Dokument

Tävlingsprogram naturum Oset

2015-04-16 15:45 CEST Örebro kommun

2015-03-26 07:56 CET Riksbyggen

Planer för utformning av Ormesta

2015-03-26 07:56 CET Riksbyggen

Årsredovisning för 2014 Aspholmen Fastigheter AB

2015-03-20 14:27 CET Aspholmen Fastigheter AB

Simkunnighet i årskurs 6

2014-12-16 15:14 CET Skolverket I den här rapporten redovisas resultatet av uppföljningen av simkunnighet och förmåga att hantera nödsituationer vid vatten enligt kunskapskraven i årskurs 6 i kursplanen för idrott och hälsa läsåret 2013/14. Uppföljningen är på nationell nivå.

Ladda ner lista med antalet tjänster nedbruten per kommun och enskild skola

2014-12-15 12:00 CET Skolverket

2014-12-10 15:43 CET Skolverket

Skrivelse till kommunstyrelsen

2014-11-27 08:00 CET Hyresgästföreningen region Mitt

Bilaga Skrivelse till Kommunstyrelsen

2014-11-27 08:00 CET Hyresgästföreningen region Mitt

Revisionsrapport - Kvalitetssäkring av hem för vård och boende samt familjehem för barn och unga

2014-09-19 11:42 CEST Örebro kommun