Pressmeddelanden

Finsk service inom äldreomsorg lyfts i Väsby

2014-04-02 14:00 CEST Upplands Väsby kommun Under november månad 2013 gjordes en undersökning kring behov av finskspråkig service bland Upplands Väsbys invånare. I undersökningen deltog 583 väsbybor som antingen var födda i Finland eller hade föräldrar födda i Finland. Resultatet av undersökningen visade att störst behov finns inom vård och omsorg för äldre.

Generösa boenden för seniorer och små lägenheter till förstagångsköpare i centrala Väsby.

2014-03-31 07:38 CEST Upplands Väsby kommun Upplands Väsby kommun har ingått avtal Riksbyggen om två bostadsrättsprojekt i området Fyrklövern intill Väsby Centrum. Riksbyggen kommer dels att bygga små lägenheter för förstagångsköpare, dels generösa lägenheter för seniorer enligt Bonumkonceptet.

Ett lärande Väsby – en unik satsning

2014-03-28 09:56 CET Upplands Väsby kommun Nära 500 personer träffades för en kick off för skolutvecklingsprojektet Ett lärande Väsby i Messingen under torsdagen. Deltagare var pedagoger, rektorer, skolchefer, lärare från Väsbys förskolor och skolor, både fristående och kommunala.

Tre strategier för Väsby framtagna i dialog med medborgarna

2014-03-25 07:30 CET Upplands Väsby kommun Efter en nio dagar lång dialog med Väsbyborna presenterades under söndagen de tre strategierna som den nya översiktsplanen kommer att utgå ifrån. Strategierna är ett resultat av alla de drömmar och tankar om framtidens Väsby som kommit in under medborgardialogen och som projektgruppen för den nya översiktsplanen har bearbetat under veckan som gått.

Elever i Väsby visar upp arbete för energiministern

2014-03-24 11:12 CET Upplands Väsby kommun I fredags fick Energigymnasiet i Väsby besök av Sveriges it- och energiminister Anna-Karin Hatt (C) och temat var förnybar energi. Stämningen var på topp och ett tjugotal elever på Energigymnasiet fick visa upp sina modeller för förnybar energi för energiministern.

Tibble blir vänskola till världens äldsta gymnasium

2014-03-21 16:08 CET Tibble Gymnasium Tibble och Shishi gymnasium blir vänskolor. I dagarna har Tibble fått ett hedrande besök av elever och medarbetare från en världsunik kinesisk skola. Under besöket fick de gästande eleverna och lärarna bekanta sig med ett svenskt gymnasium. Shishi gymnasium är världens äldsta gymnasium och Kinas äldsta offentligt finansierade lokalskola. Den grundades i Chengdu, Sichuan, under Handynastin.

Modell över Väsby Entré drog rekordpublik

2014-03-21 07:21 CET Upplands Väsby kommun Torsdagens öppet hus för Väsby Entré/Stationsområdet väckte stort intresse bland väsbyborna. Nära 250 personer besökte öppet hus och passade på att se på den nya modellen och ställa frågor till tjänstemännen på plats.

Väsbybor cyklar ihop sin egen smoothie under Earth hour

2014-03-20 07:32 CET Upplands Väsby kommun Cykla ihop till din egen smoothie eller prova den klimartsmarta maten. I år kommer väsbyborna att få ta del av olika miljöaktiviteter under en hel vecka då Upplands Väsby kommun för sjätte året i rad uppmärksammar miljömanifestationen Earth Hour.

Väsby utökar valfrihet på vård-och omsorgsboende

2014-03-19 10:06 CET Upplands Väsby kommun Upplands Väsby kommun möjliggör nu ökad valfrihet för kunden genom att införa lagen om valfrihetssystem (LOV) även inom vård- och omsorgsboende enligt Socialtjänstlagen. Arbetet att införa detta påbörjas successivt. I Väsby finns ett flertal boenden med olika driftsformer, vilket gör det möjligt att införa valfriheten för kunden snabbare.

Modell förstärker och tydliggör Väsby Entré/Stationsområdet

2014-03-19 07:21 CET Upplands Väsby kommun Väsby Entré/Stationsområdet är nu ute på programsamråd. Det förslag till planprogram som man nu kan ta del av och som fått förstärkning av en fysisk modell har sin grund i det dialogarbete som gjordes i ett tidigt skede i projektet.