Pressmeddelanden

Sörmlands Sparbank uppmärksammar Världsmiljödagen den 5 juni

2013-06-04 11:04 CEST Sörmlands Sparbank Världsmiljödagens tema i år är att tänka på hur vi bättre kan hushålla med maten vi äter. Sörmlands Sparbank vill uppmärksamma detta genom att få sörmlänningarna att tänka mer på vad vi äter.

Bokslutskommuniké 2012

2013-04-17 16:20 CEST Sörmlands Sparbank Sörmlands Sparbanks resultat 2012 uppgick till 187 mkr Utvecklingen i sparbanken har under 2012 inneburit en ökad affärsvolym, förstärkning av kapitalsituationen, en låg kreditförlustnivå och stigande intäkter. Av vinsten föreslås 11,6 miljoner kronor att avsättas för allmännyttiga ändamål med satsningarna för att bidra till lokalsamhällets utveckling.

2012-12-10 23:01 CET Solhagagruppen Solhagagruppen AB ("Solhagagruppen") har förvärvat Jag Kan skolan AB, en unik och välrenommerad grundskola i Täby för elever med behov av anpassad undervisning i en liten och resursstark grupp. Skolan tar emot elever med diagnoser som exempelvis ADHD och Aspergers syndrom.

Gymnasieföretagare går upp inför jury

2012-11-19 08:56 CET Sörmlands Sparbank Under vecka 46 arrangerar Ung Företagsamhet tillsammans med Sörm-lands Sparbank och Sparbanken Rekarne Företagspitchen 2012 – en täv-ling som engagerar UF-företagare från hela länet då de nu presenterar sina företag inför erfarna affärsutvecklare med målet att vinna värdefulla råd – och även prispengar!

Nu lanseras Mikrofinansiering Ung

2012-10-31 16:10 CET Sörmlands Sparbank För att underlätta för ungdomar som vill starta eget företag lanseras nu Sörmlands Sparbank en ny unik lösning - Mikrofinansiering Ung.

Nya möjligheter för unga som vill satsa på eget företag.

2012-10-29 13:20 CET Sörmlands Sparbank Inbjudan Presskonferens Nya möjligheter för unga som vill satsa på eget företag. Som lokal aktör kommer Sörmlands Sparbank tillsammans med NyföretagarCentrum att medverka i en satsning för att utveckla det unga företagandet i Sörmland.

Årets Tillväxtindex i Sörmland

2012-10-24 11:44 CEST Sörmlands Sparbank Sedan 2005 har Sörmlands Sparbank tagit fram Tillväxtindex för kommunerna i Sörmland. Här kommer årets resultat.

Tårtkalas – 180 årsjubileum

2012-10-03 15:00 CEST Sörmlands Sparbank I början av 1800-talet föddes sparbanksidén. En idé som byggde på samhällsutveckling och en bank som är till för den lokala bygdens utveckling och utan enskilt vinstintresse. Den 6 oktober 1832 bildades Nyköpings Sparbank av Landshövdingen Gustav Peyron. Hans son Oscar var första insättare i sparbanken med 32 skilling banco, som ören då hette.

Vilka möjligheter och hot finns med den allt mer digitala och mobila värld vi lever i?

2012-10-02 12:00 CEST Sörmlands Sparbank Den och andra frågor kring våra utmaningar i den digitala världen kommer att belysas på Stora Tillväxtdagen den 4 oktober på Hedenlunda Slott.

Solhagagruppen samarbetar nu med utbildningsföretaget Medalgon

2012-09-03 11:28 CEST Solhagagruppen Ett spännande samarbete har inletts mellan Solhagagruppen och Medalgon Utbildning där Medalgon kommer vara en viktig del med administration och support av kompetenshöjande utbildning.