Dokument

Rapport - Genomlysning av projekt korttidsrekrytering, Örebro kommun

2011-06-07 10:29 CEST Örebro kommun En genomlysning av projektet ”korttidsrekrytering” har genomförts av kommunledningskontoret under april och maj 2011.