Pressmeddelanden

Flashmob på Stora Torget i Nyköping och i Stadsparken i Katrineholm uppmärksammar Världsmiljödagen

2014-06-05 10:11 CEST Sörmlands Sparbank Torsdagen den 5:e juni är det Världsmiljödagen. En dag som årligen sedan den instiftades på FNs miljövårdskonferens i Stockholm 1972, belyser olika klimatproblem. I år är temat ”Höj rösten – inte världshaven” och temat syftar till att sprida kunskap om hur klimatförändringarna får havsnivån i världshaven att stiga, som i sin tur hotar byar, städer och hela länder.

Sörmlands Sparbank samarbetar med sörmländska äventyrare som korsar Madagaskar för regnskogens skull

2014-05-08 13:46 CEST Sörmlands Sparbank Vi på Sörmlands Sparbank har bestämt oss för att stötta detta som ett led i vårt miljöarbete. Vi tror att genom ökade kunskaper och insikter hos oss alla om vad som händer i vår omvärld kan vi själva bidra till att minska koldioxidutsläppen.

2014-04-03 04:17 CEST AB Torque Elite in Sweden AB Torque Elite in Sweden i Flen är ett nystartat bolag som har målsättningen att bli marknadsledande i Sverige inom åtdragningsteknik. Exempel på prioriterade marknadssegment är gruv-, stål-,process-, gas-, varvs- och vindkraftsindustrin. Bolaget har tecknat ett distributörsavtal med Atlas Copco Tools Sverige avseende den svenska marknaden.

Bokslutskommuniké 2013

2014-03-28 10:57 CET Sörmlands Sparbank Sörmlands Sparbanks resultat 2013 uppgick till 179 mkr Av vinsten föreslås 18 miljoner kronor att avsättas för allmännyttiga ändamål med satsningarna för att bidra till lokalsamhällets utveckling inom områden som främst berör våra ungdomar, miljön och näringslivstillväxt.

För 10:e året i rad får elever i årskurs 7 träffas för att öka sammanhållningen.

2013-10-07 15:54 CEST Sörmlands Sparbank Lusten till inlärning är grunden för ökade kunskaper, något som Sörmlands Sparbank tagit fasta på. Den 8 – 10 oktober arrangerar sparbanken Kunskapsdagarna i Nyköpings Sporthall (8 – 9 oktober) och Nyhemshallen i Katrineholm (10 – 11 oktober) dit cirka 1 500 elever i årskurs 7 kommer. Under dagen kommer varje klass att gå igenom ett antal ”kunskapsstationer” där alla i klassen medverkar.

Solhaga Art Works

2013-10-04 16:58 CEST Solhagagruppen Den 19-25 oktober ställer Solhaga Art Works ut på Galleri Ängel i Gamla stan, Stockholm. Vernissage kommer att äga rum den 19 oktober och invigs av Stockholms biträdande socialborgarråd Ewa Samuelsson.

Antidrogprojekt för ungdomar i Vingåker

2013-08-19 09:23 CEST Sörmlands Sparbank I ett samarbete mellan Vidåkersskolan i Vingåker och Sörmlands Sparbank vill vi uppmuntra högstadieungdomar att ta ställning mot alkohol och droger och samtidigt ge dem kunskap om livsstilsfrågor så att de kan göra kloka och aktiva val. Eleverna skriver i sjuan på ett kontrakt där de lovar att inte dricka alkohol eller använda andra droger. Kontraktet skrivs på tillsammans med föräldrarna.

Nya unga entreprenörer får prova på att driva företag

2013-06-13 10:59 CEST Sörmlands Sparbank Ungdomsarbetslösheten är ett stort problem för samhället och inte minst för de individer som drabbas. I ett samarbetsprojekt har vi, Sörmlands Sparbank, tillsammans med Södermanlands Nyheter, Katrineholms-Kuriren och Nyföretagarcentrum i Nyköping och Katrineholm startat upp projektet Ung Entreprenör.

25 ungdomar får sommarjobb i Sörmlands Sparbank

2013-06-13 10:08 CEST Sörmlands Sparbank Sörmlands Sparbank är en stor arbetsgivare med 190 medarbetare fördelade på telefonbank och 8 sparbankskontor i fem kommuner. Behovet av sommarvikarier är därför stort. Under sommaren 2013 kommer 25 ungdomar att sommarjobba på Sörmlands Sparbank och den här veckan välkomnar vi de flesta.

Sörmlands Sparbank uppmärksammar Världsmiljödagen den 5 juni

2013-06-04 11:04 CEST Sörmlands Sparbank Världsmiljödagens tema i år är att tänka på hur vi bättre kan hushålla med maten vi äter. Sörmlands Sparbank vill uppmärksamma detta genom att få sörmlänningarna att tänka mer på vad vi äter.