Dokument

Bergslagsdiagonalen - mer än en väg

2007-06-25 11:00 CEST Bergslagsdiagonalen Bergslagsdiagonalen är mer än en väg. Vägen är en viktig förutsättning och symbol för regional utveckling. Broschyren informerar om: Partnerskap Bergslagsdiagonalens framtida inriktning, näringslivsintervjuer, aktuella vägprojekt, projektorganisation och viktiga händelser.

Stråkanalys för Bergslagsdiagonalen

2006-06-28 18:00 CEST Bergslagsdiagonalen Stråkanalys genomförd 2006