Pressmeddelanden

2015-06-22 07:07 CEST OnlinePizza Norden AB Efter att ha mottagit fler än 400 ansökningar har OnlinePizza nu valt ut sina testare till sommarens bästa extraknäck. Den lyckligt utvalda i Linköping blev Oscar Boodh, som under sommaren kommer få testa sig igenom OnlinePizzas breda sortiment av hämtmat.

Aerospace Cluster Sweden passerar 50 och fortsätter växa

2015-06-22 06:30 CEST NuLink - Linköpings näringslivsbolag Aerospace Cluster Sweden har fått sin 50:e medlem. En erfaren aktör inom området små obemannade fastvingar, SmartPlanes i Skellefteå. Aerospace Cluster Sweden, ACS, har varit under uppbyggnad under ett par år och fortsätter att växa. Det är ett nationellt kluster med navet och ursprunget i flyghuvudstaden Linköping.

2015-06-17 15:44 CEST Linköpings kommun ​Årets Lejonpristagare är utsedda. De presenterades i samband med barn- och ungdomsnämndens sammanträde på onsdagen.

2015-06-17 13:57 CEST Linköpings kommun Ärenden vid omsorgsnämndens sammanträde: Åtgärdsplan för att minska underskottet. Fler platser för ensamkommande barn och ungdomar. Intensivteam ska minska kostnaderna för ungas HVB-vård. Stöd till utsatta EU-medborgare. Somaliska brobyggare fortsätter året ut.

2015-06-17 13:02 CEST Linköpings kommun Barn- och ungdomsnämnden vill upphandla ny förskola i södra Skäggetorp med plats för 120 - 150 barn mellan 1 och 5 år. Marken ligger i anslutning till bostadsområdet Klockaregården.

2015-06-17 09:17 CEST Linköpings kommun Stöd till arrangemang i Trädgårdsföreningen och till Närcon, breddat filmutbud i höst och billigare att hyra Dansens hus. Det är några av ärendena vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde onsdagen den 17 juni.

2015-06-17 07:53 CEST Linköpings kommun Träffa årets Lejonpristagare.Tid: Onsdag 17 juni cirka klockan 14.40. Plats: Utbildningskontoret, Apotekaregatan 13, sal Lagmannen.

2015-06-16 13:33 CEST Linköpings kommun Chair bombing och webbenkät för Linköping bästa. Mer information onsdag 17 juni klockan 10.00 i St Larsparken.

2015-06-16 12:36 CEST Linköpings kommun Tid: ​Onsdag 17 juni klockan 11.00. Plats: Schönbergsalen i Linköpings stadshus

2015-06-16 11:34 CEST Linköpings kommun I dag tar kommunstyrelsen i Linköping bland annat upp prioritering av översiktsplaner, klimatkonto för tjänsteresor, grön resplan för hållbart resande och tilläggsanslag till nämnderna.