Kontaktpersoner

Christofer Markén
Peter Tisén

sportpalatset

Ulf Eriksson

Trivector Ulf Eriksson, Dr i hälsa och stadsbyggnad Hur får vi till miljöer som främjar gång och cykel? Kan vi planera och bygga städer så att vi får friskare invånare? Ulf har disputerat med en avhandling om sambandet mellan stadsdelars promenadvänlighet och de boendes fysiska aktivitet. Han är intresserad av hur vi med hjälp av smart stadsplanering kan öka nivåerna av gång och cykel och...

Mats Granlund

Kilsbergen Konferens & Lodge

Alexander Törnqvist

digiPlant AB

Anna-Lena Henriksson
Margareta Wall