Pressmeddelanden

Föreläsning: Tillväxtens gränser

2015-03-26 08:14 CET Växjö kommun Lördag den 28 mars, kl. 16 på Växjö konsthall ger författaren och debattören Stellan Tengroth föreläsningen Tillväxtens gränser.

Vattnets röst – konstpaviljong till Land Art Trummen

2015-03-26 07:00 CET Växjö kommun ​Växjö kommuns upphandling av en konstpaviljong till Land Art Trummen tilldelas konstnären Leo Pettersson för hans förslag Vattnets röst.

2015-03-25 18:32 CET Växjö kommun Kammarrätten i Sundsvall konstaterade idag att Gävle kommun kan fortsätta att vara Fristad. "Kommunfullmäktiges beslut att göra Gävle till en fristadskommun och bli medlem i ICORN bör anses som en kommunal angelägenhet och falla inom ramen för den kommunala kompetensen.”

Kungsmad först i landet som återcertifierad ”branschrekommenderad skola”

2015-03-25 12:30 CET Växjö kommun Kungsmadskolan har som första skola i landet blivit återcertifierade för att även i framtiden kunna kalla sig en "branschrekommenderad skola". Vid den nya certifieringen har Byggnadsindustrins yrkesnämnd, BYN, bland annat ställt högre krav på arbetsplatsförlagt lärande, arbetsmiljö samt på den gymnasiala lärlingsutbildningen.

Now Växjö – The Greenest City in Europe, puts the pressure on Europe concerning the issue of climate change

2015-03-25 12:12 CET Växjö kommun By the year 2030, Växjö is to be a “fossil fuel free” place. In order to us to succeed in this goal, it is required that more players in the community come together and work in the same direction. Therefore Växjö Municipality, Linnaeus University and Sustainable Småland, the organisation of the business community, are collectively presenting today the Växjö Declaration to the Swedish Government.

Nu sätter Växjö press på regeringen i klimatfrågan

2015-03-25 10:00 CET Växjö kommun ​2030 ska Växjö vara en fossilbränslefri plats. För att lyckas krävs det att fler aktörer i samhället drar åt samma håll. Därför presenterar Växjö kommun, Linneuniversitetet och näringslivsorganisationen Sustainable Småland idag en Växjödeklaration. Mottagare på plats i Växjö var Yvonne Ruwaida, statssekreterare åt klimat- och miljöminister Åsa Romson.

Pressinbjudan: Vi samlar växjöbornas grönaste recept till Växjös grönaste kokbok

2015-03-24 17:49 CET Växjö kommun ​Imorgon onsdag klockan 19.00 startar årets smakligaste tävling. Vi samlar växjöbornas smakligaste, ekologiska och närproducerade recept för att välja ut totalt 20 för-, varm- och efterrätter som publiceras i Växjös grönaste kokbok tillsammans med berättelser om Växjö. Till vår hjälp har vi förmånen att samarbeta med en mycket namnkunnig jury.

Drygt 60 procent av målen uppfyllda i kommunens årsredovisning för 2014

2015-03-24 16:00 CET Växjö kommun Att Växjö kommuns visar ett positivt resultat på 42 miljoner kronor - en förbättring på 99 miljoner kronor jämfört med budget, det visade det preliminära bokslutet redan i januari. Kommunen har ordning på sin ekonomi. I kommunfullmäktiges budget finns dock sammanlagt 42 verksamhetmål för 2014 som följs upp.

2015-03-23 21:00 CET Växjö kommun För att lösa lokalbristen vid Tävelsås skola har en rad olika förslag diskuterats den senaste tiden. Nu utreder utbildningsnämnden hur den närliggande Gula Villan kan byggas om för att skapa mer plats. En lösning som innebär att barn och elever kan gå kvar på Tävelsås skola även i framtiden.

Levande bananer vandrar från Eskilstuna till Malmö för rättvisare arbetsförhållanden

2015-03-23 10:33 CET Eskilstuna kommun Den 24 mars startar de levande bananerna Li och Lina sin 26 dagar långa vandring från Eskilstuna till Malmö, en sträcka på totalt 54 mil. De gör det för att uppmärksamma och uppmuntra det arbete Fairtrade gör för rättvisa arbetsförhållanden i länder med utbredd fattigdom.