Gymnasium, har uttagits till Expert Educators av Microsoft. Totalt sett är tio lärare i Sverige uttagna.

2014-11-06 09:11 CET SÖRAB Efter drygt 8 år som verkställande direktör på avfallsbolaget SÖRAB väljer Per Nilsson att sluta i bolaget. Anledningen är hälsoskäl. Per Nilssons sista anställningsdag i bolaget blir den 31 januari 2015.

Hälsa viktigast när Väsbyborna själva får välja stadspark

2014-10-28 14:54 CET Upplands Väsby kommun En park där hälsan står i centrum blir den framtida stadsparkens profil. Väsbyborna har under två veckor kunnat rösta på sin favoritpark och hälsans park blev det parkförslag som kammade hem flest röster. Tvåa blev sinnenas park och sist hamnade kreativa parken.

DRIVELAB Stockholm fortsätter växa

2014-10-27 13:00 CET Airport City Stockholm Arlandastad Holding AB och Sigtuna kommun har idag tagit första spadtaget för byggnation av en ny bilanläggning i Arlandastad, DRIVELAB Sales and service. Den nya anläggningen bidrar till att etablera området som en modern, tidsenlig och väl sammanhållen plats för handel inom fordonsindustrin och utgör ytterligare ett tillskott till den framväxande flygplatsstaden Airport City Stockholm.

Pressinbjudan: Lärare lär lärare i Väsby

2014-10-27 08:08 CET Upplands Väsby kommun Lärare och skolledare från hela Sverige föreläser i Väsby den 28 oktober på fortbildningsdagen ”Så funkar det”. Dagen är till för att inspirera och sprida kunskap om hur informations- och kommunikationsteknik (IKT) kan användas i undervisning.