Pressmeddelanden

Pressinbjudan: Häng med på Kafferep i äldreomsorgen!

2014-12-11 07:30 CET Växjö kommun Ett privat ideellt initiativ, upplevelsespelet Kafferepet, ska främja gemenskap och relationer och sprida glädje på kommunens äldreboenden. Nu är det premiär med jultema.

Höghastighetsjärnvägen högt prioriterad av Växjö kommun

2014-12-10 16:35 CET Växjö kommun När arbetet med att binda ihop Sverige med nya stambanor sätter igång, ska Växjö bli en av målpunkterna. Nu vill Växjö tillsätta en särskild projektledare som arbetar med frågan.

Swecamp lanserar en Outdoor-blogg!

2014-12-08 16:43 CET Swecamp Swecamp lanserar en outdoor-blogg på www.swecamp.se med syftet att inspirera till Utomhusupplevelser - året runt!

Tog vara på rapporten ”Framtidens Utomhusupplevelser” och är nu Sveriges största kedja i branschen

2014-12-08 15:22 CET Swecamp Swecamp kan nu presentera sig som Sveriges största kedja för camping och Utomhusupplevelser. Med 17 anläggningar från norr till söder skall Swecamp locka fler och nya målgrupper där Utomhusupplevelsen och gästernas STUNDER TILLSAMMANS står i centrum. ”Jag är övertygad om att det är en framgångsrik satsning för Swecamp”, meddelar Lars Isacson, VD för SCR Svensk Camping.

Julfest på Röda Korsets internationella träffpunkt i Växjö

2014-12-08 08:25 CET Röda Korset Lokalt I kväll är det dags för den årliga julavslutningen på Växjö rödakorskrets internationella träffpunkt. För 29:e året i rad anordnar Röda Korset en julavslutning med julgröt, kalkonmacka, julmust, dans runt granen och julklappar till barnen. Det är deltagarna på våra verksamheter "träna svenska" och "läxläsning" som tillsammans med volontärer "firar jul" ihop.

2014-12-05 10:16 CET Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Svenskar betalar gärna skatt, trots att de hög. En förklaring har sagts vara hur medier beskriver skatterna och det har nu medievetaren Dino Viscovi undersökt. I sin slutrapport till Riksbankens Jubileumsfond om projektet Skatter, medier, medborgare: hur skatter blir nyheter och allmän opinion kan han visa att skatter debatteras ofta, men att skatterna i sig sällan ifrågasätts.

2014-12-05 07:00 CET Växjö kommun Under två år har Linnéuniversitetet genomfört en utvärdering om effekterna av satsning på nystartsjobb i Växjö kommun. Det har parallellt jämförts med en kontrollgrupp i Växjö och Kristianstad som inte fått nystartsjobb. Utvärderingen kommer att redovisas 12 december klockan 10.00 i Kronobergsrummet, Växjö kommun. Media hälsas välkomna till presentationen.

2014-12-04 07:00 CET Växjö kommun Måndag 8 klockan 18.30 bjuder Växjö kommun in till direktmöte om Ör och Ormesberga​ i Ormesberga bygdegård. Media hälsas välkomna till mötet. Se bifogat program.

Förslag till fortsatt arbete med höghastighetsjärnväg förbi Växjö

2014-12-02 12:28 CET Växjö kommun Tanken att binda ihop Sverige med nya stambanor har blivit aktuellt genom det så kallade Sverigepaketet. För Växjös del så skulle de nya tankar innebära att en eventuell framtida dragning av ny järnväg kommer att passera Växjö.

2014-12-01 10:36 CET Växjö kommun ​Växjö kommun vill fördjupa samarbetet med Linnéstudenterna. I ett förslag om nytt avtal med Linnéstudenterna satsar Växjö kommun en heltidstjänst för samordning av vänfamiljer för internationella studenter. Avtalet är en del i kommunens arbete med att stärka universitetsmiljön i Växjö.