Pressmeddelanden

2014-09-17 05:00 CEST Lager 157 Lager 157 laddar inför torsdagens butiksöppning i Borlänge. Med sin etablering i Kupolen hoppas företaget ytterligare stärka köpcentrets attraktionskraft och komplettera butiksmixen i köpcentret. Modekedjan bjuder in till pressträff strax innan öppningen på torsdag i sin butik.

Hållbara företag genom skickliga affärsrådgivare!

2014-09-16 13:30 CEST KKiKK KKIKK har i samarbete med två inkubatorer i Tyskland - med höga hållbarhetstal på sina företag - och en forskningsorganisation i Italien, sammanställt en matnyttig guide för affärsrådgivare till start ups. Syftet är att attrahera fler att starta företag och samt att öka överlevnadsgraden på start ups. Kontakta Lucia Severed på lucia@kkikk.se för mer information.

Paper Province ska bli globalt ledande aktör inom skogsbaserad bioekonomi.

2014-09-15 15:46 CEST Paper Province Den 12 september beslutade det skogsindustriella företagsklustret Paper Province, genom en extra föreningsstämma, att anta nya stadgar. Tanken är att utveckla klustret till en globalt ledande aktör inom skogsbaserad bioekonomi.

2014-09-15 14:32 CEST Länsstyrelsen Värmland Den 17 september bjuder Länsstyrelsen Värmland tillsammans med By- och Borgviksälvens vattenråd in politiker, tjänstemän och intresserade till en workshop för att få del av erfarenheter, kunskap och idéer kring hur vi kan förbättra vattenmiljön i just By- och Borgviksälvens avrinningsområde.

2014-09-15 13:09 CEST Arvika kommun Välkommen på pressvisning torsdagen den 18 september kl 14.00 om den nya utställningen på Konsthallen 20 september-11 oktober: Hans Laurell Foto Bo Södervall Akvarell

Veckans nyheter från IT-Karlstad: Vecka 37

2014-09-15 08:00 CEST Compare Karlstad Veckans nyheter från Stiftelsen Compare Karlstad - 105 IT-företag i regional samverkan för tillväxt genom affärsutveckling, kompetensförsörjning och investeringar/etableringar.

Inera och Nordic Medtest föreläser på Nationella eHälsodagen

2014-09-15 07:30 CEST Nordic Medtest Krister Eriksson (Inera) och Henrik Emilsson (Nordic Medtest) föreläser om "Testa anslutningar till nationella tjänster" på Nationella eHälsodagen 2014 som hålls onsdag 22 oktober i Stockholm.

2014-09-15 07:08 CEST Arvika kommun Media inbjuds till pressträff där vi informerar om ärendena inför kommande utskottsmöte. Vi kommer bland annat att ta upp delårsbokslutet. Tid: Tisdagen den 16 september kl 13.00. Plats: Verksamhetschef Eva Nilssons kontor, kv Garvaren, Storgatan 17, Arvika.

Pressmeddelande: Preliminärt resultat - Skolval 2014 för Värmlands län

2014-09-15 06:00 CEST Skolval 2014

2014-09-14 18:35 CEST AvalonianS AvalonianS utökar och öppnar upp för hela norden.