Pressmeddelanden

Genetic findings may preserve threatened buffalo species

2015-10-01 09:55 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Researchers at SLU and Uppsala University have in an international collaboration with IPB and LIPI in Indonesia identified two independent mutations in the MITF gene underlying white-spotted coat colour in the swamp buffalo. The results can be used to preserve the threatened white-spotted buffalo, which is a culturally and economically important domestic animal.

​Antologi belyser det obetalda omsorgsarbetet

2015-09-30 18:00 CEST Malmö stad Varje dag får personer som på grund av långvarig sjukdom, funktionsnedsättning eller hög ålder vård och hjälp av en nära anhörig för att klara sin vardag, så kallat obetalt omsorgsarbete. Utifrån ett av Malmökommissionens utredningsdirektiv har det obetalda omsorgsarbetet lyfts fram och samlats i en antologi, som kommunstyrelsen tog del av på onsdagen.

​Stadsområden får miljoner för ökad bemanning inom vård och omsorg

2015-09-30 18:00 CEST Malmö stad I sin vårbudget avsatte regeringen 995 miljoner kronor till ökad bemanning inom äldreomsorgen att fördelas mellan landets kommuner. För Malmös del handlar det om strax över 30 miljoner kronor för 2015. På onsdagen fattade kommunstyrelsen beslut om hur pengarna ska fördelas mellan stadsområdena.

​Mänskliga rättighetsdagarna arrangeras i Malmö 2016

2015-09-30 18:00 CEST Malmö stad Malmö står nästa år värd för Mänskliga rättighetsdagarna som är Nordens största årliga forum om frågorna. I november 2016 samlas praktiker, forskare, representanter för myndigheter och ideella organisationer samt politiker på Malmö Live för att utbyta erfarenheter och öka sina kunskaper om mänskliga rättigheter.

​Malmö står värd för EM i handboll för damer 2016

2015-09-30 18:00 CEST Malmö stad Malmö är i december nästa år en av värdarna för EM i handboll för damer, Women’s EURO 2016. Tävlingarna som Malmö arrangerar äger rum på Malmö Isstadion den 5-9 december. På onsdagen tilldelade kommunstyrelsen fritidsförvaltningen två miljoner kronor för genomförandet av arrangemanget.

​Fastighetsförsäljning möjliggör för 550 arbetsplatser

2015-09-30 18:00 CEST Malmö stad Kommunstyrelsen godkände på onsdagen ett köpeavtal gällande försäljning av fastigheten Regndroppen 1 i Hyllie. Köpare är ett dotterbolag till Vasakronan AB som kommer att uppföra en kontorsbyggnad med plats för 550 arbetsplatser på tomten.

​Malmö prognostiserar överskott i årets budget

2015-09-30 18:00 CEST Malmö stad Malmös ekonomi för helåret prognostiseras till ett positivt resultat på 316 miljoner kronor. Det konstateras i den delårsrapport som sträcker sig från januari till augusti och som godkändes av kommunstyrelsen på onsdagen. Resultatutvecklingen innebär att 2014 års underskott kan återställas redan i år.

​Färre bilister och fler cyklister i Malmö om 15 år

2015-09-30 18:00 CEST Malmö stad Malmös befolkning ökar varje år, om femton år förväntas vi vara 100 000 fler Malmöbor, och det ställer stora krav på stadens fortsatta utveckling som en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar stad. En viktig del i den utvecklingen är hur Malmöbor, besökare och godstrafik transporteras i staden.

TECHNUTID lanserar nytt klubbkoncept i Göteborg med premiär den 10e oktober

2015-09-30 17:04 CEST TECHNUTID Den tionde oktober lanserar företaget Techno Under Grund ett nytt klubbkoncept på Musikens hus i Göteborg under varumärket TECHNUTID. Arrangörerna bakom klubben framhåller "musik, dans, mystik och atmosfär" som ledord för klubben. www.technutid.com https://www.facebook.com/events/368565830006746/

Var tredje planerar binda sina bolån det närmsta året - majoritet räknar med högre räntor

2015-09-30 16:59 CEST Bjurfors AB Sex av tio svenskar tror på högre räntenivåer inom de närmaste två åren och fler än var tredje planerar att binda sina bolån under det närmsta året. Det visar en undersökning från mäklarfirman Bjurfors.