Dokument

Magnoliavandring i Stadsparken

2012-04-20 15:32 CEST Örebro kommun

Magnoliavandring i centrala Örebro

2012-04-20 15:32 CEST Örebro kommun

Områden kring Norrcity

2012-01-31 16:15 CET Örebro kommun

2012-01-25 11:48 CET Örebro kommun Förteckning - misstänkta brott efter ålder i Örebro kommun.

2012-01-25 11:48 CET Örebro kommun Statistik som visar ungdomsbrott 1995-2011.

Karta

2011-11-09 16:35 CET Örebro kommun Karta som visar var planteringen av Barnens skog i Örebro sker den 11 november 2011.

Rapport - Genomlysning av projekt korttidsrekrytering, Örebro kommun

2011-06-07 10:29 CEST Örebro kommun En genomlysning av projektet ”korttidsrekrytering” har genomförts av kommunledningskontoret under april och maj 2011.