Dokument

2012-01-25 11:48 CET Örebro kommun Förteckning - misstänkta brott efter ålder i Örebro kommun.

2012-01-25 11:48 CET Örebro kommun Statistik som visar ungdomsbrott 1995-2011.

Karta

2011-11-09 16:35 CET Örebro kommun Karta som visar var planteringen av Barnens skog i Örebro sker den 11 november 2011.

Invigning av en efterlängtad väg

2011-10-14 19:00 CEST Bergslagsdiagonalen I strålande höstsol invigdes den 14 oktober 2011 sista etappen av den upprustade Bergslagsdiagonalen (riksväg 50) i gränstrakterna mellan Dalarna och Hälsingland. Därmed har standarden höjts på hela sträckan mellan Falun och Alfta.

Rapport - Genomlysning av projekt korttidsrekrytering, Örebro kommun

2011-06-07 10:29 CEST Örebro kommun En genomlysning av projektet ”korttidsrekrytering” har genomförts av kommunledningskontoret under april och maj 2011.

ReseMagazinet 2011

2011-06-01 12:00 CEST Bergslagsdiagonalen Äventyr - resor - sevärt - evenemang. Innehållsförteckningens rubriker/teman: Bus för barn, Scen & musik, Design & kultur, Nostalgi, Smaka lokalt, Äventyr & natur.

Transportanalys för Bergslagsdiagonalen

2011-04-08 11:00 CEST Bergslagsdiagonalen Syftet med transportanalysen är att: Tydliggöra och analysera Bergslagsdiagonalens standard och kapacitet idag och jämföra med stråkets betydelse för utveckling av näringsliv, inklusive turism, och arbetsmarknad. Peka på behovet av att på ett effektivt sätt uppgradera stråket för gods- och persontransporter. Ange särskilt angelägna åtgärder. Peka på möjliga synergieffekter av åtgärder

ReseMagazinet 2010

2010-06-01 12:00 CEST Bergslagsdiagonalen Äventyr - resor - sevärt - evenemang. Innehållsförteckningens rubriker/teman: Barn & familj, Kungliga anor i Örebro, Scen & musik, Mathjältar längs vägen, Väginformation, Hav & Sjö, Design & kultur, Trädgårdar & sommarcaféer.

Bergslagsdiagonalen - mer än en väg

2007-06-25 11:00 CEST Bergslagsdiagonalen Bergslagsdiagonalen är mer än en väg. Vägen är en viktig förutsättning och symbol för regional utveckling. Broschyren informerar om: Partnerskap Bergslagsdiagonalens framtida inriktning, näringslivsintervjuer, aktuella vägprojekt, projektorganisation och viktiga händelser.

Stråkanalys för Bergslagsdiagonalen

2006-06-28 18:00 CEST Bergslagsdiagonalen Stråkanalys genomförd 2006