Bilder

Hackan 23

Hackan 23

2017-06-27 08:39 CEST

Hackan 23

Hackan 23

2017-06-27 08:39 CEST

Hackan 23

Hackan 23

2017-06-27 08:39 CEST

Hackan 23

Hackan 23

2017-06-27 08:39 CEST

Nyutexaminerade automationsingenjörer

Nyutexaminerade automationsingenjörer

2017-06-19 10:54 CEST

De första automationsingenjörerna examinerades idag på Academy i det pilotprojekt som Nordomatic och Academic Work utvecklat.

Anna Wiking

Anna Wiking

2017-06-19 08:00 CEST

Presentationsdag för ny svensk orkestermusik

Presentationsdag för ny svensk orkestermusik

2017-06-09 15:19 CEST

Panelsamtal. Marco Feklistoff, Susanne Rydén, Martin Q Larsson, Michael Bartosch, Martin Jonsson Tibblin

Presentationsdag för ny svensk orkestermusik 8 juni 2017

Presentationsdag för ny svensk orkestermusik 8 juni 2017

2017-06-09 15:19 CEST

Presentationsdag för ny svensk orkestermusik 8 juni 2017 med Musica Vitae