Pressmeddelanden

2015-11-03 11:16 CET Socialdemokraterna Värmdö Annika Andersson Ribbing, 43, socialdemokratiskt oppositionsråd i Värmdö, lämnar sitt uppdrag i mars nästa år. Annika Andersson Ribbing tog över 2012 och har varit heltidsengagerad i Värmdöpolitiken i 15 år. – Det var ett svårt beslut, men det är dags att lämna över stafettpinnen.

​​Parallella arkitektuppdrag för Gustavsbergsprojektet

2015-10-28 15:05 CET Värmdö kommun Värmdö kommun bjuder in till anbud för parallella uppdrag. Målet med den öppna anbudsgivningen är att få in anbud som ska ligga till grund för kommande detaljplanearbete och stadsutveckling i centrala Gustavsberg.Gestaltningsområdet omfattar fyra delområden: Stadsparken, Centrum, Kråkberget och Vattentornsberget och ska innehålla bostäder, handel, kontor, förskola, församlingshem och äldreboende.

Ny modell för vuxenutbildning i Värmdö

2015-10-22 10:37 CEST Värmdö kommun ​Värmdö kommun har beslutat att införa en auktorisationsmodell för anordnare inom vuxenutbildning. För studerande kommer modellen innebära en utökad valfrihet av utbildningsanordnare samt främja mångfald och kvalitet. Den som är intresserad av att anordna vuxenutbildning för Värmdös medborgare ansöker på kommunens hemsida, varmdo.se.

Inbjudan: Pop-up-bibliotek på Gustavsbergsbadet

2015-10-21 10:28 CEST Värmdö kommun ​Den 2 november inviger vi ett pop-up-bibliotek på Gustavsbergsbadet. Utbudet är inriktat på sånt som du hinner läsa klart under ditt besök. Pop-up-biblioteket på Gustavsbergsbadet är ett samarbete mellan Värmdö bibliotek och Gustavsbergsbadet. Pop-up-biblioteken är ett led i bibliotekens initiativ till uppsökande verksamhet och kommer att finnas på olika platser i kommunen under begränsad tid.

HAMMAM - Berättelser och samtal

2015-10-21 09:11 CEST Gustavsbergs Porslinsmuseum Under utställningstiden arrangeras följande program: 27/10 kl 19.00 arkitekt Sofia Tjernström: "Kakel i arkitekturen i tid och rum". 10/11 kl 19.00 Bengt Wadensjö, biskop emeritus och Awad Olwan, imam i Fisksätras moské. Samtal om "Mötesplatser i ett mångkulturellt samhälle". 24/11 kl 19.00 Dimitra Polidis, museipedagog på Medelhavsmuseet: Om badkultur i ett historiskt perspektiv.

Värmdö en bättre skolkommun

2015-10-14 12:12 CEST Värmdö kommun

​​Värmdö kritiska till nedskärningar i kollektivtrafiken

2015-10-09 09:00 CEST Värmdö kommun I ett yttrande till Stockholms Läns Landsting skriver Värmdö kommun att de är kritiska till de neddragningar som planeras i kollektivtrafiken i en period då kommunen har flera stora bygg- och infrastrukturprojekt under genomförande. Anslagen till busstrafiken kommer att minskas med 100 mkr, tolv linjer till och från Värmdö kommun berörs och totalt 66 avgångar per vardagsdygn dras in.

Sänkt kommunalskatt och fokus på unga i Värmdös budget

2015-10-08 12:29 CEST Värmdö kommun Sänkt skattesats, en höjning av skolpengen samt en fortsatt utbyggnad av vatten och avlopp. Det är några prioriterade områden i det budgetförslaget för 2016. Den kommunala skattesatsen föreslås till 19,88 inför 2016, vilket innebär en skattesänkning med 5 öre. Under perioden 2016-2018 planeras för investeringar i VA-utbyggnaden för sammanlagt 578 mnkr och en satsning på fler infartsparkeringar.

Gustavsbergs Konsthall Årets Formbärare 2015

2015-10-07 12:55 CEST Värmdö kommun Svensk Form har utsett Gustavsbergs Konsthall till Årets Formbärare 2015. Utmärkelsen delas ut till 13 olika regionala formbärare.

Östlig förbindelse avgörande länk för Värmdö

2015-10-07 09:27 CEST Värmdö kommun ​I en skrivelse till Sverigeförhandlingen skriver Värmdö kommun att en östlig förbindelse är nödvändig för att Värmdö ska kunna fortsätta vara en del av den expansiva Stockholmsregionen. Den Östliga förbindelsen är en ringled som planeras att sträcka sig från Värmdöleden till Frihamnen. Tillsammans med Essingeleden samt Norra och Södra länken skulle den bilda en motorvägsring runt Stockholm.