Pressmeddelanden

2014-03-27 09:17 CET Sametinget Sametingets språknämnd har beslutat att stödja Malmö kommuns ambitioner att bli förvaltningskommun för samiska. I samband med detta vill språknämnden påtala att de gärna ser att fler svenska kommuner engagerar sig i arbetet med att revitalisera och synliggöra samisk språkanvändning.

Elever i Kiruna kommun utmanas i vattenkunskap på Världsvattendagen 22 mars.

2014-03-17 08:00 CET Tekniska Verken i Kiruna AB Vatten är en icke-fråga för många vuxna*. Tekniska Verken i Kiruna AB, som är en del av Mitt Vatten**, vill motverka att även nästa generation tar rent vatten för givet. Nu utmanar vi alla elever i årskurs 4-6 i Kiruna kommun i en nationell kretsloppstävling. Målet är att nästa generation ska sätta vatten högre upp på agendan än dagens vuxna och bättre förstå sin egen påverkan på kretsloppet.

Språknämnden: Samisk förskoleverksamhet är underfinansierad

2014-03-17 07:04 CET Sametinget Sametingets språknämnd är bekymrad över neddragningar på den samiska förskolan Skierri i Gällivare och att samisktalande pedagoger för närvarande saknas. Språknämndens ordförande ser det som ett exempel på att finansieringen för samisk utbildning inte är anpassad för de särskilda förutsättningar som verksamheten innebär.

2014-03-12 11:03 CET LKAB Nya prospekteringsfynd ökar malmbasen med närmare 100 miljoner ton magnetit i två av LKAB:s nya gruvor i Svappavaara. – Malmen räcker för produktion i mer än 20 år och vi kan skapa 500 – 700 nya jobb, säger Per-Erik Lindvall, LKAB, direktör teknik och affärsutveckling.

2014-03-10 09:38 CET LKAB LKAB planerar för totalt tre nya dagbrottsgruvor i Svappavaara. Parallellt med planeringen har LKAB:s prospekteringsavdelning borrat sig djupare i de kända fyndigheterna. Nu finns nya resultat.

2014-03-10 07:05 CET Sametinget Årets lägesrapport om de samiska språken visar bland annat att offentlig skyltning långsamt synliggör de samiska språken i det svenska samhället. Men rätten att få återta och utveckla sin samiska i skola och förskola är ännu inte säkerställd. Elevers undervisning varierar i både tid, innehåll och kvalitet. Och det finns behov av att utvidga språkcentrums verksamhet i de nordligare områdena.

Pilgrimsfalkar födde ungar hos LKAB

2014-03-04 10:54 CET LKAB Projekt Pilgrimsfalk i Norrbotten hade ett lyckat år 2013. 73 ungar av pilgrimsfalk föddes vid 40 häckningar i länet. Tre av ungarna föddes i LKAB:s gruvområden i Kiruna, Svappavaara och Malmberget.

2014-02-28 09:25 CET LKAB LKAB:s styrelse föreslår en ordinarie utdelning om 2.4 miljarder kronor för 2013. Styrelsen lämnar också förslag om en extra utdelning på 1.1 miljarder kronor till ägaren svenska staten.

2014-02-20 16:52 CET LKAB LKAB erbjuder resurser för projekt- och byggledning när ett nytt äldreboende ska byggas för att ersätta det befintliga boende i Malmberget som påverkas i samhällsomvandlingen.

Tre sameting håller konferens i Umeå den 20 februari 2014

2014-02-19 09:56 CET Sametinget Närmare hundra samiska politiker från Norge, Finland och Sverige plus representanter för de ryska samerna samlas nu i Umeå. Det är fjärde gången som de samiska parlamentarikerna samlas till ett gränslöst möte. De ska under en dag intensivt diskutera två teman: den nordiska samekonventionen och exploateringarna i Arktis, och anta ett gemensamt uttalande.