Blogginlägg

Bättre portföljansats vid statligt FoU- och innovationsstöd

2015-02-18 13:31 CET Googol Staten har genom åren provat en rad olika former av stöd för FoU och innovationer. Varje försök har mötts av kritik att stödja fel företag eller vara ett rent slöseri med skattemedel. Joachim Cronquist, partner på Googol, menar att ”den befintliga portföljansatsen och dess urvalsmekanismer bör ses över”.

The paradigm of innovation - Part 1

2015-02-10 15:42 CET Googol One of many buzzwords in the present dynamic and competitive business world is innovation. Regardless of industry, company size or structure, innovation has become essential for the survival of any organization. However, companies struggle to recognize what to invest, where to invest and when to invest their scarce resources in innovation and therefore fail to achieve competitive advantage.

Det du bör veta om D-vitaminbrist!

2015-01-26 22:04 CET Flexénita Så här skriver man i artikel på insidan i SVD häromdagen. Låga D-vitaminnivåer utgör en förbisedd och allvarlig riskfaktor för en lång rad kroniska sjukdomar. Trots upprepade påstötningar om vikten av uppdaterade riktlinjer i området agerar inte ansvariga myndigheter, skriver forskarna Susanne Bejerot och Mats Humble.

Kommunägda energibolag visar vägen – våra kunder är nöjdare

2015-01-20 16:40 CET Skellefteå Kraft De kommunägda energibolagen tycks ha hittat formen för en mer kundnära verksamhet. Det avspeglas tydligt in den undersökning SKI släppte före jul där samtliga kommunägda energibolags förtroende låg över branschgenomsnittet. Varför har vi så högt förtroende jämfört med branschens tre stora?

Kommunägda bolag visar vägen – vi satsar på vinden

2015-01-20 11:35 CET Skellefteå Kraft Skellefteå Kraft tror på att det finns en ekonomi i att bygga storskalig landbaserad vindkraft inom ramen för dagens regelverk och utan extra stöd. Vi ser att storskalig vindkraft på land i områden likt Blaiken är det just nu bästa alternativet. Men det ställer stora krav på oss att utnyttja den senaste tekniken och dra nytta av redan gjorda investeringar.

Välkommen Sofia Videgren, Psykologpraktikant våren 2015

2015-01-19 19:45 CET Familjeterapeuterna Syd AB Psykologyrket lockar mig eftersom jag är nyfiken på människors möjlighet till äkta lycka och att få förståelse för en del av själens mystik. Jag har valt familjeterapi eftersom jag tycker det verkar värdefullt att arbeta med möjligheten att nå de bestående förändringar man längtar efter genom att arbeta och utvecklas tillsammans med de människor man lever och interagerar med varje dag.

Hans Kreisel: Större flexibilitet en förutsättning på framtidens elmarknad

2015-01-14 16:00 CET Skellefteå Kraft Idag höll Skellefteå Krafts koncernchef Hans Kreisel ett anförande på Energimarknadsrådets möte under rubriken Framtidens elmarknad. Mötet fokuserade på en diskussion om vad Energimarknadsinspektionen ska fokusera på i framtiden och Hans Kreisel var tydlig vilka frågor Skellefteå Kraft tycker är viktiga.

Bokrelease på Business Arena Umeå 2015

2014-12-10 13:56 CET Business Arena

När familjeklimatet påverkas alltför negativt behövs hjälp för att hantera psykisk ohälsa hos en eller flera familjemedlemmar.

2014-11-16 09:00 CET Familjeterapeuterna Syd AB Flera av våra familjer uttrycker vanmakt och frustration över en eller flera familjemedlemmars psykiska ohälsa och vad för slags hjälp som finns att få. Jag tror att alla familjer någon gång upplever att den dras ned av dåligt mående hos en eller ett par familjemedlemmar. Det är med andra ord inte ovanligt förekommande fenomen. Vad gör vi när det händer?

Upplev värdet i att besöka Business Arena

2014-11-10 10:24 CET Business Arena