Pressmeddelanden

2015-11-02 13:33 CET Hyresgästföreningen region BohusÄlvsborg-Skaraborg Den 27 november inleds förhandlingen om nästa års hyra mellan AB Bostäder i Borås och Hyresgästföreningen. Bolaget har begärt en hyreshöjning på 1,59 procent och motiverar kravet med höjda kostnader. Hyresgästföreningen anser däremot att det är läge för låga eller inga hyreshöjningar.

2015-10-29 13:24 CET SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Om industrin på allvar ska kunna minska användningen av jungfruliga råvaror, krävs ett helt nytt tänk. Kvaliteten på sekundära råvaror måste säkras och marknadens drivkrafter behöver balanseras. – Samtidigt måste nuvarande regler och lagstiftning ses över för att inte vara ett onödigt hinder, säger Evalena Blomqvist, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, programchef för Mistra Closing the Loop.

Stabilt konjunkturläge i Boråsregionen

2015-10-29 08:30 CET Västsvenska Handelskammaren Västsvenska Handelskammarens konjunkturindikator sjunker lite denna månad. Tillbakagången beror främst på ett ökat antal konkurser och varsel i regionen. De västsvenska företagen sänker samtidigt sina prognoser något och uttrycker oro kring det osäkra politiska läget nationellt.

Lars Krantz hyllar Diligentias tävling om grönare gårdar

2015-10-28 18:00 CET Skandia Fastigheter Under de senaste åren har Diligentia totalrenoverat 4000 av sina 5000 lägenheter i Stockholm och Göteborg. Interiört och exteriört. Under 2016 färdigställs de kvarvarande. Parallellt med detta kör fastighetsbolaget en tävling under namnet Gröna gårdar. Syftet? Ja, det är att skapa en snyggare, tryggare och grönare utomhusmiljö.

Pristagare utsedda i Borås bildningsgala

2015-10-27 22:50 CET Borås Stad ​Ikväll gick Bildningsgalan i Borås av stapeln i Stadshushallen. Cirka 200 gäster var inbjudna. Lokala förmågor från Borås underhöll och kockar och elever från Almåsgymnasiet stod för utsökt middag. Konferencier var Alexandra Pascalidou. Mer information: Anna Stenström, epost anna.stenstrom@boras.se, tel 0734-153020

2015-10-26 15:00 CET Borås Stad Borås växer och antalet invånare ökar. I grunden något positivt som också innebär utmaningar. Årets budgetförslag innehåller därför en skattehöjning som tillför resurser i skola och barnomsorg och ger utrymme till att fondera pengar inför de närmaste årens befolkningsökning. Mer information: kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson, 0705-23 30 22 och budgetchef Roger Cardell, 0768-88 70 40.

2015-10-26 10:00 CET Borås Stad Sverige har de senaste veckorna tagit emot ett mycket stort antal människor som söker asyl – de senaste dagarna mellan 700 och 1700 människor per dag. Det medför att Migrationsverkets boendeplatser för asylsökande inte räcker och man behöver inrätta tillfälliga boendeplatser i kommuners regi, så kallade ankomstboenden.

VERO MODA och Jack & Jones etablerar sig i Gallerian Storken

2015-10-23 16:08 CEST TB-Gruppen TB-Gruppen har tecknat hyresavtal med Bestsellergruppen som beslutat sig för att öppna två av sina konceptbutiker, Vero Moda och Jack&Jones i Gallerian Storken, den hyrda ytan ligger på plan 2 och är på totalt på 370 m². Öppning beräknas ske i början av december.

2015-10-23 12:30 CEST Borås Stad Med tanke på den oro som vi känner just nu efter händelserna i Trollhättan och med anledning av ett vagt hot som riktats mot Borås i ett inlägg på Facebook, har vi nu höjt närvaron av väktare och polis runt förskolor, skolor och flyktingboenden. Den ökande närvaron syftar till skapa trygghet för elever, boende, personal och föräldrar.

Tillgänglighet i fokus på nationell konferens i Borås

2015-10-21 07:45 CEST Borås Stad Borås Stad står som värd för den Nationella tillgänglighetskonferensen som inleds idag. Under två dagar samlas politiker och tjänstemän, från Luleå i norr till Malmö i söder, för att diskutera och belysa tillgänglighetsfrågor. Kontaktpersoner Petri Pitkänen, funktionshinderkonsulent 0768-88 82 19 Lena Mellbladh, tillgänglighetskonsulent 033-35 73 31